ชูชาติเตือนความจำ'ปิยบุตร-พรรณิการ์'พ่วงข้องใจ'กกต.'สอบนาน3เดือนกรณีอนค.กู้เงินพ่อฟ้ายังไม่จบ


เพิ่มเพื่อน    

1 ก.ย.2562 - นายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา โพสต์เฟซบุ๊กมีเนื้อหาว่า  นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ และนางสาว พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ แถลงต่อสื่อมวลชนยืนยันว่าไม่มีบทกฎหมายใดที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำชี้ขาดให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ได้

นายปิยบุตรและนางสาวพรรณิการ์ลืมหรือแกล้งลืมเรื่องที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคให้พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงิน 110 บ้านบาท ที่นายธนาธรและนางสาวพรรณิการ์เป็นผู้เปิดเผยต่อสื่อมวลเอง

เรื่องดังกล่าวนายศรีสุวรรณ จรรยา ได้ไปร้องต่อ กกต. เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 และ กกต.ได้มีหนังสือนัดนายศรีสุวรรณ ไปไต่สวน สอบสวนแล้ว เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 

ตาม พรป.พรรคการเมือง 2560 มาตรา 62 ไม่อนุญาตให้พรรคการเมืองกู้ยืมเงิน ซึ่งเมื่อพรรคการเมืองกู้ยืมเงินไม่ได้ การที่นายธนาธรอ้างว่าให้พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจำนวน 110 ล้านบาท ย่อมไม่อาจกระทำได้  จึงต้องถือว่าเงิน 110 ล้านบาท เป็นเงินที่นายธนาธรให้แก่พรรคอนาคตใหม่ ซึ่งก็คือเป็นการบริจาคให้แก่พรรคอนาคตใหม่นั่นเอง 

ทั้งนี้เป็นไปตามคำนิยามในมาตรา 4 ที่ว่า "บริจาค" หมายความว่า การให้เงินหรือทรัพย์สินแก่พรรคการเมือง
มาตรา 66 วรรคหนึ่ง ห้ามมิให้บุคคลใดบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองใด มีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาทต่อปี วรรคสอง ห้ามไม่ให้พรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาทต่อปี

การที่พรรคอนาคตใหม่รับเงินจำนวน 110 ล้านบาท ที่นายธนาธรมอบให้มาใช้ใช้จ่ายเพื่อดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคทั้งๆ ที่รู้อยู่แล้วว่าเป็นการรับเงินบริจาคที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะเกินจำนวนตามมาตรา 66 จึงเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืน มาตรา 72

มาตรา 72 ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

มาตรา 92 เมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น

(3) กระทําการฝ่าฝืนฯลฯ มาตรา 72 หรือมาตรา 74

เมื่อศาลรัฐธรรมนูญดําเนินการไต่สวนแล้ว มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองกระทําการตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น

บทบัญญัติของพรป.พรรคการเมือง ให้อำนาจ กกต.ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้มีคำสั่งยุบพรรคการเมือง และศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจมีคำวินิจฉัยให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ได้ การที่นายปิยบุตรและนางสาวพรรณิการ์อ้างว่าไม่มีกฎหมายใดให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคอนาคตใหม่ได้เพราะ ไม่รู้หรือแกล้งทำเป็นไม่รู้ 

ถ้าศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ทั้งนายปิยบุตรและนางสาวพรรณิการ์ซึ่งเป็นกรรมการบริหารพรรคต้องถูกเพิกถอนสิทธิสมัครเลือกตั้งคือนอกจากจะสิ้นสมาชิกภาพการเป็น ส.ส.แล้วต้องถูกตัดสิทธิไม่ให้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ตลอดไปอีกด้วย

เรื่องนี้ข้อเท็จจริงฟังได้แน่ชัดแล้วว่าเป็นความจริงเพราะนายธนาธรและนางสาวพรรณิการ์เป็นผู้เปิดเผยเอง แต่เวลาผ่านมาเกือบ 3 เดือนแล้ว สงสัยว่าเหตุใด กกต.จึงยังไต่สวนไม่เสร็จ


วันก่อน........ "เพนกวิน" โพสต์ "พวกเราไม่ใช่ 'เด็ก' ของใคร" หมายถึงที่ปลุกระดม "ล้มเจ้า" ไม่มีใครอยู่เบื้องหน้า-เบื้องหลัง พวกเขาคิดกันเอง-ทำกันเอง ว่างั้น!

ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน