" ทปอ."เตรียมปรับปรุง"TCASปี64-66" เป็นระบบDouble Sorting เพิ่มโอกาสเรียกสำรองที่นั่ง


เพิ่มเพื่อน    

26ส.ค.62-ทปอ. เดินหน้า ทำประชาพิจารณ์ ระบบ TCAS  แต่ปี63 ยังใช้ระบบเดิม แต่ปี 64-66จะต้องเป็นระบบใหม่เป็นระบบ Double Sorting  เพิ่มโอกาสเด็กได้ที่นั่งตามต้องการ และเนียกสำรองที่นั่งได้   "สุชัชวีร์"เผยจะมะยอยลดการยืนยันสิทธิ์ เหลือเพียง 3รอบ ส่วนการ ลงทะเบียนข้ามมหา'ลัยเริ่มแล้ว Tcas กำลังพัฒนาให้อยู่ในแพลตฟอร์มที่ง่ายขึ้น 

 

นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวภายหลังการประชุมในการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมสามัญสมาคมทปอ. ครั้งที่ 4/2562  ว่า ที่ประชุม ทปอ.ได้มีการสรุประบบการรับสมัครคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) 2562 ซึ่งเป็นระบบที่มีการเปลี่ยนตามปัญหาที่เกิดขึ้นใน TCAS 2561 ดังนั้น ในปี 2563 TCAS จะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง จะยังเป็นเป็นไปตาม TCAS 2562 แต่ระบบใดๆ ในโลกล้วนมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้จากการศึกษาข้อมูล พฤติกรรมของนักเรียนในระบบTCAS 2562 พบว่า น้องๆ นักเรียนได้มีการเลือกเข้าเรียนที่แตกต่างไปจากในอดีต ฉะนั้น ระบบ TCAS 2564- 2566 จะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง โดยในปี 2564 จะใช้ระบบสมัคร 5 แบบ ยืนยันสิทธิ์ 4 รอบ เริ่มจัดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)และความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) ใหม่ ซึ่ง TCAS 2564-2566 ใช้ระบบ Double sorting เพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้ที่นั่งความต้องการและเรียกสำรองที่นั่งให้

 

นายสุชัชวีร์ กล่าวต่อว่า ส่วนระบบ TCAS 2565 ใช้เหมือนกับระบบ TCAS 2564 ใหม่ และจะประชาสัมพันธ์การรวมรอบยืนยันสิทธิ์รอบ 1 และรอบ 2 รวมทั้งจะเตรียมความพร้อมการปรับข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ส่วน TCAS 2566 จะใช้แบบใหม่ คือ สมัคร 5 แบบยืนยันสิทธิ์ 3 รอบ ใช้เกณฑ์การคัดเลือก แอดมิชชั่นใหม่ และใช้คะแนนผลการสอบรายวิชาGAT/PAT ใหม่ และ 9 วิชาสามัญรูปแบบใหม่ โดยจากนี้ ทปอ.ได้มีการลงทุกพื้นที่ทำประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ตั้งแต่นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียน และครูแนะแนว เพื่อให้ทราบว่า TCAS 2563-2566 จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง อีกทั้ง ขณะนี้ ทปอ.ได้ส่งข้อมูลบิ๊กดาต้าถึงความต้องการของเด็กว่าจะเรียนสาขา/คณะใด และไม่ต้องการสาขา /คณะใด สละสิทธิ์ในสาขาใดไปยังอธิการบดีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อให้มหาวิทยาลัยปรับตัว  

 

"สำหรับปฏิทิน TCAS 2563 จะสอบGAT/PAT 22-25 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผล 1 เมษายน 2563 สอบการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) 25 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2563 ประกาศผล 27 มีนาคม 2563 สอบ 9 วิชาสามัญ 14-15 มีนาคม 2563 ประกาศผลสอบ 9 วิชาสามัญ 5 เมษายน 2563

