'เพื่อแม้ว' ปูดขบวนการกดดันไม่ให้รับญัตติ ส.ส.จ่อซักฟอก ส.ว. เชื่อ 'ชวน' เปิดทางตรวจสอบ


   

20 มิ.ย.62 - นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้ความเห็นส.ส.ไม่อาจยื่นญัตติตรวจสอบคุณสมบัติของส.ว.ได้ว่า เข้าใจว่า ประธานวุฒิสภา คงยังไม่ได้อ่านสาระในตัวญัตติ เพราะสาระของญัตติไม่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของส.ว. ซึ่งไม่ใช่หน้าทึ่ของ ส.ส. แต่ ส.ส. มีหน้าที่ในทางนิติบัญญัติ ซึ่งรัฐสภามีองค์ประกอบด้วยส.ส.และ ส.ว. ในกระบวนการสรรหา ส.ว. เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สำคัญของแผ่นดิน และ ส.ว. เป็นองค์ประกอบหนึ่งของรัฐสภา ในกระบวนการสรรหาส.ว. มีการใช้งบประมาณแผ่นดินถึง 1,300 ล้านบาท ปรากฎว่ามีข้อพิรุธหลายประการที่การใช้จ่ายงบประมาณในการสรรหา ส.ว. อาจไม่เป็นไปตามที่กฎหมายบัญัติไว้  ซึ่งอาจทำให้ที่มาของ ส.ว ไม่ถูกต้อง ย่อมส่งผลต่อสมาชิกภาพของ ส.ว. และส่งผลกระทบต่อการทำหน้าที่ในรัฐสภา

"จึงมีความจำเป็นที่สภาฯ ควรมีการตรวจสอบกระบวนการสรรหา ส.ว.ซึ่งถือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สำคัญของแผ่นดิน ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯข้อ 42 ขณะนี้ผมแว่วๆมาว่า อาจมีการกดดันไม่ให้มีการรับญัตตินี้ไว้พิจารณาในสภาฯ แต่ผมมั่นใจว่า ท่านชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ จะยึดกฎหมายและข้อบังคับให้ ส.ส.ได้ทำหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการสรรหาส.ว.ซึ่งใช้งบประมาณแผ่นดินถึง 1,300 ล้านบาท เพื่อความโปร่งใส และพิสูจน์ความถูกต้อง ชอบธรรม ชอบด้วยกฎหมายให้เป็นที่ประจักษ์สืบไป"นายชวลิตกล่าว


ทำไมต้องแก้รัฐธรรมนูญ?     เป็นข่าวใหญ่โตว่า ประชาธิปัตย์ถูกหักหลัง  เพราะนโยบายรัฐบาล ไม่พูดถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามที่ประชาธิปัตย์เสนอหรือถ้ามี ก็ไม่ใช่นโยบายเร่งด่วน 

จับ 'อุตตม' เป็นตัวประกัน?
ทำไม 'ธนาธร' เดินสายต่างประเทศ?
"ครม.ปู" ดีกว่า "ครม.ลุง" จริงหรือ?
เศรษฐกิจ 'ชี้ขาด' รัฐบาลลุงตู่
ทักษิณ 'วางมือหรือวางเพลิง'
นัยการ 'ไป' ของธนาธร