ร้อง'กสม.'ช่วยครูข้ามเพศบุรีรัมย์ถูกเลือกปฎิบัติหลังแต่งหญิง


เพิ่มเพื่อน    

22 ก.ค.62- ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เครือข่ายครู อาจารย์ที่มีความหลากหลายทางเพศ นำโดยนายกิตตินันท์  ธรมธัช นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ได้เข้ายื่นคำร้องถึง กสม.กรณีเครือข่ายครูข้ามเพศถูกเลือกปฏิบัติในสถานศึกษา มีนางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการกสม. เป็นตัวแทนรับเรื่องร้องเรียน 

กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นกับครูผู้ช่วยข้ามเพศของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ถูกทางโรงเรียนออกเอกสารที่มีข้อความตักเตือนเรื่องการแต่งกายข้ามเพศ รวมทั้งให้ลงนามจนนำไปสู่การประเมินการปฏิบัติงานที่พบว่าครูผู้ช่วยคนดังกล่าว ถูกประเมินด้วยคะแนนต่ำในทุกตัวชี้วัด มีเพียงคะแนน สูงในเรื่องการสอนทั้งนี้จึงกังวลว่าจากการประเมินดังกล่าวอาจส่งผลกระทบทำให้ครูผู้ช่วยคนดังกล่าวถูกออกจากทางราชการ ประกอบกับทางผู้บริหารของโรงเรียนได้อ้างหนังสือของสำนักนายกรัฐมนตรีที่ตอบข้อหารือในประเด็นเรื่องครูข้ามเพศที่ยึดตามระเบียบการแต่งกายข้าราชการพลเรือน ระเบียบและกฎสำนักนายกรัฐมนตรีที่ตอบข้อซักถาม ซึ่งพบว่ามีความย้อนแย้งกันเอง แต่สุดท้ายก็สรุปว่าให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา

ทั้งนี้ในการร้องเรียนในวันนี้ยังได้นำคลิปเสียงการสนทนาระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้ช่วยที่ทางผู้อำนวยการระบุว่า ถ้าครูคนดังกล่าวยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรม คือการแต่งกายข้ามเพศก็จะไม่ผ่านการประเมิน ทางเครือข่ายฯจึงเห็นว่ากรณีดังกล่าวมีการเลือกปฏิบัติเข้าข่ายละเมิดสิทธิเสรีภาพ อยากให้กสม. คุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัย ซึ่งในกรณีของครูผู้ช่วยคนดังกล่าวก็ได้เป็นครูผู้ชาย แต่แต่งกายเป็นผู้หญิงมาตั้งแต่การสมัครและต้องการจะใช้ชีวิตเป็นผู้หญิงและได้เริ่มมีการใช้ฮอร์โมนแล้วประกอบกับก่อนหน้านี้ในการสอนที่โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง ทางผู้อำนวยการโรงเรียนดังกล่าวก็ให้ความเป็นตัวของตัวเองในการแต่งกายมากกว่าโรงเรียนปัจจุบัน

ตัวแทนผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศมองว่า กรณีดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความยอมรับที่ไม่เหมือนกันโดยยกตัวย่างกรณีครูที่เป็นผู้ชายแต่ใช้การแต่งตัวเป็นผู้หญิงเพื่อนำเสนอ หรือสอนในลักษณะตลกแล้วอ้างว่าเป็นเทคนิคการสอน สามารถทำได้ แต่ทำไมผู้ที่จะต้องการข้ามเพศเป็นผู้หญิงกลับไม่ได้รับการยอมรับ ความเป็นครูไม่เคยเลือกเพศ แต่อคติต่างหากที่ไม่เลือกเพศและครู อย่างไรก็ตามในปัจจุบันที่ครูข้ามเพศที่สามารถแต่งกายได้ตามเพศสภาพ อาทิ ครูปอย ดร.เอมมี่ ซึ่งแต่งกายตามเพศสภาพและให้ได้รับการยอมรับในสังคม

นางอังคณา กล่าวว่า กสม.จะตรวจสอบ หรืออาจส่งเจ้าหน้าที่ลงไปในพื้นที่เพื่อขอข้อมูลอย่างไรก็ตามการจะไล่ออกจะข้าราชการครู คงต้องผิดวินัยร้ายแรง และไม่ใช่เรื่องง่าย การที่โรงเรียนอ้างว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการทำให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสวียงอาจะต้องออกจากราชการ ไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง และยังพบว่า พ.ร.บ.การแต่งกายข้าราชการ มีมานานยังไม่มีการปรับปรุงให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายความเสมอภาคทางเพศ ซึ่งผู้บริหารต้องเข้าใจความอ่อนไหวทางเพศสภาพที่แตะละวงการ แต่ละอาชีพมีการปฏิบัติไม่เท่ากัน


แท้จริงแล้ว....โลกพระศรีอาริย์อยู่แค่ปลายจมูกเท่านั้นเองแต่คนโง่มักมองไม่เห็น!เพราะมักมองให้พ้นปลายจมูกตัวเองพรรคพลังประชารัฐ กำลังกลิ้งอยู่บนปากเหว  

"การเมืองพรรค-การเมืองหมอ"
"มายาประชาธิปไตยเลือกตั้ง"
พปชร.ที่ 'อยู่เป็น-อยู่ไม่เป็น'
"การเมืองวันที่ไม่มีประยุทธ์"
เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.
"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"