ครูดนตรีไทยอาวุโสจัดแสดงเฉลิมพระเกียรติ”กรมสมเด็จพระเทพฯ”


   

     

 

    นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กำหนดจัด“การแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทยและ“วิศิษฏศิลปิน” ขึ้นในวันที่15 กรกฎาคม 2562 เวลา18.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยได้รับเกียรติจากครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ทั้งชายและหญิงจำนวน 38 ท่าน  รวมถึงลูกศิษย์และลูกหลานครูอาวุโสร่วมขับร้องและบรรเลงบทเพลงอันไพเราะกันอย่างสุดฝีมือและในการแสดงชุดสุดท้ายได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงขับร้องและทรงระนาดเอกเพลงอาถรรพ์(เถา) ร่วมกับวงดนตรีบ้านปลายเนิน

     ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ ตัวแทนครูอาวุโส กล่าวว่า สำหรับรายละเอียดการแสดงดนตรีไทยฯในปีนี้ว่า ครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ทั้งชาย-หญิงรวมถึงลูกศิษย์และลูกหลานครูอาวุโสร่วมขับร้องและบรรเลงดนตรีไทยอย่างสุดฝีมือประกอบด้วยการแสดง6 ชุดได้แก่–รำถวายพระพรโดยครูนาฏศิลป์อาวุโส-การบรรเลงดนตรีไทยวงปี่พาทย์ผสมเครื่องสาย(เครื่องใหญ่พิเศษ) บทอาศิรวาทเพลงพม่าเห่-การบรรเลงดนตรีไทยวงปี่พาทย์ไม้แข็ง เพลงโหมโรงเทิดส.ธ. โดยครูอาวุโสชาย-การบรรเลงดนตรีไทยวงปี่พาทย์ผสมเครื่องสาย(เครื่องคู่) เพลงสมิงทองเพลงจำปานารีบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีต่อด้วยการบรรเลงดนตรีวงปี่พาทย์ผสมเครื่องสายเพลงไทยดำเนินดอยบทพระราชนิพนธ์ฯโดยครูดนตรีอาวุโสหญิงและชาย และ-การบรรเลงดนตรีวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมวงแซมเบอร์มิวสิก(Chamber Music) เพลงส้มตำบทพระราชนิพนธ์ฯแสดงโดยวงลูกศิษย์ครูอาวุโสดนตรีไทย และปิดท้ายด้วยการแสดงชุดพิเศษโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ทรงขับร้องและทรงระนาดเอกเพลงอาถรรพ์(เถา) ร่วมกับวงดนตรีบ้านปลายเนิน โอกาสนี้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเฝ้าถวายพระพรและร่วมสืบสานวัฒนธรรมของชาติด้านดนตรีในการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสในวันเวลาดังกล่าว  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำรองที่นั่งได้ที่ 02 2470028 ต่อ 4119,4121

 

 

 

 


ช่วงไม่อยู่.....ก็อาศัยติดตามข่าวสารโซเชียลมีเดีย เปิดๆ ปิดๆ ติดบ้างไม่ติดบ้าง ทางมือถือ รับรู้ได้ว่า ที่ฮิตและพูดจากันอื้ออึง เห็นจะไม่พ้นเรื่อง ส.ส.แสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช.โดยเฉพาะราย ส.ส.อนาคตใหม่ ๓-๔ คน 

รัฐบาลปริ่มน้ำฝ่ายค้านปริ่มขาดใจ
มอง ส.ส.ผ่านบัญชีทรัพย์สิน
ภาพเชิงซ้อน 'การเมือง-การรบ'
แจกเงินเที่ยว 'รวยนักหรือ?'
เมื่อ 'ลางร้าย' มาถึงฝ่ายค้าน
'แล้งอีสานกับนักการเมือง'