" ทปอ."เตรียมปรับปรุง"TCASปี64-66" เป็นระบบDouble Sorting เพิ่มโอกาสเรียกสำรองที่นั่ง


   

26ส.ค.62-ทปอ. เดินหน้า ทำประชาพิจารณ์ ระบบ TCAS  แต่ปี63 ยังใช้ระบบเดิม แต่ปี 64-66จะต้องเป็นระบบใหม่เป็นระบบ Double Sorting  เพิ่มโอกาสเด็กได้ที่นั่งตามต้องการ และเนียกสำรองที่นั่งได้   "สุชัชวีร์"เผยจะมะยอยลดการยืนยันสิทธิ์ เหลือเพียง 3รอบ ส่วนการ ลงทะเบียนข้ามมหา'ลัยเริ่มแล้ว Tcas กำลังพัฒนาให้อยู่ในแพลตฟอร์มที่ง่ายขึ้น 

 

นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวภายหลังการประชุมในการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมสามัญสมาคมทปอ. ครั้งที่ 4/2562  ว่า ที่ประชุม ทปอ.ได้มีการสรุประบบการรับสมัครคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) 2562 ซึ่งเป็นระบบที่มีการเปลี่ยนตามปัญหาที่เกิดขึ้นใน TCAS 2561 ดังนั้น ในปี 2563 TCAS จะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง จะยังเป็นเป็นไปตาม TCAS 2562 แต่ระบบใดๆ ในโลกล้วนมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้จากการศึกษาข้อมูล พฤติกรรมของนักเรียนในระบบTCAS 2562 พบว่า น้องๆ นักเรียนได้มีการเลือกเข้าเรียนที่แตกต่างไปจากในอดีต ฉะนั้น ระบบ TCAS 2564- 2566 จะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง โดยในปี 2564 จะใช้ระบบสมัคร 5 แบบ ยืนยันสิทธิ์ 4 รอบ เริ่มจัดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)และความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) ใหม่ ซึ่ง TCAS 2564-2566 ใช้ระบบ Double sorting เพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้ที่นั่งความต้องการและเรียกสำรองที่นั่งให้

 

นายสุชัชวีร์ กล่าวต่อว่า ส่วนระบบ TCAS 2565 ใช้เหมือนกับระบบ TCAS 2564 ใหม่ และจะประชาสัมพันธ์การรวมรอบยืนยันสิทธิ์รอบ 1 และรอบ 2 รวมทั้งจะเตรียมความพร้อมการปรับข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ส่วน TCAS 2566 จะใช้แบบใหม่ คือ สมัคร 5 แบบยืนยันสิทธิ์ 3 รอบ ใช้เกณฑ์การคัดเลือก แอดมิชชั่นใหม่ และใช้คะแนนผลการสอบรายวิชาGAT/PAT ใหม่ และ 9 วิชาสามัญรูปแบบใหม่ โดยจากนี้ ทปอ.ได้มีการลงทุกพื้นที่ทำประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ตั้งแต่นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียน และครูแนะแนว เพื่อให้ทราบว่า TCAS 2563-2566 จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง อีกทั้ง ขณะนี้ ทปอ.ได้ส่งข้อมูลบิ๊กดาต้าถึงความต้องการของเด็กว่าจะเรียนสาขา/คณะใด และไม่ต้องการสาขา /คณะใด สละสิทธิ์ในสาขาใดไปยังอธิการบดีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อให้มหาวิทยาลัยปรับตัว  

 

"สำหรับปฏิทิน TCAS 2563 จะสอบGAT/PAT 22-25 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผล 1 เมษายน 2563 สอบการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) 25 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2563 ประกาศผล 27 มีนาคม 2563 สอบ 9 วิชาสามัญ 14-15 มีนาคม 2563 ประกาศผลสอบ 9 วิชาสามัญ 5 เมษายน 2563

ส่วนการประกาศผล TCAS 2563 นั้น ในรอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Protfolio) 2 ธันวาคม 2562- 4 กุมภาพันธ์ 2563 รอบที่ 2 โควต้า 6 กุมภาพันธ์ 2563 -25 เมษายน 2563 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 17 เมษายน 2563 -19 พฤษภาคม 2563 รอบที่ 4 แอดมิชชั่น 9 พฤษภาคม 2563 -8 มิถุนายน 2563 และรอบที่ 5 รับตรงอิสระ 30 พฤษภาคม 2563 -17 มิถุนายน 2563  นอกจากนั้น ที่ประชุม ทปอ.ได้มีการแจ้งเกี่ยวกับการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย ซึ่งตอนนี้มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการแล้ว เช่น หากนักศึกษาเรียนอยู่ที่ มจพ. จะไปเรียนในสาขาอื่น มหาวิทยาลัยอื่น ก็สามารถเรียนได้ ต่อไปจะไม่มีกำแพงระหว่างคณะ มหาวิทยาลัย โดยการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัยกำลังพัฒนาให้อยู่ในแพลตฟอร์มที่ง่ายขึ้น เช่น ลงทะเบียนข้ามคณะบนโทรศัพท์มือถือได้ ส่วนการได้รับปริญญานั้น นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยหากเรียนจบตามหลักสูตรในมหาวิทยาลัยที่ตนเองข้ามไปเรียนก็สามารถขอจบปริญญาจากมหาวิทยาลัยนั้นๆ ได้ "ประธาน ทปอ.กล่าว

 

นายพีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขานุการทปอ. กล่าวว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลบิ๊กดาต้า TCAS 2562 พบว่า กลุ่มสาขาที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุด นั่นคือ กลุ่มสาขาแพทย์ศาสตร์ 1:9.24 แต่เมื่อพิจารณาลงไปแต่ละสาขาที่มีอัตราการแข่งขันสูง พบว่า สาขาทันตแพทยศาสตร์ 1:15 และสาขาเภสัชศาสตร์ 1:14 ขณะที่ สาขาที่แข่งขันน้อยที่สุด คือ สาขาศิลปกรรม 1:2.7 ส่วนสาขาที่ผ่านการคัดเลือกมากที่สุด คือ สาขาครุศาสตร์ และสาขาสังคมศาสตร์ สำหรับสาขาที่เด็กสละสิทธิ์มากที่สุด คือ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ และสาขาสุขภาพ ร้อยละ 35.6 ข้อมูลบิ๊กดาต้าที่เรามี เช่น สถิติของแต่ละสาขา และหลักสูตรที่เด็กเลือกเรียน อัตราการแข่งขัน ข้อมูลการสละสิทธิ์ เช่น รอบ3 พบว่า มีการสละสิทธิ์ ทุกอันดับบางรายติดอันดับ 1 ก็ยังสละสิทธิ์ เป็นต้น รวมทั้งเห็นข้อมูลด้วยว่า เด็กบางคน ติดรอบ 3 ในสาขาและมหาวิทยาลัยหนึ่ง แต่สละสิทธิ์ และสมัครรอบ 4 โดยเลือกในสาขาและมหาวิทยาลัยเดียวกันกับรอบ 3 ซึ่งบางรายก็สอบติด บางรายก็สอบไม่ติดในรอบ 4 เพราะเด็กมีความมั่นใจว่า ในเมื่อรอบ 3 สอบติด รอบ 4 ก็ต้องสอบติด และอยากมีตัวเลือกอื่นในรอบ 4 ซึ่งสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า เด็กมีความโลเล และอยากลองของ โดยที่ลืมไปว่า รอบ 3 และ รอบ 4 คนละเกณฑ์กันทั้งเห็นว่า มหาวิทยาลัยในเมืองและมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ มีอัตราการแข่งขันสูงกว่า มหาวิทยาลัยนอกเขตเมือง เป็นต้น

 

 


อุ่นหนาฝาคั่ง...แน่นซอย ไทยโพสต์ ครบรอบ ๒๓ ปี ย่างเข้าปีที่ ๒๔ ยังได้รับความรัก จากกัลยาณมิตรมากมาย เหมือนเช่นเคย ขอบคุณกันไม่หมด ทั้งจากภาคธุรกิจ ราชการ ฝ่ายการเมือง

'๒๑ ตุลา' สำนึกย้อน 'สำนึกไทย'
'ทอน' ไม่รู้! แล้วจะรอดหรือ
ธาตุแท้อนาคตใหม่
งบฯ ผ่าน ไม่ยุบ ไม่ออก
'ความเมือง' ในไทยยุคที่ ๓
อย่าให้ฝ่ายแค้นแหกตา