"สพฐ".ตกลงไม่แย่งรร.เอกชน รับเด็กอนุบาล 3ปี


   


10 ก.ค.62-นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาฯ กพฐ.) ในฐานะประธานคณะทำงานวิเคราะห์แนวทางการรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้คณะทำงานฯ ได้ประชุมหารือ เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่วมกับผู้แทนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยหลังจากที่มีการทำประชาพิจารณ์เรื่องการรับนักเรียนมาแล้วครบ 2 ครั้งแล้ว ในวันที่ 12 กรกฎาคมนี้ คณะทำงานชุดดังกล่าวจะนำข้อมูลผลสรุปการวิเคราะห์แนวทางการรับนักเรียนปี 63 เข้าสู่ที่ประชุม กพฐ. พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ กพฐ.จะยังไม่สรุปหลักเกณฑ์การรับนักเรียน เพราะ กพฐ.จะต้องพิจารณาให้รอบด้านและจะมีสิ่งใดที่อยากเติมเต็มประเด็นการรับนักเรียนอีกจากนั้นจะนำเสนอให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พิจารณา เมื่อ รมว.ศธ. มีแนวทางเห็นชอบมาอย่างไร สพฐ. ก็จะปรับแก้ ก่อนที่จะมีการจัดทำร่างประกาศเกณฑ์รับนักเรียนปี 2563 ต่อไป ซึ่งเราคิดว่าขั้นตอนการดำเนินการจะไม่ล่าช้า ต้องทำให้เร็ว เนื่องจากขณะนี้ผู้ปกครองเริ่มกังวลว่าแนวทางการรับนักเรียนปีหน้าจะมีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้าง

สำหรับการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์แนวทางการรับนักเรียนนั้น ได้สรุปเป็นทิศทางเดียวกัน ว่า ทุกฝ่ายต้องการให้ สพฐ.กระจายอำนาจการรับนักเรียนไปให้ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เป็นผู้ดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์โดยให้ส่วนกลางทำเฉพาะปฏิทินการรับนักเรียนเท่านั้น อีกทั้งที่ผ่านมายังมีเสียงสะท้อน ว่า นโยบายการรับนักเรียนออกมาจากส่วนกลางกำหนดและต้องใช้ดำเนินการเหมือนกันทุกโรงเรียน ซึ่งบริบทของแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน และโรงเรียน กทม.ก็แตกต่างจากโรงเรียนในต่างจังหวัดจึงไม่สามารถใช้เกณฑ์รับนักเรียนเดียวกันทั้งหมดได้ ดังนั้นเกณฑ์รับนักเรียนควรให้แต่ละพื้นที่ได้กำหนดตามความเหมาะสมเอง รวมถึงกรณีของโรงเรียนเอกชนเอง ขณะนี้สช.และ สพฐ.มีความเข้าในกันดีแล้ว ว่า สพฐ. ไม่มีการแย่งรับเด็กในการจัดการศึกษาอนุบาล 1 อายุ 3 ขวบ เพราะ สพฐ.สั่งการพื้นที่ชัดเจนว่าการจัดการศึกษาระดับอนุบาล 1 ไม่ใช่หน้าที่ของ สพฐ. แต่ให้เป็นหน้าที่ของเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดำเนินการ 


เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีข้อเสนอที่จะให้โรงเรียนดังทั่วประเทศสอบเข้าทั้งหมด นั้นมีข้อสรุปอย่างไร นายสนิท กล่าวว่า เรื่องนี้มีการพูดถึงเช่นกัน แต่อาจไม่ได้กำหนดตายตัวว่าโรงเรียนดังต้องสอบ เข้าทั้งหมด แต่จะให้เป็นอำนาจการบริหารจัดการระดับพื้นที่เอง เช่น  จังหวัดในมีมีโรงเรียนดังหลายแห่ง และต้องการให้โรงเรียนดังเหล่านี้พัฒนาไปสู่ระดับสากลก็อาจให้มีการสอบเข้าเรียนทั้งหมดก็ได้ เป็นต้น ซึ่งไม่ได้เป็นข้อบังคับว่าทุกจังหวัดจะต้องให้โรงเรียนดังจัดเป็นระบบต้องสอบเข้าทั้งหมด ดังนั้นให้ขึ้นอยู่กับแต่ละความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
 


ขออาลัย.......... ต่อการสิ้นอายุขัยของ "นายชัย ชิดชอบ" อดีตประธานรัฐสภา ที่บ้านจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวาน (๒๔ ม.ค.๖๓) ด้วยวัย ๙๒ ปี และขอแสดงความเสียใจกับ "ตระกูลชิดชอบ" ที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักเคารพและเป็นหลักชัยของตระกูลครั้งนี้ด้วย

ทำไมต้อง "กดบัตรแทนกัน"?
แรงจูงใจของอาชญากร
ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'
'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'
๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'