แล้งรอบ50ปี'บุรีรัมย์'สูบน้ำไกล10กม.ช่วย 3หมู่บ้าน


   


12 ส.ค.62- เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ  อ.คูเมือง   จ.บุรีรัมย์   ได้ใช้เครื่องสูบน้ำที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด   เร่งทำการสูบผันน้ำจากลำน้ำมูลระยะทางไกลกว่า 10 กิโลเมตร  ไปเติมในสระกลางหมู่บ้าน 3 หมู่บ้าน มีบ้านเบาน้อย  หมู่ 2 , บ้านวังปลัด หมู่ 3  และบ้านหูลิง หมู่ 8   หลังประสบปัญหาภัยแล้งน้ำในสระมีสภาพแห้งขอด จนไม่สามารถสูบขึ้นไปผลิตประปาได้มาเป็นเวลานานกว่า 1 เดือน   ชาวบ้านต้องซื้อน้ำอุปโภคบริโภค     ซึ่งการสูบน้ำไปเติมสระกลางหมู่บ้านครั้งนี้  เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านทั้ง 3 หมู่บ้าน  กว่า 300 หลังคาเรือน  ประชากรเกือบ 2,000 คน  ได้มีน้ำสำหรับผลิตประปาเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ตลอดช่วงหน้าแล้ง   ขณะที่ชาวบ้านบอกว่า   นอกจากจะประสบปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคแล้ว  นาข้าวที่เพาะปลูกไว้ก็ขาดน้ำหล่อเลี้ยงทยอยยืนต้นตายอย่างต่อเนื่อง   และคาดว่าหากฝนไม่ตกลงมาภายใน 1 สัปดาห์ข้าวก็จะแห้งตายเสียหายจำนวนมาก   

นายแสงดาว คันดุไล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 บ้านหูลิง ระบุว่า ปีนี้ประสบภัยแล้งหนักที่สุดในรอบกว่า 50 ปี  น้ำในสระกลางหมู่บ้านที่ใช้สำหรับผลิตประปาแห้งขอดจนไม่สามารถสูบขึ้นไปทำประปาได้  ทำให้ชาวบ้านในหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อน   ต้องพากันซื้อน้ำอุปโภคบริโภค  บางครัวเรือนก็ลงทุนเจาะบาดาลใช้ในครัวเรือน   จึงได้ร้องขอความช่วยเหลือไปยังทาง อบต.บ้านแพ   ซึ่งล่าสุดทาง อบต.ก็ได้นำเครื่องสูบน้ำที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด   มาสูบเติมสระผลิตประปาเพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน    ก็ขอบคุณทาง อบจ. และ อบต.ที่เล็งเห็นความเดือดร้อนของชาวบ้าน    แต่ก็อยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาสำรวจขุดลอกสระกลางหมู่บ้านให้สามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้นกว่าเดิม   เพื่อจะได้มีน้ำใช้อย่างเพียง   ไม่ประสบปัญหาวิกฤตอย่างเช่นปีนี้อีก  


อุ่นหนาฝาคั่ง...แน่นซอย ไทยโพสต์ ครบรอบ ๒๓ ปี ย่างเข้าปีที่ ๒๔ ยังได้รับความรัก จากกัลยาณมิตรมากมาย เหมือนเช่นเคย ขอบคุณกันไม่หมด ทั้งจากภาคธุรกิจ ราชการ ฝ่ายการเมือง

'๒๑ ตุลา' สำนึกย้อน 'สำนึกไทย'
'ทอน' ไม่รู้! แล้วจะรอดหรือ
ธาตุแท้อนาคตใหม่
งบฯ ผ่าน ไม่ยุบ ไม่ออก
'ความเมือง' ในไทยยุคที่ ๓
อย่าให้ฝ่ายแค้นแหกตา