ครป.ขยับ!ระดมภาคประชาชน รณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ 2560


เพิ่มเพื่อน    

6 ส.ค.62 - นายเมธา มาสขาว เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) เปิดเผยว่าปัจจุบันแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญแบ่งออกเป็น 3 แนวทาง 1.การรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ชูธงเขียวแบบรธน. ปี 2540 เสนอแก้ไขบางมาตราเพื่อผลักดัน ส.ส.ร.แบบปี 2540 มาทำหน้าที่ร่างฉบับใหม่ ซึ่งแนวทางแก้ไขนี้หลังจากผ่านการรับรองจากรัฐสภาตามมาตรา 265 แล้ว ต้องทำประชามติ 

2.ให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนคู่ขนาน เพื่อทำงานความคิดกับสังคม เนื่องจากมีการมองว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยากหากทหารไม่เปิดทาง นายกฯไม่ตกลง หรือ ส.ว.ไม่เห็นด้วย เพราะ รธน. ต้องใช้เสียง ส.ว.หนึ่งในสาม หรือ 84 เสียงเพื่อรับรอง ดังนั้นไม่ควรไปเดินตามเส้นทางที่รางเลือน 

และแนวทางที่ 3 ต้องการให้มีการเสนอแก้ไขในบางมาตราที่เป็นไปได้และทำได้จริงภายใต้กติกาที่ไม่เป็นธรรมในปัจจุบัน โดยการแก้ไขนั้นไม่จำเป็นต้องทำประชามติตามรธน. เพราะถ้าหากการแก้ไขไม่เกี่ยวข้องกับหมวดการแก้ไขรธน., หมวดพระมหากษัตริย์ และหมวดโครงสร้างหน้าที่องค์กรอิสระต่างๆ ก็ไม่จำเป็นต้องทำประชามติหรือผ่านกลไกที่ คสช.ล็อคไว้ 8 ชั้น 9 วรรค เช่น การเสนอให้แก้ไขให้การเลือกนายกฯ มาจากสภาผู้แทนราษฎร แทนที่คำว่ารัฐสภา ในหมวดเฉพาะกาล ตามมาตรา 272 หรืออาจแก้ไขจาก 5 ปี เป็นแค่ 1 ปี เป็นต้น ฯลฯ

"ดังนั้น ครป. ในฐานะที่มีบทบาทในการรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้เป็นประชาธิปไตย มาตั้งแต่ปี 2522 และช่วงแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 2538-2540 จึงได้ร่วมผลักดันให้มีการรวมตัวกันของภาคประชาชนทุกฝ่ายจัดครั้งคณะกรรมการรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560 ภาคประชาชนขึ้น เพื่อขับเคลื่อนร่วมกันไม่ว่ามีความคิดทางการเมืองแตกต่างหลากหลายแต่ถ้าเห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญก็ร่วมกันได้หมด" 

เลขธิการครป. ระบุว่าก่อนหน้านี้มีการประชุมร่วมกันเพื่อวางแนวทางเคลื่อนไหว ทั้ง ครป. ทั้งกลุ่มสังคมนิยมประชาธิปไตย, กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย, สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ฯลฯ เป็นต้น เห็นร่วมกันเพื่อรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ แม้ว่าจะยากเพียงไหนก็ตาม แต่รัฐธรรมนูญต้องรับใช้ปัญหาปากท้องของประชาชน และจัดวางความสัมพันธ์ทางอำนาจที่เป็นธรรม ไม่ใช่เหลื่อมล้ำทางอำนาจและเศรษฐกิจแบบเช่นทุกวันนี้

ทั้งนี้ เครือข่ายคณะกรรมการรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ภาคประชาชน จะส่งผู้แทนไปยื่นหนังสือถึงประธานรัฐสภา  ในวันพรุ่งนี้ (7 ส.ค.) เวลา 11.00 น. เพื่อแสดงเจตจำนงค์ขอริเริ่มแก้ไขรธน.ตามกลไกและกระบวนการตามรธน.ที่บัญญัติไว้ หลังจากนั้นจะมีการเคลื่อนไหวรณรงค์ทั่วประเทศต่อไป โดยมีคณะกรรมการภูมิภาคช่วยดูแลรณรงค์

"ในส่วนของครป. จะมีการประชุมใหญ่ 4 ทศวรรษ ครป. ที่จะเชิญที่ปรึกษาและเครือข่ายภาคประชาชนที่เคยร่วมขับเคลื่อนสังคมมากว่า 40 ปี มาร่วมกันปรึกษาหารือและหาทางออกของประเทศ มองสถานการณ์บ้านเมือง และหาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญร่วมกัน ในวันที่ 17 สิงหาคมนี้ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เพื่อวางแนวทางเคลื่อนไหวทั่วประเทศ เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม ไม่ใช่ของใครกลุ่มหนึ่งหรือเพื่อพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่งเท่านั้น"เลขาธิการครป.ระบุ.
 


ยุคก่อนๆ....... นายกฯ "ปกครองประชาชน" หมายถึงนายกฯ เป็นนาย ถึงยุค New Normal เปลี่ยนเป็น "ประชาชนปกครองนายกฯ" คือประชาชนเป็นนาย

นายกฯ ที่ 'ขอโทษ' ประชาชน
ทดสอบสถานการณ์ 'รอบ ๒'
บันทึก 'มหาประชายินดี' ไทย
'ธนาธรกับการจารกรรม'
ลับแล "เมืองไทย" ในดรามา
ลิงในวิถีที่เหนือคณะก้าวหน้า