กองปราบแนะ7ข้อก่อน'เช่าบ้าน-เช่าห้อง'ลดปัญหาโดนเอาเปรียบ


   

19 ส.ค.62- เพจกองปราบปราม  โพสต์เรื่อง“สัญญาเช่าบ้าน เช่าห้องพักที่ชัดเจน ช่วยลดปัญหาระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่า” ระบุว่า การเช่าบ้านหรือห้องพักที่ดีนั้น ควรทำสัญญาเช่าให้ชัดเจน ระบุข้อตกลงทุกอย่างให้ชัดเจนตามที่ผู้ให้เช่าพึงรักษาผลประโยชน์ของตนเอง แต่ก็ต้องไม่เอารัดเอาเปรียบผู้เช่า โดยรายละเอียดที่สำคัญที่ควรจะมีในสัญญาเช่า 

มีดังนี้ 1. ค่าเช่า กำหนดเวลาการจ่าย เงินประกันก่อนเช่า รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ในการชำระเงินและคืนเงิน
2. ระยะเวลาการเช่า การต่ออายุสัญญาเช่าและการยกเลิกสัญญาเช่า 3. เงื่อนไข กฎระเบียบข้อบังคับในการอยู่อาศัย โดยให้ผู้เช่าเซ็นรับทราบทุกหน้า 4. ระบุให้ชัดเจนว่า ผู้ให้เช่า หรือตัวแทนของผู้ให้เช่า มีสิทธิเข้าตรวจดูทรัพย์สินที่เช่าเป็นครั้งคราวในเวลาและระยะอันสมควรก็ได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา จาก 'เจ้าของบ้าน' กลายเป็น 'ผู้บุกรุก' 5. ที่สำคัญต้องระบุให้ชัดเจนว่า “ห้ามทำผิดกฎหมาย” และถ้าเกิดอะไรขึ้น ผู้เช่าจะเป็นผู้รับผิดชอบโดยผู้ให้เช่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ เพื่อป้องกัน กรณีผู้เช่ากระทำการต่างๆ ที่ผิดกฎหมายในบ้านเช่า
6. ควรตรวจสอบผู้เช่าให้ดี ควรซักถามประวัติต่างๆ ในหลายๆ เรื่อง เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นพิจารณาและตัดสินใจว่าจะให้เช่าดีหรือไม่ 7. สิ่งสมควรทำอย่างยิ่ง คือ ถ่ายรูปบ้านทุกมุมก่อนให้เช่าไว้เป็นหลักฐาน กรณีหลังเลิกเช่าว่ามีสภาพเปลี่ยนไปหรือไม่

หากผู้เช่า เช่าแล้วทำผิดสัญญา บ้านพังเละ ต่อเติมทั้งที่ไม่ได้รับอนุญาต ทำนอกเหนือในสัญญาเช่า ผู้ให้เช่าสามารถยกเลิกสัญญาได้ เพราะถือว่าทำผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 553


เงินนี่...ชักน่ากลัวขึ้นทุกวัน!นับวันจะใช้ซื้อได้ทุกอย่าง จนมองไม่เห็นว่าจะมีอะไรไปหยุดมันได้ถึงจุดหนึ่ง โลกไม่แตก แต่มนุษย์จะตกต่ำ เมื่อสังคมให้ค่าเงินเหนือความเป็นมนุษย์

นี่ไง....'ใบเสร็จปล่อยกู้พรรค'
เฟกนิวส์ "อาวุธพิทักษ์ฐานคะแนน"
วาทกรรม 'ไพร่' เพื่อพ่ายสภา
นวัตกรรม 'กล่องข้าวน้อยให้แม่'
ร้อยล้าน ‘ศรัทธาบริการ’ บิณฑ์
'สารอันตรายกับสายน้ำท่วม'