ครูดนตรีไทยอาวุโสจัดแสดงเฉลิมพระเกียรติ”กรมสมเด็จพระเทพฯ”


เพิ่มเพื่อน    

     

 

    นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กำหนดจัด“การแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทยและ“วิศิษฏศิลปิน” ขึ้นในวันที่15 กรกฎาคม 2562 เวลา18.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยได้รับเกียรติจากครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ทั้งชายและหญิงจำนวน 38 ท่าน  รวมถึงลูกศิษย์และลูกหลานครูอาวุโสร่วมขับร้องและบรรเลงบทเพลงอันไพเราะกันอย่างสุดฝีมือและในการแสดงชุดสุดท้ายได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงขับร้องและทรงระนาดเอกเพลงอาถรรพ์(เถา) ร่วมกับวงดนตรีบ้านปลายเนิน

     ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ ตัวแทนครูอาวุโส กล่าวว่า สำหรับรายละเอียดการแสดงดนตรีไทยฯในปีนี้ว่า ครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ทั้งชาย-หญิงรวมถึงลูกศิษย์และลูกหลานครูอาวุโสร่วมขับร้องและบรรเลงดนตรีไทยอย่างสุดฝีมือประกอบด้วยการแสดง6 ชุดได้แก่–รำถวายพระพรโดยครูนาฏศิลป์อาวุโส-การบรรเลงดนตรีไทยวงปี่พาทย์ผสมเครื่องสาย(เครื่องใหญ่พิเศษ) บทอาศิรวาทเพลงพม่าเห่-การบรรเลงดนตรีไทยวงปี่พาทย์ไม้แข็ง เพลงโหมโรงเทิดส.ธ. โดยครูอาวุโสชาย-การบรรเลงดนตรีไทยวงปี่พาทย์ผสมเครื่องสาย(เครื่องคู่) เพลงสมิงทองเพลงจำปานารีบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีต่อด้วยการบรรเลงดนตรีวงปี่พาทย์ผสมเครื่องสายเพลงไทยดำเนินดอยบทพระราชนิพนธ์ฯโดยครูดนตรีอาวุโสหญิงและชาย และ-การบรรเลงดนตรีวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมวงแซมเบอร์มิวสิก(Chamber Music) เพลงส้มตำบทพระราชนิพนธ์ฯแสดงโดยวงลูกศิษย์ครูอาวุโสดนตรีไทย และปิดท้ายด้วยการแสดงชุดพิเศษโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ทรงขับร้องและทรงระนาดเอกเพลงอาถรรพ์(เถา) ร่วมกับวงดนตรีบ้านปลายเนิน โอกาสนี้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเฝ้าถวายพระพรและร่วมสืบสานวัฒนธรรมของชาติด้านดนตรีในการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสในวันเวลาดังกล่าว  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำรองที่นั่งได้ที่ 02 2470028 ต่อ 4119,4121

 

 

 

 


วันนี้........เป็นวันมหาประชายินดี "เพื่อมวลมนุษยชาติ" ของชาติไทย ในยุค ไวรัส "มหาวิบัติภัย" ล้างมนุษยชาติ ที่ทั้งโลกต้องคุกเข่า สยบยอม แต่ด้วยวิทยาการและการวิจัย "วงการแพทย์ไทย" ได้จุดประกายหวังที่ "สิ้นหวัง" ของมวลมนุษยชาติให้คุโชนในความหวังอีกครั้ง

'ธนาธรกับการจารกรรม'
ลับแล "เมืองไทย" ในดรามา
ลิงในวิถีที่เหนือคณะก้าวหน้า
'เมย์เดย์..เมย์เดย์' คนเห็นผี!
'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'