นิเทศก์ จุฬาฯฟุ้งยอดเด็กสนใจเรียนไม่ลด TCAS ล้นทุกรอบ สะท้อนยังมีคนสนใจอยากเป็นสื่อ


เพิ่มเพื่อน    

10 มิ.ย. 62 -นางปาริชาต สถาปิตานนท์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การรับนิสิตของคณะนิเทศฯ ในปีนี้ สามารถรับนิสิตเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี โท และ เอก ได้ตามเป้าหมาย  โดยระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย จากการรับผ่านระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ TCAS ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1-4 ซึ่งแต่ละรอบมีนักเรียนสมัครจำนวนมาก โดยรอบที่ 1 รอบสะสมผลงาน เปิดรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านการสื่อสาร หรือมีประสบการณ์ด้านสื่อสารมวลชน จำนวน 10 คน ก็พบว่ามีคนสนใจมาสมัครจำนวนมาก โดยเด็กที่ผ่านการคัดเลือกในรอบนี้ จะเข้าสู่สาขาวิชาเอกวารสารสนเทศ ตั้งแต่เรียนปี 1 โดยจะมีความรู้เกี่ยวกับงานด้านสื่อสารมวลชน ที่ปรับปรุงหลักสูตรมาสาขาวิชาเอกหนังสือพิมพ์ แต่นิสิตจะไม่ได้มุ่งหวังที่จะทำงานในสำนักข่าวขนาดใหญ่เท่านั้น  แต่จะได้รับการติดความคิดการเป็นผู้ประกอบการที่อาจจะทำงานในองค์กรขนาดเล็กและกลาง  รวมทั้งความคิดเป็นเจ้าของกิจการในแพลตฟอร์มใหม่ๆ ในอนาคต

ส่วนผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ 3 รองรับตรงร่วมกัน และ รอบ 4 รอบแอดมิชชั่น จะได้รับการปูพื้นฐานสาขาวิชาเอกทุกสาขา และเลือกเข้าเรียนสาขาวิชาเอก เมื่อเข้าสู่ปี 2 ซึ่งหลักสูตรเดิมจะให้นิสิตเลือกวิชาเอกเมื่อเรียนปี 3 ทั้งนี้ก็จะทำให้เด็กเห็นภาพและรู้ว่าตนเองต้องการเข้าสู่วิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนเร็วขึ้น สำหรับคณะก็จะเห็นภาพความสนใจของนิสิตว่าสนใจแต่ละสาขาจำนวนเท่าไรชัดเจนขึ้นเช่นกัน 

"อย่างไรก็ตาม การคัดเลือกในระบบ TCAS ที่แบ่งการคัดเลือกรอบที่ 1-5 นั้น ในส่วนคณะนิเทศฯ นั้นเราพบว่า โดยระบบ TCAS ปีนี้ ทำให้เด็กที่สมัครรอบ 4 เห็นตัวตนชัดเจนว่าสนใจเรียนด้านนิเทศศาสตร์จริง เพราะเด็กต้องตัดสินใจให้ดีว่าจะสละสิทธิหากสอบติดรอบ 3 แต่ได้คณะอื่นที่ไม่ใช่คณะนิเทศฯ เพื่อมาแข่งกันในรอบ 4 รอบแอดมิชชั่นหรือไม่ ถ้าชอบจริงก็ต้องมาคัดเลือกรอบ 4  หากไม่ประสบความสำเร็จก็ยังสามารถเรียนคณะที่ชอบได้ในสถาบันการศึกษาอื่นโดยไม่ยึดติดกับสถาบัน”คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ กล่าว


 ยินดีกับ "โอ๊ค-พานทองแท้" เขาหน่อย! เพราะเมื่อวาน (๒๘ พ.ค.๖๓) มีรายงานอ้าง "แหล่งข่าว" เผยแพร่ ว่าคดีร่วมกันฟอกเงินทุจริตปล่อยกู้แบงก์กรุงไทย ๑๐ ล้านบาท ที่ "โอ๊ค-พานทองแท้" เป็นจำเลย และศาลชั้นต้นยกฟ้องไปเมื่อ ๒๕ พ.ย.๖๒ 

ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"
ไม่มีประยุทธ์ "พปชร.ขายอะไร?"