อัยการจัดงานคุ้มครองสิทธิผู้ติดเชื้อHIV12ก.ย. เทิดพระเกียรติ'พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ'


เพิ่มเพื่อน    

4 ก.ย.62 - ที่สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ นายเข็มชัย ชุติวงศ์ อัยการสูงสุด นางสมศรี วัฒนไพศาล รองอัยการสูงสุด ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย และนายธรัมพ์ ชาลีจันทร์ โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกันแถลงข่าวจัด “โครงการเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ที่ทรงได้รับการถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ ในการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก : บทบาทพนักงานอัยการในการบูรณาการความร่วมมือเพื่อคุ้มครองสิทธิและขจัดการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกับเอชไอวีด้วยรูปแบบสหวิชาชีพ” ที่จะจัดขึ้นในวัน 12 ก.ย. 2562 เวลา 14.00 น. ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

นายเข็มชัย กล่าวว่า บทบาทสำคัญประการหนึ่งของสำนักงานอัยการสูงสุดคือการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยมีสำนักงานคุ้มครองสิทธิฯ ตั้งอยู่ทั่วประเทศในสำนักงานอัยการจังหวัด การคุ้มครองสิทธิของคนติดเชื้อเอชไอวีเป็นประเด็นสำคัญทางสากล ที่องค์การสหประชาชาติมุ่งสร้างความเข้าใจว่าคนติดเชื้อไม่ใช่คนน่ารังเกียจ ไม่ใช่โรคติดต่อโดยง่าย ทุกคนควรรับรู้และเห็นใจ ซึ่งไทยได้ออกระเบียบคุ้มครอง ขจัดการเลือกปฏิบัติ ลดปริมาณคนติดเชื้อ ส่วนการบังคับใช้กฎหมายไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัตินั้น เจ้าหน้าที่รัฐพยายามดำเนินการมาโดยตลอด เมื่อพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงได้รับการถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ จึงเป็นโอกาสอันดีในการเทิดพระเกียรติ จุดประกายคุ้มครองสิทธิ ขจัดการเลือกปฏิบัติ และหาทางแก้ไขรักษาผู้ติดเชื้อ

ด้าน ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยคนติดเชื้อเอชไอวีลดลง การรักษาป้องกันดีมาก คนติดเชื้อรับยาต้านไวรัสได้ฟรี เชื้อน้อยจนแพร่ไม่ได้ หรือมีความเสี่ยงก็ต้องรีบให้ยาป้องกันก่อนสัมผัสเชื้อ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงเป็นประธานงานวันเอดส์โลกมาตลอด พระองค์ท่านทรงทราบความทุกข์ของคนติดเชื้อทั้งทางกายและใจ จึงทรงทำทุกอย่างช่วยผู้ติดเชื้อ เช่น การตั้งกองทุนลดการติดเอดส์จากแม่ตั้งครรภ์สู่ลูก ตั้งกองทุนยา ทำให้ประเทศไทยเป็นอันดับ 2 ของโลก ในการยุติการถ่ายทอดเอดส์จากแม่สู่ลูกได้สำเร็จ และมีการจ่ายยา PrEP ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีได้ทั่วประเทศ

นางสมศรี กล่าวว่า ที่ผ่านมากว่า 10 ปี อัยการมีบทบาทในแง่การให้ความรู้คุ้มครองสิทธิผู้ติดเชื้อเอชไอวีว่าไม่ควรถูกละเมิดสิทธิ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทราบ เพราะเมื่อผู้ติดเชื้อมีปัญหาจะถูกเลิกจ้างงาน อัยการก็จะชี้แจงให้ผู้ประกอบการทราบว่าการเอาคนที่เป็นเอดส์ออกจากงานไม่ถูกต้อง และไม่ควรถูกบังคับตรวจเลือดโดยเจ้าตัวไม่ยินยอม รวมถึงการคุ้มครองเด็กติดเชื้อที่ถูกรังเกียจ ซึ่งกระทบสถาบันครอบครัว โดยจากนี้จะมีการทำงานเป็นเครือข่าย ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดทุกจังหวัดเป็นที่ปรึกษา แรงงานจังหวัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัด โรงพยาบาล สถานศึกษา เป็นต้น เพื่อลดการเลือกปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สร้างความตระหนักรู้ให้คนปฏิบัติกับผู้ติดเชื้ออย่างเท่าเทียม งานวันที่ 12 ก.ย. นี้ เป็นการคิกออฟเริ่มต้น ไม่ใช่ทำงานวันเดียวจบ แต่เราทำงานต่อเนื่อง ตามยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ เพื่อให้ในปี พ.ศ.2573 ไทยจะไม่มีโรคเอดส์.


สนใจกันทำไม.....?กับแถลงการณ์เนื้อหาบ่งบอก "คนถ่อย-คนเถื่อน" เขียน ถ้าระดับ "ตัวแทนประเทศ" เขียนแถลงการณ์นั้น.......

จบที่ 'ไม่ยอมจบ' ของทอน
ภาวะโลก "Covid-19" เซตซีโร
'บทบาท กมธ.ที่น่าทบทวน'
เรื่องกฎหมาย 'สไตล์ปิยบุตร'
พงศกร 'สะท้อนภาพ' ธนาธร
จะเอาให้ 'เผาศาล' กันใช่มั้ย?