ส่วนการประกาศผล TCAS 2563 นั้น ในรอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Protfolio) 2 ธันวาคม 2562- 4 กุมภาพันธ์ 2563 รอบที่ 2 โควต้า 6 กุมภาพันธ์ 2563 -25 เมษายน 2563 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 17 เมษายน 2563 -19 พฤษภาคม 2563 รอบที่ 4 แอดมิชชั่น 9 พฤษภาคม 2563 -8 มิถุนายน 2563 และรอบที่ 5 รับตรงอิสระ 30 พฤษภาคม 2563 -17 มิถุนายน 2563  นอกจากนั้น ที่ประชุม ทปอ.ได้มีการแจ้งเกี่ยวกับการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย ซึ่งตอนนี้มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการแล้ว เช่น หากนักศึกษาเรียนอยู่ที่ มจพ. จะไปเรียนในสาขาอื่น มหาวิทยาลัยอื่น ก็สามารถเรียนได้ ต่อไปจะไม่มีกำแพงระหว่างคณะ มหาวิทยาลัย โดยการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัยกำลังพัฒนาให้อยู่ในแพลตฟอร์มที่ง่ายขึ้น เช่น ลงทะเบียนข้ามคณะบนโทรศัพท์มือถือได้ ส่วนการได้รับปริญญานั้น นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยหากเรียนจบตามหลักสูตรในมหาวิทยาลัยที่ตนเองข้ามไปเรียนก็สามารถขอจบปริญญาจากมหาวิทยาลัยนั้นๆ ได้ "ประธาน ทปอ.กล่าว

 

นายพีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขานุการทปอ. กล่าวว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลบิ๊กดาต้า TCAS 2562 พบว่า กลุ่มสาขาที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุด นั่นคือ กลุ่มสาขาแพทย์ศาสตร์ 1:9.24 แต่เมื่อพิจารณาลงไปแต่ละสาขาที่มีอัตราการแข่งขันสูง พบว่า สาขาทันตแพทยศาสตร์ 1:15 และสาขาเภสัชศาสตร์ 1:14 ขณะที่ สาขาที่แข่งขันน้อยที่สุด คือ สาขาศิลปกรรม 1:2.7 ส่วนสาขาที่ผ่านการคัดเลือกมากที่สุด คือ สาขาครุศาสตร์ และสาขาสังคมศาสตร์ สำหรับสาขาที่เด็กสละสิทธิ์มากที่สุด คือ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ และสาขาสุขภาพ ร้อยละ 35.6 ข้อมูลบิ๊กดาต้าที่เรามี เช่น สถิติของแต่ละสาขา และหลักสูตรที่เด็กเลือกเรียน อัตราการแข่งขัน ข้อมูลการสละสิทธิ์ เช่น รอบ3 พบว่า มีการสละสิทธิ์ ทุกอันดับบางรายติดอันดับ 1 ก็ยังสละสิทธิ์ เป็นต้น รวมทั้งเห็นข้อมูลด้วยว่า เด็กบางคน ติดรอบ 3 ในสาขาและมหาวิทยาลัยหนึ่ง แต่สละสิทธิ์ และสมัครรอบ 4 โดยเลือกในสาขาและมหาวิทยาลัยเดียวกันกับรอบ 3 ซึ่งบางรายก็สอบติด บางรายก็สอบไม่ติดในรอบ 4 เพราะเด็กมีความมั่นใจว่า ในเมื่อรอบ 3 สอบติด รอบ 4 ก็ต้องสอบติด และอยากมีตัวเลือกอื่นในรอบ 4 ซึ่งสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า เด็กมีความโลเล และอยากลองของ โดยที่ลืมไปว่า รอบ 3 และ รอบ 4 คนละเกณฑ์กันทั้งเห็นว่า มหาวิทยาลัยในเมืองและมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ มีอัตราการแข่งขันสูงกว่า มหาวิทยาลัยนอกเขตเมือง เป็นต้น

 

 


ก็พลอยปีติยินดีไปด้วย......กับพี่น้องชาวใต้ "นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา-สงขลา" ที่มีโอกาสได้รับเสด็จ"สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" พระผู้ซึ่งเป็นแก้วตา-ดวงใจของมวลพสกนิกรไทยทั้งมวล

ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน
ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน
โซเชียลมีเดีย 'อำนาจโลก'