“อนุดิษฐ์” ตั้งโจทย์ รบ.ต้องเร่งแก้ปากท้องอันดับแรก


   

 

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครพทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงสิ่งที่อยากให้รัฐบาลเร่งดำเนินการหลังเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณตนว่า ปัญหาที่รัฐบาลต้องรีบเร่งคือการแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับประชาชนเพราะเป็นที่รับรู้กันอย่างกว้างขวางว่าเศรษฐกิจภายในประเทศถดถอยคนไทยส่วนใหญ่ขาดกำลังซื้อ เศรษฐกิจทั้งในระดับจุลภาคและมหภาคตกต่ำอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เกิดภาวะรวยกระจุกจนกระจาย ปัญหานี้อาจทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมาโดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรมลักวิ่งชิงปล้น 

ดังนั้นรัฐบาลมีงานหนักที่รออยู่ข้างหน้าขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ทำหน้าที่ฝ่ายบริหารตั้งใจทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้สำเร็จไปให้ได้ สำหรับพรรคเพื่อไทยและ 7 พรรคร่วมฝ่ายค้านจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชนสะท้อนปัญหาสำคัญให้กับรัฐบาลรับทราบและจะดำเนินการตรวจสอบการบริหารอย่างเข้มข้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของคนไทยที่เป็นเจ้าของประเทศ เมื่อถามถึงนโยบายขึ้นค่าแรง 400 บาทของพรรคพลังประชารัฐ    น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวว่า  ตอนหาเสียงพรรคการเมืองต่างๆได้ทำสัญญาประชาคมไว้กับประชาชน นโยบายเหล่านั้นคือความหวังทำให้เขาตัดสินใจเลือกท่านมา จึงอยากให้พรรคการเมืองพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเพื่อกำหนดแนวทางเดินหน้านโยบายที่หาเสียงไว้ไม่เช่นนั้นผู้เสียประโยชน์คือประชาชน