ศธ.ชงงบฯ ปี 63 วงเงิน 4.4แสนล้าน เพิ่มจากขอครั้งแรก 1.5หมื่นล้าน


เพิ่มเพื่อน    

15 ส.ค.62-นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (รองปลัด ศธ.) กล่าวว่าขณะนี้ ศธ.ได้จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายปี 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยล่าสุดได้ส่งคำขอในวงเงินประมาณ 444,053 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มจากคำขอในครั้งแรกที่เสนอไป ประมาณ 428,411 ล้านบาท หรือประมาณ 15,642 ล้านบาท แยกเป็นหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) ประมาณ 69,433 ล้านบาท สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ประมาณ 343 ล้านบาท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประมาณ 327,356 ล้านบาท สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประมาณ 3,003 ล้านบาท สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประมาณ 518 ล้านบาท สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ประมาณ 960 ล้านบาท โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประมาณ 333 ล้านบาท สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประมาณ 1,466 ล้านบาท และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ประมาณ 659 ล้านบาท

ทั้งนี้คาดว่าร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 น่าจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเริ่มพิจารณาในวาระ 1 ได้ในช่วงต้นเดือน กันยายนนี้ โดยการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ของ ศธ.นี้ ได้มีการพิจารณาปรับให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้ประกาศต่อสภาฯ รวมถึงนโยบายของรัฐมนตรีศึกษาธิการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้มอบให้แต่ละองค์กรหลัก ศธ.ได้ดำเนินการ ซึ่งหากได้รับความเห็นชอบจากสภาฯ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็จะทำให้ภารกิจในการปฏิรูปการศึกษาขับเคลื่อนไปได้ตามเป้าหมาย

นายอำนาจ กล่าวต่อว่า สำหรับการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ซึ่งถือว่าอยู่ในช่วงไตรมาสสุดท้าย หรือปลายปีงบประมาณแล้วนั้น จากการติดตามการเบิกจ่ายงบฯของแต่ละหน่วยงานในสังกัด ศธ. ส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด หรือกว่า ร้อยละ 80 แล้ว จะมีล่าช้าอยู่บ้าง ทั้งนี้ในส่วนของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ที่จะต้องโอนเงินค่าใช้จ่ายรายหัวให้กับหน่วยงานในสังกัด ซึ่งทราบว่าจะเรียบร้อยในอีกไม่กี่วันนี้ แม้จะมีการเร่งรัดให้ทุกหน่วยงานของ ศธ.เร่งใช้และเบิกจ่ายงบฯ แต่ก็ได้มีการเน้นย้ำให้มีการดำเนินการตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การใช้จ่ายงบฯ เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปด้วยความโปร่งใส สำหรับงบฯที่เหลือจ่ายนั้น แต่ละหน่วยงานได้ขอปรับงบฯ ดังกล่าวเพื่อนำมาใช้ในเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เช่น ค่าสาธารณูปโภค เนื่องจากสถานศึกษาหลายแห่งได้รับงบฯไม่พอกับค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าไฟฟ้า บางแห่งต้องติดหนี้ค่าไฟ ซึ่งส่วนใหญ่ ศธ.ก็จะเห็นชอบให้ตามคำขอ

 


อืมมมม.....บัตรสนเท่ห์ใบเดียว!กล่าวหา "นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล" ผอ.โรงพยาบาลขอนแก่น รับเงินทอนบริษัทยา ๕%ปลัดฯ สาธารณสุข "นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย"

"ลุง" แห่งยุคนิวนอร์มอล 
"การเมืองพรรค-การเมืองหมอ"
"มายาประชาธิปไตยเลือกตั้ง"
พปชร.ที่ 'อยู่เป็น-อยู่ไม่เป็น'
"การเมืองวันที่ไม่มีประยุทธ์"
เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.