ศธ.ชงงบฯ ปี 63 วงเงิน 4.4แสนล้าน เพิ่มจากขอครั้งแรก 1.5หมื่นล้าน


   

15 ส.ค.62-นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (รองปลัด ศธ.) กล่าวว่าขณะนี้ ศธ.ได้จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายปี 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยล่าสุดได้ส่งคำขอในวงเงินประมาณ 444,053 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มจากคำขอในครั้งแรกที่เสนอไป ประมาณ 428,411 ล้านบาท หรือประมาณ 15,642 ล้านบาท แยกเป็นหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) ประมาณ 69,433 ล้านบาท สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ประมาณ 343 ล้านบาท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประมาณ 327,356 ล้านบาท สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประมาณ 3,003 ล้านบาท สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประมาณ 518 ล้านบาท สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ประมาณ 960 ล้านบาท โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประมาณ 333 ล้านบาท สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประมาณ 1,466 ล้านบาท และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ประมาณ 659 ล้านบาท

ทั้งนี้คาดว่าร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 น่าจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเริ่มพิจารณาในวาระ 1 ได้ในช่วงต้นเดือน กันยายนนี้ โดยการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ของ ศธ.นี้ ได้มีการพิจารณาปรับให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้ประกาศต่อสภาฯ รวมถึงนโยบายของรัฐมนตรีศึกษาธิการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้มอบให้แต่ละองค์กรหลัก ศธ.ได้ดำเนินการ ซึ่งหากได้รับความเห็นชอบจากสภาฯ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็จะทำให้ภารกิจในการปฏิรูปการศึกษาขับเคลื่อนไปได้ตามเป้าหมาย

นายอำนาจ กล่าวต่อว่า สำหรับการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ซึ่งถือว่าอยู่ในช่วงไตรมาสสุดท้าย หรือปลายปีงบประมาณแล้วนั้น จากการติดตามการเบิกจ่ายงบฯของแต่ละหน่วยงานในสังกัด ศธ. ส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด หรือกว่า ร้อยละ 80 แล้ว จะมีล่าช้าอยู่บ้าง ทั้งนี้ในส่วนของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ที่จะต้องโอนเงินค่าใช้จ่ายรายหัวให้กับหน่วยงานในสังกัด ซึ่งทราบว่าจะเรียบร้อยในอีกไม่กี่วันนี้ แม้จะมีการเร่งรัดให้ทุกหน่วยงานของ ศธ.เร่งใช้และเบิกจ่ายงบฯ แต่ก็ได้มีการเน้นย้ำให้มีการดำเนินการตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การใช้จ่ายงบฯ เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปด้วยความโปร่งใส สำหรับงบฯที่เหลือจ่ายนั้น แต่ละหน่วยงานได้ขอปรับงบฯ ดังกล่าวเพื่อนำมาใช้ในเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เช่น ค่าสาธารณูปโภค เนื่องจากสถานศึกษาหลายแห่งได้รับงบฯไม่พอกับค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าไฟฟ้า บางแห่งต้องติดหนี้ค่าไฟ ซึ่งส่วนใหญ่ ศธ.ก็จะเห็นชอบให้ตามคำขอ

 


วันนี้...จันทร์ที่ ๒๐ มกรา ๖๓ ผมว่า......คนฉีกปฏิทินไปรอพรุ่งนี้ "อังคารที่ ๒๑ มกรา" กันหมดแล้ว เพราะตอนเวลา ๑๑.๓๐ น.ศาลรัฐธรรมนูญ จะอ่านคำวินิจฉัยคำร้องที่ "นายณฐพร โตประยูร" ร้องให้ยุบพรรคอนาคตใหม่

ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"
ประชาธิปัตย์ 'ก่อนศตวรรษ'?
ยำใหญ่ “ใส่ไข่” นายกฯประยุทธ์
'ผีบุญ' แนวทางศึกษา 'ทอน'
ประเดิมศกด้วย"ศึก ๒ สวน"