ญาติพฤษภา35ร้องสภาฯผ่านมา27ปียังไร้การเยียวยา


   

4 ก.ย. 62 - ที่อาคารรัฐสภา นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นตัวแทนนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือจากกลุ่มญาติพฤษภา 35 เรื่อง ขอให้รัฐบาลและกระทรวงที่เกี่ยวข้องชดใช้เยียวยาให้แก่ญาติๆ จากเหตุการณ์พฤษภา35 

โดยตัวแทนญาติพฤษภาฯ กล่าวว่า นับเป็นเวลา 27 ปีแล้ว จากเหตุการณ์พฤษภา35 นำมาซึ่งการเสียชีวิตและผู้สูญหาย แม้รัฐบาลต่อมาจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์เพื่อไม่ให้คนรุ่นหลังต้องมาเดินซ้ำรอยจากความผิดพลาดของระบบประชาธิปไตย รวมทั้งติดตามผู้สูญหายเพื่อนำร่างที่ไร้ตัวตนและวิญญาณมาคืนสู่ญาติๆ ได้ การดำเนินการในที่ผ่านมาและมีความคืบหน้าในหลายๆ ประการ แต่หลายๆ ประเด็นก็มีปัญหาและอุปสรรคทั้งการติดตามผู้สูญหายจนถึงการชดใช้เยียวยาที่เป็นธรรมทำให้ญาติๆ ของผู้สูญหายและเสียชีวิตไม่ได้รับความเป็นธรรม

“ในฐานะของวีรชนจากเหตุการณ์พฤษภา35 จึงขอความกรุณาและเมตตาจากท่านประธานรัฐสภาไปยังรัฐบาลและกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการดใช้เยียวยาที่เป็นปัญหาของญาติๆ ที่ได้ดำเนินการตามหนังสือที่กลุ่มญาติได้เรียกร้อง เพื่อคืนความเป็นธรรม และสร้างบรรทัดฐานที่ดีงามในสังคมสืบต่อไป เพื่อความสามัคคีและรักไดปรองดองของประชาชนให้เท่าเทียมกัน” ตัวแทนญาติพฤษภาฯ ระบุ.


ดูไว้.....ไม่เสียหลาย การชุมนุมอันยืดเยื้อของ อาตี๋ อาหมวย ฮ่องกง จากค้านร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดน มาเป็นให้คนฮ่องกงเลือกผู้นำของตนเอง เพราะคนฮ่องกงไม่ใช่คนจีน 

ธนาธร:ไก่อ่อนเผยอเป็นอินทรี
ความพิเศษของ "บิ๊กแดง"
อย่าลืม...เรามีนัดกัน "๒๑ ตุลา."
อนุทิน 'อย่าห้าวริมปากเหว'
เมื่อ 'อนาคตใหม่' ผิดแผน
อย่าให้เป็น 'วิกฤติตุลาการ'