เด็กบิ๊กป้อมชม'พปชร.'มีกุนซือเจ๋งยื่นจำหน่ายคดี27ส.ส.ถือหุ้นสื่อ


   

24 มิ.ย.2562 -  นายไพศาล พืชมงคล กรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โพสต์เฟซบุ๊ก Paisal Puechmongkol ระบุว่า ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 ที่บัญญัติว่า ในกรณีที่ศาลเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่า ส.ส.ผู้ถูกร้อง มีกรณีตามที่ถูกร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ ส.ส.ผู้ถูกร้อง หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยนั้น ไม่ใช่กรณีที่ศาลจะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ได้เลย  แต่ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ประการคือ 

1.ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่ง รับคำร้องไว้พิจารณา 2.มีเหตุอันควรสงสัยตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ  ซึ่งเหตุอันควรสงสัยนี้ จะเกิดขึ้นได้ด้วย 2 ประการคือ 

ก.จากคำรับ ของคู่ความอันปรากฏในคำคู่ความ ซึ่งจะเป็นช่วงหลังจากที่ศาลสั่งให้ คู่ความชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาแล้ว ข.จากการไต่สวนของศาล และปรากฏว่ามีเหตุอันควรสงสัย 

ในเรื่องนี้วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ระบุไว้ดังนั้นต้องไปใช้หลักกฎหมายวิธีสบัญญัติที่ใช้เป็นหลักในการดำเนินกระบวนพิจารณาคือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งสรุปว่ากรณียื่นคำร้องต่อศาลนั้น รัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณามิได้บัญญัติว่าเป็นกรณีที่จะดำเนินกระบวนพิจารณาได้แต่ฝ่ายเดียว จึงต้องรับฟังคู่ความก่อน  และในกรณีที่มีบทบัญญัติให้กระทำได้แต่ฝ่ายเดียวศาลก็ยังมีอำนาจที่จะไต่สวนสองฝ่ายได้ โดยคำนึงถึงความยุติธรรมเป็นหลัก (เว้นแต่ศาลรัฐธรรมนูญจะวางข้อกำหนดในเรื่องนี้ไว้เฉพาะก็ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดนั้น)

ดังนั้นการที่ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐไปยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้ จึงเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว และแสดงให้เห็นว่า มีมือกฎหมายชั้นดี คอยแนะนำอยู่เป็นแน่?

ทั้งนี้การโพสต์ของนายไพศาลมาจากกรณีพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้พิจารณาจำหน่ายคดีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นของสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ขอให้วินิจฉัยว่า ส.ส.ทั้ง 27 คนของพรรค พปชร.ขาดคุณสมบัติในการถือหุ้นสื่อ 
 


เริ่มหนาวแล้วและอาจได้หนาวถึงขั้วหัวใจกันทั่วหน้า หากยังมีความคิดจะโค่นรัฐธรรมนูญวันนี้เสียงเรียกร้องบอกว่า อยากจะแก้รัฐธรรมนูญ มาในแบบลับลวงพรางเพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!
เราไม่ทิ้งกัน 'วันนี้ ๑ ล้าน' แล้ว
พี่น้องใต้เศร้าเราจะสุขหรือ?
จาก 'บางระจัน' ถึง 'ลำพะยา'
อ้อย 'ฤๅจะหวานเท่า' ไทย-จีน
'ชมกันเองบ้างจะเป็นไรไป'