เกษตรกรมีเฮ!'จุรินทร์'ลั่นดันประกันรายได้ชาวไร่มันสำปะหลัง


   

1 ก.ค.62- นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) พร้อมส.ส.และอดีตส.ส.พรรค ปชป. อาทิ คุณหญิงกัลยา โสภณพณิช นายไชยยศ จิรเมธากร รองหัวหน้าพรรค นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ ดร.รัชดา ธนาดิเรก นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข กรรมการบริหารพรรค ดร.ศุภชัย ศรีหล้า นายวุฒิพงษ์ นามบุตร ลงพื้นที่พบปะตัวแทนเกษตรกร และผู้ประกอบการมันสำปะหลัง เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และติดตามสถานการณ์ราคามันสำปะหลัง ที่สำนักงานเทศบาลตำบลไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 
นายจุรินทร์ กล่าวว่า ตั้งใจมาพบเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังภาคอีสาน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกมันสำปะหลังมากที่สุดในประเทศ ซึ่งวันนี้จะได้แลกเปลี่ยนและรับฟังข้อเสนอแนะ จากเกษตรกร รวมทั้งตัวแทนสมาคมมันสำปะหลัง ผู้ประกอบการโรงมัน ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตพันธุ์มันสำปะหลัง ผู้ประกอบการส่งออกมันสำปะหลัง และตัวแทนเกษตรกรจาก 49 จังหวัดทั่วประเทศด้วย ถือว่าเป็นโอกาสที่จะได้มารับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำไปประกอบกับข้อมูลเดิมที่มีอยู่ และจะได้แลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกันเพื่อที่จะให้ทั้ง 4 องคาพยพ คือ 1.ชาวไร่มันสำปะหลัง 2.ผู้ประกอบการลานมัน 3.ผู้ประกอบการโรงมัน และ 4.ผู้ส่งออกมันสำปะหลัง สามารถอยู่ร่วมกันได้
 
“เกษตรกรต้องมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้ง 4 องคาพยพต้องมีรายได้ที่สามารถทำให้เศรษฐกิจโดยใช้มันสำปะหลังเป็นฐาน สามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ” หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าว
 
นายจุรินทร์ กล่าวว่า แนวทางที่เตรียมไว้คือ นโยบายการประกันรายได้เกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลัง เพื่อให้เกษตรกรที่ผลิตมันสำปะหลังที่มีคุณภาพ สามารถมีรายได้มีหลักประกันว่าจะสามารถขายมันสำปะหลังได้กี่โลละเท่าไหร่ นอกจากนี้จะต้องส่งเสริมให้มีการใช้มันสำปะหลังในประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะการทำเกษตรพันธสัญญา กล่าวคือ เกษตรแปลงใหญ่ที่รวมตัวกันปลูกและบริหารจัดการร่วมกัน โดยจะมีการทำสัญญาข้อตกลงกับผู้ใช้มันสำปะหลัง ว่าจะรับซื้อในปริมาณและคุณภาพ ราคาเท่าไหร่ รวมทั้งต้องส่งเสริมการขยายตลาดส่งออกมันสำปะหลังไทยไปทั่วโลก นอกจาก จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ดังนั้นต้องส่งเสริมการขยายตลาดการส่งออกใหม่ๆ เพิ่มขึ้น
 


ขอโทษที............ จู่ๆ ผมหายต๋อม บางท่านอาจตำหนิ ที่ไม่บอกกล่าวอะไรกันเลย ตามประสา "ชราชน" น่ะครับ ปุปปับ พรรคพวกต้องหามเข้าโรงพยาบาล นอนดูน้ำเกลือหยด ติ๊ก..ติ๊ก..อยู่ ๔ คืน

คนของ 'แม้ว-ปู' จะปราบโกง
ไม่แก้ รธน.จะมีใครตาย?
ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!
เราไม่ทิ้งกัน 'วันนี้ ๑ ล้าน' แล้ว
พี่น้องใต้เศร้าเราจะสุขหรือ?
จาก 'บางระจัน' ถึง 'ลำพะยา'