เพิ่งตื่น!'เพื่อไทยพลัส'ร่วมทำความดีถวายร.10 รณรงค์ให้ประชาชนไม่ทิ้งขยะลงคลองแสนแสบ


เพิ่มเพื่อน    

23 ก.ค.62-  นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย นอ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรค นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย ผู้อำนวยการพรรค พร้อมด้วย สมาชิกพรรคเพื่อไทยคนรุ่นใหม่หรือกลุ่มเพื่อไทยพลัส แถลงข่าวการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมฉลองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาร.10 ในวันที่ 28ก.ค. โดยเริ่มจากกิจกรรม คืนคลองสวยหลังบ้าน ที่จะรณรงค์ให้ประชาชนไม่ทิ้งขยะลงคลองแสนแสบ

นายสมพงษ์กล่าวว่า พรรคเพื่อไทย มีองค์ประกอบ 3กลุ่ม คือกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มรุ่นกลาง และกลุ่มเล็ก สมัยก่อนเรียกว่า ยังเติร์ก แต่วันนี้คือ กลุ่มเพื่อไทยพลัส และในโอกาสเฉลิมฉลองร.10 วันที่ 28ก.ค. กลุ่มไทยพลัสร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ คืนคลองสวยหลังบ้าน ทั้งนี้รัฐบาล 5 ปีที่ผ่านมา ไม่ได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกเลย แม้จะมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีก็ตาม ทางพรรคเพื่อไทยมุ่งเน้นที่จะปรับตัว ซึ่งตนมีความมั่นใจในบุคคลากรพรรคและสมาชิกกลุ่มเพื่อไทยพลัส

นอ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ในการขับเคลื่อนการเมืองยุคใหม่ ต้องประกอบด้วยบุคคลากรทุกรุ่น ทุกวัย และในวันที่ 30ก.ค. ผู้บริหารพรรค สมาชิกพรรค กลุ่มเพื่อไทยพลัส ที่ทำการพรรคเพื่อไทย ขอเชิญชวนสมาชิกพรรคมาร่วมบริจาคโลหิต มาร่วมทำความดีถวายในหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

นายจุลพันธ์ อมรววิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ในฐานะแกนนำกลุ่มเพื่อไทยพลัสกล่าวว่า พรรคเพื่อไทยได้ปรับโครงสร้าง มีคนสามรุ่น รุ่นใหญ่ รุ่นกลาง รุ่นเล็ก ซึ่งกลุ่มเพื่อไทยพลัสที่มีทั้งผู้สมัครส.ส.เพื่อไทย สมาชิกพรรคไทยรักษาชาติเดิม ได้เริ่มพบปะพูดคุยกันมาระยะหนึ่ง มีความตั้งใจที่จะทำกิจกรรมทางการเมืองต่อไป ในช่วงเวลาที่มีพรรคการเมืองบางพรรคไปเฉลิมฉลอง แต่งชุดคาวบอย แต่ทางกลุ่มเราขอส่งเสริม ทำกิจกรรม คืนคลองสวยหลังบ้าน เริ่มจากคลองแสนแสบ ที่เปรียบเหมือนคลองหลังบ้านเรา หลังจากนี้ กลุ่มเพื่อไทยพลัสจะเข้าไปหาคนทุกกลุ่ม แต่อาจจะเน้นไปที่กลุ่มเยาวชน นักศึกษา คนรุ่นใหม่ เรายืนยันว่าทั้งกลุ่มเพื่อไทยพลัส และสมาชิกพรรคจะทำประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป

ด้านนายตรีรัตน์ ศิริจันทรโรภาส อดีตผู้สมัครส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ทีมเพื่อไทยพลัสจะมาทำกิจกรรม คืนคลองสวย หลังบ้าน เป็นกิจกรรมที่พวกเราตั้งใจทำเพื่อเฉลิมฉลองให้ร.10  ในวันที่ 23ก.ค.ทางกลุ่มเพื่อไทยพลัสร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนลดการทิ้งขยะลงคลองแสนแสบ กิจกรรมนี้เริ่มจากท่าเรือมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร ไปยังท่าเรือวัดเทพลีลา   

นส.ชนก จันทาทอง ส.ส.หนองคาย พรรคเพื่อไทยกล่าวว่า ในจังหวัดหนองคาย จะทำกิจกรรมบางอย่าง ซึ่งขอให้ติดตามต่อไป ซึ่งโมเดลนี้จะนำไปทำทุกจังหวัด เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับการเมือง อยากให้รู้ว่า การเมืองเป็นเรื่องของเขา เป็นเรื่องของทุกคน.


"คุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร" หรือ "ชินวัตร".......... ไม่แค่เป็นผู้ทรงอิทธิพลทางการเมือง "เหนือพรรคเพื่อไทย" เท่านั้น

กระจกสภา 'ชุมพล จุลใส'
อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร