ให้ประกัน‘เจ้าคุณธงชัย’ จานบินเสื่อม!บริจาคหด


เพิ่มเพื่อน    

 ศาลอุทธรณ์ให้ประกัน "พระพรหมสิทธิ"   อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ-2 อดีตพระ ผช.เจ้าอาวาสฯ คดีทุจริตงบ พศ. ตีราคาประกัน 2-2.5 ล้าน ให้รายงานตัวศาลเดือนละครั้ง-ห้ามออกนอกประเทศ “จานบิน” ศรัทธาหด เงินบริจาควูบ

    วันที่ 16 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 ส.ค.ที่ผ่านมา ศาลอุทธรณ์ได้มีคำสั่งเรื่องการปล่อยชั่วคราว ที่พระพรหมสิทธิ ธงชัย สุขโข อายุ 63 ปี อดีตพระราชาคณะเจ้าคณะรอง อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และอดีตกรรมการมหาเถรสมาคม จำเลยที่ 5 คดีหมายเลขดำ อท.257/2561 ที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริต 2 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนายพนม ศรศิลป์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กับพวกรวม 5 คน ซึ่งมีทั้งพระเถระชั้นผู้ใหญ่ กับฆราวาส เป็นจำเลยที่ 1-5 
    โดยพระพรหมสิทธิ ธงชัย สุขโข จำเลยที่ 5 นี้ ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ซึ่งเป็นศาลชั้นต้น ที่ไม่อนุญาตปล่อยชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดี
    ศาลอุทธรณ์พิเคราะห์แล้วก็มีคำสั่งว่า คดีนี้การสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว และพระพรหมสิทธิ ธงชัย สุขโข จำเลยที่ 5 ให้การปฏิเสธมาโดยตลอด ซึ่งขณะเกิดหตุจำเลยที่ 5 เป็นพระภิกษุอยู่ในพระธรรมวินัย กรณีไม่น่าที่จำเลยที่ 5 จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน อีกทั้งในชั้นนี้ยังไม่ปรากฏพฤติการณ์ใดที่ส่อว่าจำเลยที่ 5 จะหลบหนี ประกอบกับอัยการโจทก์ไม่คัดค้าน ซึ่งแม้ศาลอุทธรณ์ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างสอบสวนมาแล้วก็ตาม แต่เมื่อพฤติการณ์แห่งคดีมีเหตุเปลี่ยนแปลงไปเช่นนี้ จึงมีเหตุสมควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวพระพรหมสิทธิ ธงชัย สุขโข จำเลยที่ 5 ในระหว่างพิจาณาคดีนี้ และโดยที่คดีนี้มีมูลค่าความเสียหายจำนวนมาก จึงให้ตีราคาหลักประกัน 2.5 ล้านบาท และห้ามจำเลยที่ 5 เดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล โดยให้ศาลชั้นต้นแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบโดยเร็ว ก่อนปล่อยตัวจำเลยที่ 5 พร้อมกำหนดเงื่อนไขให้จำเลยที่ 5 มารายงานตัวต่อศาลชั้นต้นทุก 1 เดือน ตามวันเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ไปจนกว่าศาลชั้นต้นจะมีคำพิพากษา
    ทั้งนี้ หากมีพฤติการณ์ว่าจำเลยที่ 5 จะไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐาน หรือข่มขู่พยานหรือมีพฤติการณ์อันใดที่อาจทำให้เสียหาย หรือเกิดความไม่เป็นธรรมในรูปคดี ก็ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาสั่งถอนประกันตัวจำเลยที่ 5 ทันที
    ส่วนของพระเมธีสุทธิกร หรือพระราชอุปเสณาภรณ์ หรือพระมหาสังคม หรือสังคม ญาณวฑฒโน หรือนายสังคม สังฆะพัฒน์ อายุ 48 ปี อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร, พระวิจิตรธรรมาภรณ์ หรือเจ้าคุณเทอด หรือนายเทอด วงศ์ชอุ่ม อายุ 48 ปี อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ และนายทวิช สังข์อยู่ อายุ 44 ปี ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัท ดีดีทวีคูณฯ ที่รับผลิตสื่อให้กับวัดสระเกศฯ จำเลยที่ 1-3 ที่พนักงานอัยการสำนักงานอัยการคดีปราบปรามการทุจริต 4 ยื่นฟ้องในคดีหมายเลขดำที่ อท.205/2561 (คดีร่วมกันฟอกเงินทุจริตเงินงบประมาณสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือ พศ. ในการจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 10 ล้านบาท ให้วัดสระเกศฯ จากงบประมาณปี 2557 ทั้งหมด 72 ล้านบาท)
ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้น เรื่องปล่อยชั่วคราวระหว่างพิจารณาเช่นกัน
    ศาลอุทธรณ์ก็มีคำสั่งเมื่อวันที่ 15 ส.ค.ที่ผ่านมา เช่นกัน โดยพิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้การสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว พระมหาสังคม หรือสังคม ญาณวฑฒโน จำเลยที่ 1 และพระวิจิตรธรรมาภรณ์ หรือเจ้าคุณเทอด จำเลยที่ 2 ทั้งสองเป็นอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ ให้การปฏิเสธมาโดยตลอด ซึ่งขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 1-2 เป็นพระภิกษุอยู่ในพระธรรมวินัย กรณีไม่น่าที่จำเลยที่ 1-2 จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน 
    ประกอบกับในชั้นนี้ยังไม่ปรากฏพฤติการณ์ใดที่ส่อว่าจำเลยที่ 1-2 จะหลบหนี แม้โจทก์คัดค้านการปล่อยชั่วคราวและศาลอุทธรณ์เคยไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างสอบสวนมาแล้วก็ตาม แต่เมื่อพฤติการณ์แห่งคดีมีเหตุเปลี่ยนแปลงไปเช่นนี้ จึงมีเหตุสมควรอนุญาตให้ปล่อยพระมหาสังคม หรือสังคม ญาณวฑฒโน และพระวิจิตรธรรมาภรณ์ หรือเจ้าคุณเทอด จำเลยที่ 1-2 ชั่วคราว ในระหว่างพิจารณาคดีนี้ และโดยที่คดีนี้มีมูลค่าความเสียหายจำนวนมาก
     จึงให้ตีราคาหลักประกันคนละ 2 ล้านบาท พร้อมห้ามจำเลยที่ 1-2 เดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล และให้ศาลชั้นต้นแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบโดยเร็วก่อนปล่อยตัวจำเลยที่ 1-2 พร้อมกำหนดเงื่อนไขให้จำเลยที่ 1-2 มารายงานตัวต่อศาลชั้นต้นทุก 1 เดือน ตามวันเวลาที่ศาลขั้นต้นกำหนด ไปจนกว่าศาลชั้นต้นจะมีคำพิพากษาด้วย
    ทั้งนี้ หากมีพฤติการณ์ว่าจำเลยที่ 1-2 คนใดจะไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐาน หรือข่มขู่พยาน หรือมีพฤติการณ์อันใดอันอาจทำให้เสียหายหรือเกิดความไม่เป็นธรรมในรูปคดี ก็ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาสั่งถอนประกันตัวจำเลยคนนั้นทันที
    ส่วนนายทวิช สังข์อยู่ ฆราวาส ซึ่งเกี่ยวข้องกับ บริษัท ดีดีทวีคูณฯ ผู้ผลิตสื่อให้วัดสระเกศฯ จำเลยที่ 3 ในชั้นนี้ยังไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างพิจารณา ให้ยกคำร้อง โดยให้ศาลขั้นต้นแจ้งคำสั่งให้จำเลยที่ 3 (ตัวอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ) ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว
     วันเดียวกัน ที่ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมามอบนโยบายให้กับผู้บริหาร พศ. โดยในช่วงการกล่าวถึงการดำเนินงานของ พศ. พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการ พศ. ได้กล่าวถึงการดำเนินงาน ภาระงานของ พศ. โดยเฉพาะกรณีวัดพระธรรมกาย ซึ่งระบุว่า ศรัทธาของวัดเริ่มลดลง เงินบริจาคค่อยๆ ลดลง จนเมื่อเดือน เม.ย.พบว่าติดลบ 800 ล้านบาท ทั้งยังเกิดความแตกแยกภายในวัด ทั้งพระสงฆ์และศิษย์ จากนั้นได้สรุปปัญหาว่าเกิดขึ้นจากความศรัทธา ตลอดจนต้องจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ใหม่ เพื่อนำความศรัทธาในพระสงฆ์และพระพุทธศาสนากลับคืนมา จึงได้ดำเนินคดีเงินทอน โดยมีหน่วยงานหลักคือ พศ. และเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปปป.)
          ทั้งนี้ เมื่อ พ.ต.ท.พงศ์พรรายงานถึงเรื่องเงินทอน เจ้าหน้าที่ พศ.ได้เชิญผู้สื่อข่าวที่เข้าสังเกตการณ์ในการประชุมออกจากห้องประชุมทั้งหมดทันที
        ภายหลังการประชุม นายเทวัญกล่าวถึงคดีวัดพระธรรมกายว่า อยู่ในการดำเนินการชั้นศาลแล้ว พร้อมกันนี้ยังได้แจ้ง พศ.เกี่ยวกับกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุม 2 พระเกจิชื่อดังที่ไปปลุกเสกเครื่องราง โดยให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) ต้องไปให้ความรู้ประชาชน และให้ พศจ.ยึดแนวปฏิบัติตามประกาศมหาเถรสมาคม เพราะพบว่าช่วงที่ผ่านมามีพระสงฆ์ที่มีพฤติกรรมผิดตามประกาศมหาเถรฯ จำนวนมาก.