"กนกวรรณ"เสนอตั้งทีมคนในพื้นที่และกรรมการโรงเรียน สุ่มตรวจอาหารกลางวัน ทั่วประเทศ  


   


8ส.ค.62-นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าวว่า ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยปัญหาโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล และขณะนี้พบว่าประเด็นการทุจริตโครงการอาหารกลางวันเกิดขึ้น มีการจัดทำเมนูอาหารกลางวันให้นักเรียนไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ รวมถึงปัญหาอาหารกลางวันของนักเรียนเน่าเสียจนไม่สามารถรับทานได้ ดังนั้นจากสภาพปัญหาดังกล่าวในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียน นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) จึงได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอาหารกลางวันของนักเรียนและตัวเลขงบประมาณที่เป็นเงินอุดหนุนรายหัวเด็กที่เหมาะสม อีกทั้ง สพฐ.ยังได้วางยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอาหารกลางวันให้เขตพื้นที่นำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังด้วย

นางกนกวรรณ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ในส่วนของตนมีแนวทางที่จะนำเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการระดับโรงเรียนร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และสาธารณสุขจังหวัด ในการสร้างความร่วมมือตั้งคณะกรรมการระดับตำบล เพื่อลงพื้นที่สุ่มตรวจโรงเรียนช่วงเวลาก่อนเที่ยงที่มีการประกอบอาหารโดยไม่แจ้งล่วงหน้าให้โรงเรียนทราบ เพื่อจะดูว่าบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดทำเมนูอาหารของแต่ละโรงเรียนมีการจัดหาวัตถุดิบมาประกอบการอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการและเป็นไปตามนโยบายของ ศธ. หรือไม่ โดยส่วนตัวตนไม่กังวลว่าจะมีคนในพื้นที่ เมื่อรับทราบข่าวการตรวจโครงการอาหารกลางวันแล้วจะมีการจัดฉากเกิดขึ้น เพราะอย่างน้อยก็ได้สร้างการตื่นตัวให้กับโรงเรียนในการดำเนินการประกอบอาหารที่มีสารอาหารครบ 5 หมู่ตามหลักโภชนาการ อีกทั้งเมื่อมีการลงพื้นที่สุ่มตรวจมากขึ้นก็จะทำให้โรงเรียนมีความตื่นตัวและตระหนักในการบริหารจัดการอาการกลางวันนักเรียนมากขึ้น ผลที่ได้รับก็จะไปสู่ตัวของนักเรียนเอง และยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองด้วย
 


วันนี้...จันทร์ที่ ๒๐ มกรา ๖๓ ผมว่า......คนฉีกปฏิทินไปรอพรุ่งนี้ "อังคารที่ ๒๑ มกรา" กันหมดแล้ว เพราะตอนเวลา ๑๑.๓๐ น.ศาลรัฐธรรมนูญ จะอ่านคำวินิจฉัยคำร้องที่ "นายณฐพร โตประยูร" ร้องให้ยุบพรรคอนาคตใหม่

ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"
ประชาธิปัตย์ 'ก่อนศตวรรษ'?
ยำใหญ่ “ใส่ไข่” นายกฯประยุทธ์
'ผีบุญ' แนวทางศึกษา 'ทอน'
ประเดิมศกด้วย"ศึก ๒ สวน"