ทช.เปิดใช้สะพานข้ามคลองหินดาดเชื่อม2จังหวัด


   

ทช.เปิดใช้แล้วสะพานข้ามคลองหินดาด เชื่อม 2 จังหวัด ชลบุรี-ระยอง หวังอำนวยความสะดวกการจราจรและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังช่วงฤดูฝน รองรับการขนส่งพืชผลทางการเกษตร

24 มิ.ย.62-นายโกสินท์ พิทยะเวสด์สุนทร วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านควบคุมการก่อสร้าง)เปิดเผยว่าการก่อสร้างสะพานข้ามคลองหินดาด เชื่อม 2 จังหวัด ชลบุรี-ระยอง เป็นเส้นทางเลี่ยง/ลัด จากเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี มุ่งสู่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3326 จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี 

ทั้งนี้ส่งผลให้ปริมาณการจราจรเพิ่มมากขึ้น และชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม จึงใช้เป็นเส้นทางที่ใช้ขนส่งผลผลิตทางเกษตรเข้าสู่ตลาดรับซื้อสินค้า ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบท ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา ให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย รวมถึงสามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตรทั้งสับปะรด มันสำปะหลัง อ้อย ไปสู่ปลายทางได้อย่างรวดเร็ว และแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน

อย่างไรก็ตามทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามคลองหินดาด แห่งที่ 2 ซึ่งมีจุดเริ่มต้นอยู่ในเขตตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ปลายทางอยู่ในเขต ตำบลมะขามคู่ จังหวัดระยอง โดยสะพานฯ มีความยาว30 เมตร กว้าง 7-9 เมตร พร้อมถนนต่อเชื่อมผิวจราจรแบบลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 4.730 ล้านบาท ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ และได้เปิดให้ประชาชนใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว


"สัสสส......"! ต้องบอกว่า "บัดซบมาก" ตอนศาลให้โอกาสแก้ข้อกล่าวหา ถามอะไรก็ตอบแต่ว่า "ผมจำไม่ได้..ผมจำไม่ได้"

คู่มือฉบับ 'คุกและยุบพรรค"
รำพึง-รำพัน 'วันโลกเปลี่ยนยุค'
ไม่อยากอยู่จึงอยู่ไม่เป็น
แล้ว 'ทอน' จะรู้ว่าผิดอะไร
"ทอน-บุตร" ประเทศกูมี
"๓.๖ ล้าน" สู่วีรชนลำพะยา