'นิพนธ์'เล็งคุมกรมปกครองส่วนท้องถิ่น ลั่นไม่หนักใจติดโผถูกฝ่ายค้านจองกฐินซักฟอก


เพิ่มเพื่อน    

13 ก.ค.62 - นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  กล่าวภายหลังได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นรมช. ว่า ในฐานะที่มีประสบการณ์ทำงานด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)มาแล้ว ดังนั้น สิ่งที่ตั้งใจหลังการรับตำแหน่ง จึงอยากดูงานในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อ1.นำมาขยายผลการกระจายอำนาจและเน้นขยายกิจกรรมสาธารณะให้อปท. สนองนโยบายของรัฐบาลเป็นผลงานที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ อาทิ การใช้ยางพารามาทำถนนพาราแอสฟันติสคอนกรีตใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในการทำถนน ซึ่งแม้ส่วนท้องถิ่นจะไม่มีอำนาจโดยตรงในการแก้ไขเรื่องปัญหายางพาราตกต่ำ แต่ก็สามารถใช้เป็นกลไกในการแก้ไข จะทำให้ราคายางมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น  และเป็นการเพิ่มรายได้ให้พี่น้องชาวสวนยางและกระจายรายได้ถึงพี่น้องชาวสวนยางมากยิ่งขึ้น  หากมีการส่งเสริมให้ทำถนนในหมู่บ้าน ตำบลและในเมือง ดังนั้นถ้าทำให้ อปท.เข้มแข็ง ประเทศก็จะเข้มแข็งขึ้นไปด้วย จะทำให้ อปท.ที่พึ่งของประชาชนในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ ปัญหาใดที่สามารถจบในส่วนท้องถิ่นได้ก็ให้จบไปส่วนท้องถิ่นไม่ต้องขึ้นมาที่กระทรวง หรือที่กรุงเทพ ประชาชนจะได้ประโยชน์สูงสุด   

นายนิพนธ์ กล่าวว่า   2.จะส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนให้มีความเข้มแข็งตอบโจทย์เศรษฐกิจฐานราก เพื่อที่ให้ชุมชนมีการพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ที่ผ่านมารัฐบาลได้แก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ดังกล่าวจนใกล้สู่ภาวะปกติแล้ว  กระทรวงมหาดไทยที่ดูแลบำบัดทุกข์บำรุงสุขจะเข้ามาดูแลเรื่องการส่งเสริมรายได้ เพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่นี้ พร้อมดึงนักลงทุนเข้ามาให้เกิดการลงทุนว่าจ้าง สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน ลูกหลานของคนในพื้นที่ทั้งเรียนจบในประเทศไทย และต่างประเทศสามารถมีงานทำที่มั่นคงในพื้นที่ได้ ไม่ต้องไปทำงานต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้าน จะสามารถลดปัญหาคนสองสัญชาติไปในตัว จะทำให้พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เข้าสู่โหมดการพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ ภายใต้บริบทแนวทางพระราชดำริของล้นเกล้ารัชกาลที่เก้า คือ เข้าใจ เข้าถึง  พัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม    

รม.มหาดไทย กล่าวว่า 3. การสร้างตำบลปลอดภัย โดยจะเน้นสร้างความปลอดภัยวินัยจราจรจากระดับตำบล หมู่บ้าน เพื่อแก้ไขและป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยสูญเสียเป็นลำดับต้นๆของโลก  ปัจจุบันไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนปีละกว่า 2หมื่นราย  เพราะกระทรวงมหาดไทยมีกลไกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่พร้อมที่จะบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและสาธารณสุข การแพทย์ฉุกเฉินเพื่อผลักดันทำให้เป็น “ตำบลปลอดภัย”ทั่วประเทศในการลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินโดยการเข้มงวดบังคับใช้กฎหมายและรณรงค์อย่างต่อเนื่อง เป็นงานสามเรื่องที่ตนอยากดำเนินการ
 

เมื่อถามว่า  มีชื่อติด1ใน6รัฐมนตรีที่ถูกฝ่ายค้านจองกฐินเตรียมการซักฟอกหนักใจหรือไม่  นายนิพนธ์ กล่าวว่า  ส่วนตัวไม่หนักใจแต่อย่างใดและเป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านที่สามารถทำได้ถือเป็นเรื่องปกติของระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ตนจะได้ใช้เวทีสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงถึงหลักฐานเอกสารต่างๆในข้อกล่าวหาหรือที่สังคมยังสงสัยผ่านกลไกของสภาผู้แทนราษฎร เพราะการที่มีชื่อของตนติดอยู่ในนั้นอาจเป็นเพราะเขาไม่ได้รับข้อมูลครบถ้วนทุกด้านก็จะถือโอกาสนี้แสดงหลักฐานทางราชการให้กับคนที่ไม่เข้าใจได้เข้าใจเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการทุจริตแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่  ที่สามารถทำได้หรือไม่ เพราะบางเรื่องเป็นเรื่องของทางจังหวัดที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแล อบจ. สั่งการว่าให้ระงับหรือให้กระทำได้ซึ่งทั้งหมดมีหลักฐานทางราชการพร้อมชี้แจงผ่านที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรและให้สังคมได้รับทราบข้อเท็จจริงทั้งหมด
 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"