'วงศ์สกุล'จ่อนั่งเก้าอี้อัยการสูงสุด หลัง'เข็มชัย'พ้นวาระ 30 ก.ย.นี้


   

วงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์

19 มิ.ย.62 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 18 ก.ค. 2562 ที่จะมาถึงนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) จะมีวาระการประชุมที่พิจารณาเรื่องสำคัญในการพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดคนที่ 15 ต่อจากนายเข็มชัย ชุติวงศ์ อัยการสูงสุดคนที่ 14 ที่จะพ้นตำแหน่งบริหารในวันที่ 30 ก.ย. 2562 

แหล่งข่าวระดับสูงเผยเกณฑ์ขั้นตอนการเสนอชื่อบุคคลที่จะขึ้นเป็นอัยการสูงสุดว่า ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553 มาตรา 42 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการอัยการให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด บัญญัติให้ประธาน ก.อ.จะเป็นผู้มีอำนาจเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด เพื่อขอความเห็นชอบจาก ก.อ. โดยจะคำนึงถึงหลักความอาวุโส ความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ ประวัติการปฏิบัติราชการ และพฤติกรรมทาง จริยธรรมของบุคคลนั้น ซึ่งในกรณีนี้ไม่จำเป็นว่าการเสนอชื่อดังกล่าว ประธาน ก.อ.จะจำเป็นที่จะต้องเสนอตามอาวุโสสูงสุดเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ตัวประธาน ก.อ.อาจจะเสนอชื่อผู้ที่มีความอาวุโสรองลงมา แต่มีความเหมาะสมมากกว่าก็สามารถทำได้  

ในกรณีที่ ก.อ.ไม่ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคลตามที่ประธาน ก.อ. เสนอในครั้งเเรกนั้น ยังให้ประธาน ก.อ. เสนอชื่อบุคคลอื่นขึ้นมา แต่บุคคลที่จะถูกเสนอชื่อต่อไปจะต้องเรียงลำดับจากอาวุโสเท่านั้น ส่วนบุคคลที่ถูกเสนอชื่อจะได้ผ่านขึ้นดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาลงมติของที่ประชุม ก.อ.

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าในการประชุมวาระดังกล่าวนั้นคาดว่านายอรรถพล ใหญ่สว่าง ประธาน ก.อ.คนปัจจุบันจะยังมีการเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะขึ้นเป็นอัยการสูงสุด โดยจะพิจารณาลำดับอาวุโสขึ้นมาให้ ก.อ.พิจารณาก่อน โดยในวันที่ 18 ก.ค. ในที่ประชุมจะมีการพิจารณาเพียงตำแหน่งเดียว ส่วนระดับรองอัยการสูงสุดจะเป็นในวาระถัดออกไป

เมื่อเช็คลิสต์ดูแล้วพบว่า หากนายเข็มชัยและชุดผู้บริหารสำนักงานอัยการสูงสุดพ้นตำแหน่งบริหารในวันที่ 30 ก.ย.นี้บุคคลที่มีอาวุโสสูงสุด และมีโอกาสถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดคนต่อไปคือ นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษคนปัจจุบัน ซึ่งเป็นสำนักงานที่มีคดีสำคัญเข้าสู่การพิจารณาหลายคดี อาทิ การชุมนุมของกลุ่มการเมืองต่างๆ คดีการเมือง-ฟอกเงิน ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาหลายคดี


เริ่มหนาวแล้วและอาจได้หนาวถึงขั้วหัวใจกันทั่วหน้า หากยังมีความคิดจะโค่นรัฐธรรมนูญวันนี้เสียงเรียกร้องบอกว่า อยากจะแก้รัฐธรรมนูญ มาในแบบลับลวงพรางเพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!
เราไม่ทิ้งกัน 'วันนี้ ๑ ล้าน' แล้ว
พี่น้องใต้เศร้าเราจะสุขหรือ?
จาก 'บางระจัน' ถึง 'ลำพะยา'
อ้อย 'ฤๅจะหวานเท่า' ไทย-จีน
'ชมกันเองบ้างจะเป็นไรไป'