“ศักดิ์สยาม”และคณะเตรียมความพร้อม รับ Moto GP 2019


เพิ่มเพื่อน    

18 ส.ค.2562 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามแผนการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการสำคัญเร่งด่วนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ที่ห้องประชุมแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้กรมทางหลวงดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างของแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ 13 โครงการสำคัญ 25 สายทาง ระยะทาง 890 กิโลเมตร เพื่อรองรับปริมาณการจราจรในอีก 5 ปี ให้แล้วเสร็จตามกำหนดและมีประสิทธิภาพ เพื่อประหยัดเวลาในการเดินทาง เน้นมาตรการความปลอดภัยและความคล่องตัวในการเดินทาง รวมทั้งให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบททำงานร่วมกันแบบบูรณาการ

นอกจากนั้น ยังได้ติดตามการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการแข่งขันรถจักรยานยนต์ ชิงแชมป์โลก โมโตจีพี. ประจำปี 2562 (Moto GP 2019) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 6 ตุลาคม 2562 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ซึ่งนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ทางกระทรวงฯ ได้เตรียมแผนงานและประชาสัมพันธ์การเดินทางให้ทั่วถึง โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องคือ กรมทางหลวงได้ก่อสร้างสายทาง 2445 และแยกกระสัง จะแล้วเสร็จก่อนการแข่งขัน Moto GP ขณะที่เส้นทางสาย 218 บุรีรัมย์ – นางรอง ก่อสร้างเสร็จแล้วพร้อมใช้งาน

ขณะที่กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนที่จะเข้าชมการแข่งขัน โดยจัดเตรียมรถ shuttle bus , ปรับปรุงสถานีขนส่งบุรีรัมย์ ซึ่งใช้งบจังหวัด 9 ล้านบาท , จัดรถโดยสาร 4 เส้นทางคือ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ - สนามช้างอารีน่า, สถานีรถไฟบุรีรัมย์ - สนามช้างอารีน่า, สถานีขนส่งบุรีรัมย์ - สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต และ อบจ.บุรีรัมย์ – สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต

ส่วนกรมท่าอากาศยาน ได้เตรียมความพร้อมรองรับ Extra flight ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ตรวจจับระเบิด การจัดพื้นที่พักคอยสำหรับผู้โดยสาร ตลอดจนการร่วมมือกับสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการซักซ้อมการเคลื่อนย้ายอากาศยาน การซักซ้อมการดับเพลิง ที่จอดรถ และการอำนวยความสะดวกของประชาชน

การรถไฟแห่งประเทศไทยได้พ่วงขบวนรถ เพื่อให้เพียงพอกับผู้เข้าชมการแข่งขัน จัดพื้นที่รองรับที่จอดรถ เก้าอี้ไม้หมอน ห้องน้ำ รวมทั้งการจองบัตรโดยสารผ่าน Application และการจ่ายค่าโดยสารด้วยระบบ QR code เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชน


วันนี้ เรียนประวัติศาสตร์ "กรุงรัตนโกสินทร์" กันนิด พ.ศ.๒๓๒๕.... "พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก" ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

เวนคืนที่วัด 'สัจจะ รฟม.'
"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