กรอ.มั่นใจอีอีซีบูมมากลงทุนโรงงานโตกว่าเท่าตัว


   

22 ก.ค. 2562 นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.) เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบตัวเลขการตั้งและขยายโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) พบว่าปีนี้มูลค่าการลงทุนรวมใน 3 จังหวัดอีอีซี ประกอบด้วย ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา สูงถึง 75,000 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ 2 ปีย้อนหลังพบว่าสูงขึ้นมาก เพราะปี 2560 มีการมูลค่าลงทุนรวม 33,000 ล้านบาท และปี 2561 มีมูลค่าลงทุนรวม 25,000 ล้านบาท เนื่องจากนักลงทุนให้ความสนใจหลังรัฐบาลเดินหน้านโยบายอีอีซี โดยตลอดทั้งปีนี้คาดว่าจะมีเม็ดเงินลงทุนรวมทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า 430,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 20% และในมูลค่าลงทุนรวมนี้คาดว่าจะเป็นเงินทุนเฉพาะพื้นที่อีอีซีไม่ต่ำกว่า 60%

รายงานข่าวแจ้งว่า ยอดการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(ร.ง.4)และขยายกิจการในอีอีซี ช่วงเดือนม.ค. - 11 ก.ค.

2562 มีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 272 โรงงาน ลดลง 13.37% จากช่วงเดียวกันในปี 2561 ที่มีอยู่ 314 โรงงาน มูลค่าการลงทุนอยู่ที่ 75,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 190.69% จากช่วงเดียวกันของปี 2561 อยู่ที่ 25,800ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการเปิดกิจการใหม่ มีจำนวน 

206 โรงงาน ลดลง 15.91% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีอยู่ 245 โรงงาน มูลค่าการลงทุน 38,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

118.39% เมื่อเทียบกับปีก่อนอยู่ที่ 17,400 ล้านบาท การขยายกิจการมีจำนวน 66 โรงงาน ลดลง 4.34% จากช่วงเดียวกันของปีที่

ผ่านมาที่มีอยู่ 69 โรงงาน มูลค่าการลงทุน 37,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 344.71% เมื่อเทียบกับปีก่อน อยู่ที่ 8,320 ล้านบาท

ทั้งนี้อุตสาหกรรมที่มีจำนวนเปิดกิจการใหม่และขยายกิจการที่มีมูลค่ามากที่สุดในช่วงดังกล่าว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากแหล่งปิโตรเลียม 21,700 ล้านบาท อุตฯผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์ มูลค่า

การลงทุน 4,930 ล้านบาท อุตฯเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ 4,410 ล้านบาท อุตฯผลิตภัณฑ์พลาสติก 2,690 ล้านบาท  อุตฯผลิตภัณฑ์โลหะ 958 ล้านบาท 

"จ.ชลบุรีมีการการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ร.ง.4 และขยายกิจการมากที่สุด จำนวน 149 โรงงาน จ.ระยอง จำนวน 74 โรงงาน จ

.ฉะเชิงเทรา จำนวน 49 โรงงาน ขณะที่มูลค่าการลงทุนสูงสูดอยู่ที่ จ.ชลบุรี 45,800 ล้านบาท จ.ระยอง 18,900 ล้านบาท และ จ.ฉะเชิงเทรา 10,200 ล้านบาท"รายงานข่าวระบุ


"ชาญวิทย์ เกษตรศิริ" จะอธิบายอย่างไร? ต่อข้อความที่โพสต์เฟซ........ ก่อนศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเมื่อวาน (๒๑ ม.ค.๖๓) ว่า

'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'
๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"
ประชาธิปัตย์ 'ก่อนศตวรรษ'?
ยำใหญ่ “ใส่ไข่” นายกฯประยุทธ์