3 จังหวัดสนุก แดนอีสาน


เพิ่มเพื่อน    

(ร้านค้าจำหน่ายของกินก็มากมาย)

    ภาคอีสานใครว่าไม่น่าเที่ยว ต้องขอค้านว่าไม่จริงเลย โดยเฉพาะวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ วิถีชีวิตแบบอีสานบ้านเฮา ที่มีชีวิตชีวา สนุกสนาน ครึกครื้น เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่น ที่พูดแบบอีสานก็ต้องบอกว่า "แซ่บหลายๆ" เป็นเสน่ห์เหลือล้นที่ใครที่ยังไม่เคยไปสัมผัสควรจะไปเยือนสักครั้งเด้อ

(บรรยากาศร้านค้าที่มาตั้งบูธ)

    จังหวัดที่น่าไปก็มีมากมาย ทั้งมุกดาหาร นครพนม สกลนคร 3 จังหวัดนี้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน จัดเป็นกลุ่ม "จังหวัดสนุก" เพราะมีความใกล้เคียงกันทั้งวิถีชีวิต พื้นที่ ประเพณี ชนเผ่า ตอบโจทย์คนที่อยากไปศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีชาวอีสาน หรือถ้าไปเพื่อท่องเที่ยวในช่วงวันออกพรรษา ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปีก็น่าสนใจมาก อย่างที่จังหวัดสกลนครมีกิจกรรมประเพณีแข่งเรือและแห่ปราสาทผึ้งในช่วงก่อนวันออกพรรษา 2 วัน และเดินทางไปต่อที่จังหวัดนครพนม เที่ยวชมประเพณีไหลเรือไฟ และหลังวันออกพรรษา ร่วมสนุกกับการแข่งเรือนานาชาติที่จังหวัดมุกดาหาร และยังจะได้สัมผัสวิถีชีวิต อาหาร การแต่งกาย ธรรมชาติ วัดวาอารามที่ตรงกับคอนเซ็ปต์ เมือง 3 ธรรม ได้แก่ ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม

(บรรยากาศภายในงาน)

    เมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา กลุ่มจังหวัดสนุกได้จัดงาน “ท่องเที่ยวเมืองสนุก ณ สุขสยาม” ตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขง ยกระดับผลิตภัณฑ์เด่นสู่สากล นำภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยมาให้ชาวกรุงได้ร่วมสัมผัส ชม ชิม ช็อปของดีกลุ่มจังหวัดสนุก สร้างการรับรู้ให้เกิดการเดินทางไปเที่ยวมากยิ่งขึ้น ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เพื่อเป็นการเรียกแขก เชิญชวนให้คนกรุง ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือต่างชาติไปเยือน 3 จังหวัดอีสาน

(โอท็อปบ้านผึ่งแดด)

    ในงานที่ถือว่าเป็นการโปรโมตกลุ่มจังหวัดอีสานสนุกนั้น มีการนำสินค้าพื้นเมืองที่เป็นของดีของ 3 จังหวัดมาแสดงและจำหน่าย จำนวนกว่า 10 ร้าน อาทิ สินค้าโอท็อปบ้านผึ่งแดด จังหวัดมุกดาหาร ที่มีผ้าตะลอง ลายผ้าโบราณที่ชุมชนยังอนุรักษ์สืบสานเรื่อยมา และสินค้าอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อ กระเป๋า หมวกสาน หรือจะเป็นร้านกลุ่มโอท็อปนวัตวิถีบ้านโนนหอม ที่นำเสื้อผ้าพื้นบ้านมาจำหน่าย หรือจะเป็นในส่วนของอาหารขึ้นชื่ออย่างปลาส้ม จากกลุ่มปลาส้มไชยบุรี จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นจากวิถีชีวิตติดแม่น้ำโขง เป็นแหล่งหาปลามาประกอบอาหาร และค้าขายเลี้ยงชีพ ที่เรียกได้ว่าใครชอบของอร่อยต้องไม่พลาดที่จะซื้อกลับไปบ้าน หรือใครชอบหมูยอ จังหวัดนครพนม ก็ได้นำมาให้ลิ้มรส นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวและชิมเนื้อโคขุนเกรดพรีเมียมจากมุกดาหารด้วย

(โอท็อปบ้านโนนหอม)

    นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ที่เดินทางมาร่วมงานที่ไอคอนสยาม กล่าวเชิญชวนว่า การจัดงานในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก ให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูพานและริมแม่น้ำโขง วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ อาทิ ไทญ้อ ผู้ไท ไทโส้ ไทกะเลิง ไทข่า ไทแสก ไทลาว คนไทยเชื้อสายจีน และคนไทยเชื้อสายเวียดนาม ซึ่งมีวิถีชีวิตที่งดงาม วัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลายบนวิถีแห่งลุ่มน้ำโขง และเกิดการอยากเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในพื้นที่จริงมากขึ้น

(ศิลปะการฟ้อนรำพื้นบ้าน)

    ชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสกลนคร กล่าวว่า ในภูมิศาสตร์ของ 3 จังหวัดนี้มองแล้วจะคล้ายๆ กับการเดินทางไปท่องเที่ยวเป็นเส้นทางสามเหลี่ยม และมีวัฒนธรรมประเพณีที่เชื่อมโยงกัน อย่างในด้านของธรรมะ ที่เป็นพื้นที่ต้นกำเนิดของเกจิอาจารย์สายวิปัสสนา ทั้งหลวงปู่มั่น หลวงปู่ฟั่น หลวงปู่ชอบ หรือหลวงตามหาบัว และวัดวาอาราม พระธาตุที่ชาวบ้านให้ความศรัทธา ในส่วนด้านธรรมชาติ จังหวัดนครพนมและมุกดาหารที่อยู่ติดริมแม่น้ำโขง และสกลนครมีแม่น้ำหนองหาน แหล่งน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ไหลลงสู่แม่น้ำโขง มีวิถีชีวิตริมน้ำดั้งเดิมที่ยังคงมีอยู่ให้เห็นในปัจจุบัน 

(เสื้อผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น)

    “ในส่วนด้านวัฒนธรรมที่ทั้ง 3 จังหวัดมีชนเผ่าหลากหลายอาศัยอยู่ ทำให้มีความโดดเด่นเรื่องการแต่งกายของแต่ละชนเผ่าหรือเชื้อชาตินั้นๆ หรืออาหารพื้นถิ่นที่มีรสชาติเฉพาะพื้นที่ เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ที่มีเสน่ห์ของแต่ละจังหวัดด้วย อีกทั้งงานประเพณีต่างๆ ในทางพุทธศาสนาก็มีการจัดให้มีวันใกล้เคียงกัน นักท่องเที่ยวก็สามารถเดินทางไปเที่ยวได้อย่างต่อเนื่อง และใกล้ ไม่เสียเวลา อย่างวันที่ 23-25 ธันวาคม มีการแห่ดาว ซึ่งผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ของทั้ง 3 จังหวัดจะมารวมตัวในงานนี้ด้วย วันที่ 25-26 ธันวาคม ก็จะมีการแห่ดาวอีกเช่นกันที่จังหวัดมุกดาหาร และในวันที่ 27 ธันวาคม ยาวไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ที่ จังหวัดนครพนมก็จะมีเทศกาลเคาต์ดาวน์วินเทอร์” ชนม์บันลือกล่าว

(บรรยากาศในการแถลงข่าว)

    รุจาภา วีสเพ็ญ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า การจัดงานครั้งนี้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางไปเที่ยวมากยิ่งขึ้น และให้คนกรุงได้รู้จักทั้งสามจังหวัดมากขึ้น โดยจะมีการจำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน สินค้าโอท็อปต่างๆ และมีชุดการแสดงศิลปะพื้นบ้านของแต่ละจังหวัด ซึ่งก็คาดว่าจะได้รับความสนใจจากผู้ที่เดินทางมายังไอคอนสยาม
    แม้ว่ากิจกรรมจะจบลงแล้ว แต่ผู้ที่สนใจก็สามารถเดินทางไปลิ้มรสอาหารอร่อย สักการะพระธาตุล้ำค่า สัมผัสประเพณีวัฒนธรรมได้ที่กลุ่มจังหวัดสนุกตลอดทั้งปี.


มีคนถาม........ กับเรื่องเหลวไหลไร้สาระ, นินทาว่าร้ายต่อกัน ทำไมสื่อจึงชอบนำเสนอ? ไม่เสนอเฉยๆ บางที ทำตัวเป็นบ่างช่างยุ เอาความทางนี้ ไปบอกทางโน้น "เสี้ยมให้ชนกัน" แล้วเก็บกากอารมณ์แต่ละฝ่ายปั่นเป็นข่าวขายความมันทางสะใจ

ลับแล "เมืองไทย" ในดรามา
ลิงในวิถีที่เหนือคณะก้าวหน้า
'เมย์เดย์..เมย์เดย์' คนเห็นผี!
'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด