กรอ.มั่นใจอีอีซีบูมมากลงทุนโรงงานโตกว่าเท่าตัว


เพิ่มเพื่อน    

22 ก.ค. 2562 นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.) เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบตัวเลขการตั้งและขยายโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) พบว่าปีนี้มูลค่าการลงทุนรวมใน 3 จังหวัดอีอีซี ประกอบด้วย ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา สูงถึง 75,000 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ 2 ปีย้อนหลังพบว่าสูงขึ้นมาก เพราะปี 2560 มีการมูลค่าลงทุนรวม 33,000 ล้านบาท และปี 2561 มีมูลค่าลงทุนรวม 25,000 ล้านบาท เนื่องจากนักลงทุนให้ความสนใจหลังรัฐบาลเดินหน้านโยบายอีอีซี โดยตลอดทั้งปีนี้คาดว่าจะมีเม็ดเงินลงทุนรวมทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า 430,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 20% และในมูลค่าลงทุนรวมนี้คาดว่าจะเป็นเงินทุนเฉพาะพื้นที่อีอีซีไม่ต่ำกว่า 60%

รายงานข่าวแจ้งว่า ยอดการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(ร.ง.4)และขยายกิจการในอีอีซี ช่วงเดือนม.ค. - 11 ก.ค.

2562 มีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 272 โรงงาน ลดลง 13.37% จากช่วงเดียวกันในปี 2561 ที่มีอยู่ 314 โรงงาน มูลค่าการลงทุนอยู่ที่ 75,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 190.69% จากช่วงเดียวกันของปี 2561 อยู่ที่ 25,800ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการเปิดกิจการใหม่ มีจำนวน 

206 โรงงาน ลดลง 15.91% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีอยู่ 245 โรงงาน มูลค่าการลงทุน 38,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

118.39% เมื่อเทียบกับปีก่อนอยู่ที่ 17,400 ล้านบาท การขยายกิจการมีจำนวน 66 โรงงาน ลดลง 4.34% จากช่วงเดียวกันของปีที่

ผ่านมาที่มีอยู่ 69 โรงงาน มูลค่าการลงทุน 37,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 344.71% เมื่อเทียบกับปีก่อน อยู่ที่ 8,320 ล้านบาท

ทั้งนี้อุตสาหกรรมที่มีจำนวนเปิดกิจการใหม่และขยายกิจการที่มีมูลค่ามากที่สุดในช่วงดังกล่าว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากแหล่งปิโตรเลียม 21,700 ล้านบาท อุตฯผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์ มูลค่า

การลงทุน 4,930 ล้านบาท อุตฯเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ 4,410 ล้านบาท อุตฯผลิตภัณฑ์พลาสติก 2,690 ล้านบาท  อุตฯผลิตภัณฑ์โลหะ 958 ล้านบาท 

"จ.ชลบุรีมีการการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ร.ง.4 และขยายกิจการมากที่สุด จำนวน 149 โรงงาน จ.ระยอง จำนวน 74 โรงงาน จ

.ฉะเชิงเทรา จำนวน 49 โรงงาน ขณะที่มูลค่าการลงทุนสูงสูดอยู่ที่ จ.ชลบุรี 45,800 ล้านบาท จ.ระยอง 18,900 ล้านบาท และ จ.ฉะเชิงเทรา 10,200 ล้านบาท"รายงานข่าวระบุ


เอาละครับ..... นับจากวันนี้ (๘ ส.ค.๖๓) เป็นต้นไป ถึงสิ้นปี และมีความเป็นไปได้ ที่จะติดพันไปถึงต้นปีหน้า

"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'