เร่งพร่องน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเก็บแก้มลิง 24 ชั่วโมง รับพายุ'โพดุล-คาจิกิ'


เพิ่มเพื่อน    

3 ก.ย.62- สำนักงานชลประทานที่ 12  จ.ชัยนาท  เร่งพร่องน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา  เพื่อรองรับปริมาณน้ำหลากจากพายุโพดุล และฝนจากพายุลูกใหม่ คาจิกิ  ที่จะไหลหลากจากพื้นที่ภาคเหนือ ลงสู่ลุ่มเจ้าพระยา ที่มีแนวโน้มว่า จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง    

นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12  เปิดเผยว่า  สำนักงานชลประทานที่ 12  จะบริหารจัดการน้ำเจ้าพระยา ที่ไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C2  จ.นครสวรรค์   มายังเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท  โดยการผันน้ำส่วนหนึ่ง  เข้าระบบชลประทานด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยา  ใช้สถานีสูบน้ำบ้านจักษา จ.อุทัยธานี และสถานีสูบน้ำทุ่งวัดสิงห์ จ.ชัยนาท  เดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ตลอด 24 ชั่วโมง  เพื่อสูบน้ำเข้าไปเก็บในพื้นที่แก้มลิง ไว้ใช้ในฤดูแล้งปีหน้า    ส่วนน้ำที่เหลือ จะระบายออกท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ลงสู่พื้นที่ตอนล่าง  ซึ่งจะควบคุมการระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์  500-600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที   ซึ่งการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา จะทยอยเพิ่มปริมาณขึ้นตามลำดับ  และยังไม่ส่งผลกระทบกับพื้นที่ริมตลิ่งท้ายเขื่อนเจ้าพระยา

ซึ่งสถานการณ์น้ำเจ้าพระยา วันนี้  ปริมาณน้ำที่ไหลผ่าน จ.นครสวรรค์  มีปริมาณ  1,037 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที   น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ที่ อ.เมืองชัยนาท อยู่ที่ระดับ 16.36  เมตร(รทก)  น้ำท้ายเขื่อน ที่ อ.สรรพยา  อยู่ที่ระดับ 8.59  เมตร(รทก)  น้ำระบายท้ายเขื่อน  480  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  

อย่างไรก็ตาม  ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12  ได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการ 7 จังหวัด ลุ่มเจ้าพระยา ได้แก่ จังหวัดชัยนาท อุทัยธานี สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา และลพบุรี   เพื่อแจ้งสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยา  รวมทั้งขอความอนุเคราะห์ให้ทางจังหวัด ช่วยประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัท ห้างร้านที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร  และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา  ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง. 


ศาลไม่อนุญาตให้ประกันแอมมี่ เลยอดเห็นหน้า.... "ส.ส.พรรคก้าวไกล" เอาตำแหน่งมาประกันคนจุดไฟเผาพระบรมฉายาลักษณ์ เสียดายจัง!

'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'
มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต