'เหวง'แชร์เฟกนิวส์ ข้อเท็จเกี่ยวกับทักษิณ! ขนาดศาลตัดสินจำคุกยังไม่ยอมรับว่าผิด


   

14 ส.ค.62- นพ.เหวง โตจิราการ แกนนำนปช.  แชร์ โพสต์จากเฟซบุ๊ก ปีใหม่ ปีใหม่  อ้างว่าเป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับทักษิณ พร้อมระบุว่าเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่สมควรศึกษาและจดบันทึกไว้ครับ

ขอบคุณ ปีใหม่ ปีใหม่ และผู้แชร์ต่อๆกันมาครับ

สำหรับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับทักษิณนั้น มีทั้งสิ้น 15 ข้อ ส่วนใหญ่แก้ข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตให้นายทักษิณ บางข้อศาลตัดสินไปแล้วเช่น กรณีซื้อขายที่ดินย่านรัชดาภิเษก ที่ศาลตัดสินจำคุกนายทักษิณ 2 ปี และนายทักษิณหนีจนหมดอายุความ ก็ยังมองว่านายทักษิณทำถูก 

สําหรับนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจส่วนหนึ่งต้องทำตามข้อตกลงกับไปเอ็มเอฟแล้ว รัฐบาลทักษิณ ยังกำหนดไว้ในนโยบายรัฐบาล ซึ่งจะปัดความรับผิดชอบไม่ได้ และนายทักษิณแถลงต่อสภาเมื่อวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์  2544 ถึงวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อพัฒนารัฐวิสาหกิจให้เป็นองค์กรหลักในการกอบกู้เศรษฐกิจภายหลังจากวิกฤติเศรษฐกิจ

2. เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทย (Revenue maximization goal) โดยรวมกลุ่มรัฐวิสาหกิจที่มีศักยภาพและมีความพร้อมเข้าไว้ด้วยกันตามรายสาขา

3. เพื่อจัดให้มีโครงสร้างการบริหารองค์กรที่เป็นมืออาชีพ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิ-ภาพ ให้สามารถแข่งขันกับภาคเอกชนในระดับประเทศและระดบสากล (Efficiency maximization goal)

4. เพื่อลดการแทรกแซงทางการเมืองในการบริหารงาน

5. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนคนไทยได้ลงทุนในกิจการของรัฐวิสาหกิจ (Distributional goal)

6. เพื่อสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจที่มีความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย็ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และเพื่อพัฒนาตลาดทุนของประเทศไทย (Capital market development) 

อย่างไรก็ตามการแปรรูปรัฐวิสาหกิจได้สร้างความขัดแย้งขึ้นมากมาย เพราะดำเนินไปด้วยความไม่โปร่งใส ฝ่ายการเมืองหาผประโยชน์ผ่านนอมินีเป็นหลัก มีคนถือหุ้นแทน และนายทักษิณใช้วิธีการนี้ในหลายๆเรื่องๆ

สำหรับประเด็นรวยแล้วไม่โกง แม้จะเป็นความจริงว่านายทักษิณรวยก่อนเล่นการเมือง แต่พบว่าหลังเล่นการเมืองก็ร่ำรวยไปเรื่อยๆ จนถูกจับตาว่าเป็นเพราะการทุจริตเชิงนโยบาย และผลประโยชน์ทับซ้อน นำมาสู่การฟ้องร้องคดีทุจริตหลายคดี. 

 


อุ่นหนาฝาคั่ง...แน่นซอย ไทยโพสต์ ครบรอบ ๒๓ ปี ย่างเข้าปีที่ ๒๔ ยังได้รับความรัก จากกัลยาณมิตรมากมาย เหมือนเช่นเคย ขอบคุณกันไม่หมด ทั้งจากภาคธุรกิจ ราชการ ฝ่ายการเมือง

'๒๑ ตุลา' สำนึกย้อน 'สำนึกไทย'
'ทอน' ไม่รู้! แล้วจะรอดหรือ
ธาตุแท้อนาคตใหม่
งบฯ ผ่าน ไม่ยุบ ไม่ออก
'ความเมือง' ในไทยยุคที่ ๓
อย่าให้ฝ่ายแค้นแหกตา