งามหน้า!ฝ่ายรัฐบาลโหวตแพ้ฝ่ายค้าน1เสียงดิ้นขอนับคะแนนใหม่


เพิ่มเพื่อน    


9ส.ค.62-ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมสภาผู้แทนราษฏร เมื่อวันที่ 8 ส.ค. ที่ผ่านมา มีการพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฏร ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ซึ่งมีทั้งสิ้น 192 ข้อ โดยที่ประชุมได้พิจารณาถึงข้อที่ 11 จากนั้นประธานการประชุมได้สั่งปิดการประชุม และให้พิจารณาต่อในสัปดาห์หน้า
อย่างไรก็ตาม ข้อบังคับการประชุม ข้อที่9 เกี่ยวกับการทำหน้าที่ของประธานสภาฯจะต้องวางตนเป็นกลาง มีผู้อภิปรายมากที่สุด เนื่องจากต้นร่างในวาระที่ 1 รับหลักการนั้น ไม่ได้กำหนดไว้ แต่ต่อมาคณะกมธ.วิสามัญฯเห็นควรให้ระบุเพิ่ม จึงต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสส.เพื่อขอความเห็นชอบ ซึ่งสมาชิกฝ่ายค้านอภิปรายเห็นด้วยว่าต้องเพิ่มข้อความ "ประธานสภาฯเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่" ไว้ในข้อบังคับ ข้อที่9 โดยให้เหตุผลว่า เพื่อเป็นการปกป้องการทำหน้าที่ของประธานสภาฯ
ขณะที่ฝ่ายรัฐบาลเห็นค้าน ไม่ต้องการให้มีการเพิ่มเรื่องดังกล่าว เพราะคนเป็นประธานสภาฯก็ต้องทำหน้าที่เป็นกลางอยู่แล้ว อีกทั้งในรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ชัดเจนแล้ว
ในที่สุด นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมอยู่ขณะนั้น ได้สั่งลงมติ ผลปรากฏว่า ส.ส.ส่วนใหญ่ลงคะแนนเห็นชอบกับที่กมธ.แก้ไข ด้วยเสียง 205 ต่อ 204 งดออกเสียง 3 หรือหมายความว่าเสียงของฝ่ายรัฐบาลแพ้ฝ่ายค้านไป 1 คะแนน ทำให้นายวีระกร คำประกอบ ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ เสนอให้นับคะแนนใหม่ แต่นายชวนไม่เห็นด้วยและให้ยึดผลการลงมติเดิม
จากนั้น นายชวน ยังให้ลงมติอีกครั้งว่า จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการแก้ไข ที่ว่า ให้ประธานทำหน้าที่เป็นกลาง หรือจะแก้ไขตามผู้แปรญัตติคนอื่น ซึ่งผลลงมติเสียงข้างมาก 409 เสียง ต่อ 2 เสียง เห็นด้วยกับกมธ.แก้ไข
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างการออกเสียงรอบสองนั้น พบว่าส.ส.หลายคนทักท้วงการออกเสียงลงคะแนนที่รายงานผลผิดพลาด เช่น ลงมติเห็นด้วย แต่การแสดงผลปรากฎว่าเป็นงดออกเสียง จึงเรียกร้องให้ตรวจสอบ รวมถึงเสียงโหวตข้อ9 ที่ฝั่งรัฐบาลแพ้ 1 เสียง

 


เรื่องหน้ากากอนามัย ๒๐๐ ล้านชิ้น มีแต่ตัวเลข ไม่มีตัวหน้ากากที่พูดกันมานานนั้น บทจะจบ..... ก็จบดื้อๆ แค่รองนายกฯ วิษณุพูดว่า "ของเก่าไม่ต้องพูดถึง.......

ฉุกเฉิน 'ในระบบราชการ'?
อสม. 'หน่วยรบที่โลกลืม'
'สำรวจแนวรบรอบไตรมาส'
'เหนื่อยนักก็พักตีกันก่อน'
ทั้ง"พระคุณ-พระเดช"คู่กัน
"ถึงฉุกเฉินพวกโคก็ยังฉุน"