"กนกวรรณ"เสนอตั้งทีมคนในพื้นที่และกรรมการโรงเรียน สุ่มตรวจอาหารกลางวัน ทั่วประเทศ  


   


8ส.ค.62-นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าวว่า ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยปัญหาโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล และขณะนี้พบว่าประเด็นการทุจริตโครงการอาหารกลางวันเกิดขึ้น มีการจัดทำเมนูอาหารกลางวันให้นักเรียนไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ รวมถึงปัญหาอาหารกลางวันของนักเรียนเน่าเสียจนไม่สามารถรับทานได้ ดังนั้นจากสภาพปัญหาดังกล่าวในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียน นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) จึงได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอาหารกลางวันของนักเรียนและตัวเลขงบประมาณที่เป็นเงินอุดหนุนรายหัวเด็กที่เหมาะสม อีกทั้ง สพฐ.ยังได้วางยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอาหารกลางวันให้เขตพื้นที่นำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังด้วย

นางกนกวรรณ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ในส่วนของตนมีแนวทางที่จะนำเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการระดับโรงเรียนร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และสาธารณสุขจังหวัด ในการสร้างความร่วมมือตั้งคณะกรรมการระดับตำบล เพื่อลงพื้นที่สุ่มตรวจโรงเรียนช่วงเวลาก่อนเที่ยงที่มีการประกอบอาหารโดยไม่แจ้งล่วงหน้าให้โรงเรียนทราบ เพื่อจะดูว่าบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดทำเมนูอาหารของแต่ละโรงเรียนมีการจัดหาวัตถุดิบมาประกอบการอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการและเป็นไปตามนโยบายของ ศธ. หรือไม่ โดยส่วนตัวตนไม่กังวลว่าจะมีคนในพื้นที่ เมื่อรับทราบข่าวการตรวจโครงการอาหารกลางวันแล้วจะมีการจัดฉากเกิดขึ้น เพราะอย่างน้อยก็ได้สร้างการตื่นตัวให้กับโรงเรียนในการดำเนินการประกอบอาหารที่มีสารอาหารครบ 5 หมู่ตามหลักโภชนาการ อีกทั้งเมื่อมีการลงพื้นที่สุ่มตรวจมากขึ้นก็จะทำให้โรงเรียนมีความตื่นตัวและตระหนักในการบริหารจัดการอาการกลางวันนักเรียนมากขึ้น ผลที่ได้รับก็จะไปสู่ตัวของนักเรียนเอง และยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองด้วย
 


"หลวงพ่อทวด"........ ยังคงนั่งมองลูกหลานและบ้านเมืองไทยด้วยเมตตาอยู่ในมณฑปวัดช้างให้ ริมทางรถไฟ เหมือนทุกๆ ปี

เฉพาะกับ "พระมหากษัตริย์"
ว่าด้วย 'บุญคุณและเอื้ออาทร'
น้ำครำตรวจสอบน้ำเน่า
น้ำท่วม 'อย่าเอาแต่ดู' ต้องทำ
ตรรกะ 'ตลบตะแลง' ของธร
โศกนาฏกรรมสัตว์การเมือง