'ศักดิ์สยาม' สั่งรื้อแผนฟื้นฟู ขสมก. ขีดเส้น 1 เดือนส่งการบ้าน


เพิ่มเพื่อน    


5 ก.ย.2562 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังภายหลังประชุมร่วมผู้บริหารองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เพื่อพิจารณารายละเอียดแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. ว่าได้ขอให้ ขสมก.ไปจัดทำและทบทวนแผนใหม่ทั้งหมด ก่อนเสนอให้พิจารณาอีก 1 เดือนข้างหน้า ซึ่งจะต้องลงรายละเอียดทั้งจำนวนรถและชนิดเชื้อเพลิงของรถแต่ละประเภทที่จะจัดหา รวมถึงแผนการบริหารหนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการจัดหารถเมล์ ขสมก.ในอนาคตด้วย

“ ได้สั่งการให้ ขสมก. กลับไปพิจารณารายละเอียดตามข้อสังเกตของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในส่วนของการบริหารหนี้สาธารณะ การจัดหารถโดยสาร ที่ตัวเลขต่างๆ จะต้องมีความชัดเจน และสามารถอธิบายต่อสาธารณะได้ โดยให้กรอบระยะเวลา 1 เดือน จากนั้นส่งกลับมาให้กระทรวงคมนาคมอีกครั้ง ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ คาดว่า ขสมก.จะเริ่มดำเนินการตามแผนฟื้นฟูได้ในช่วง มี.ค. 2563”นายศักดิ์สยามกล่าว

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า จากข้อมูลเบื้องต้นยืนยันว่ารถที่ใช้เชื้อเพลิงเอ็นจีวียังเป็นรถต้นทุนต่ำที่สุดในการจัดหาและบริหารการเดินรถ รวมทั้งในอนาคตการจัดหาจะมีลักษณะล็อตใหญ่และทยอยรับมอบ เพื่อวิ่งให้บริการประชาชน  ส่วนก่อนหน้านี้กระทรวงคมนาคมเคยพิจารณาจะเพิ่มสัดส่วนรถเมล์ใช้พลังงานไฟฟ้า หรืออีวี จะส่งผลให้การปรับแผนดังกล่าวเพิ่มสัดส่วนรถอีวีมากขึ้นจากแผนเดิมที่มีสัดส่วน 35 คันหรือไม่ นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า ขอศึกษารายละเอียดอีกครั้ง

สำหรับการปรับแผนฟื้นฟู ขสมก.กระทรวงคมนาคมยังมอบหมายให้ฝ่ายบริหารไปพิจารณาแนวทางการบริหารหนี้ที่มีมากกว่า 100,000 ล้านบาท โดยก่อนหน้านี้แผนฟื้นฟูกิจการได้ศึกษาแนวทางที่จะให้กระทรวงการคลังเข้ามาช่วยรับภาระหนี้ที่เกิดจากการให้บริการเชิงสังคม แต่การปรับแผนครั้งนี้กระทรวงคมนาคมขอให้มีแนวทางบริหารหนี้ให้ชัดเจนมากขึ้น

นอกจากนี้ ขสมก.จะต้องไปพิจารณาการบริหารจัดการเส้นทางการเดินรถระหว่างเส้นทางของรถเมล์ ขสมก. และรถร่วมบริการ ขสมก. ไม่ให้มีการทับซ้อนกัน เพื่อเป็นการใช้รถที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากในอนาคต ขสมก. จะต้องปรับบทบาทการเดินรถจากสายหลักไปสู่การเป็นรถขนส่งเสริม (Feeder) เพื่อเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนสาธารณะอื่นๆ (Mass Transit) เช่น รถไฟฟ้า เรือด่วนเจ้าพระยา เป็นต้น ขณะเดียวกัน ในการจัดหารถโดยสารใหม่นั้น จะต้องพิจารณาต้นทุนอย่างชัดเจน มีราคาอ้างอิง และอธิบายได้ รวมถึงจะต้องดูความคุ้มค่าของรูปแบบรถว่าควรเป็นประเภทใด โดยส่วนตัวคิดว่าในขณะนี้ รถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จะมีราคาประหยัดที่สุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการปรับแผนเพื่อพิจารณารายละเอียดของการจัดหารถเมล์ ขสมก.ดังกล่าวคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งจำนวนรถและชนิดของเชื้อเพลิง รวมถึงวงเงินที่จะจัดซื้อ ดังนั้น คาดว่าจะมีการเสนอให้ ครม.พิจารณาปรับวงเงินและแนวทางจัดหาใหม่อีกครั้ง หลังจากกระทรวงคมนาคมได้ข้อสรุปแล้ว

สำหรับการจัดหารถเมล์ของ ขสมก.เดิม เป็นการจัดหารถโดยสารใหม่รวม 3,000 คัน วงเงินลงทุน 21,210.343 ล้านบาทแทน โดยขณะนี้ ขสมก.ดำเนินการจัดหารถใหม่แล้ว 489 คัน วงเงิน 1,891.452 ล้านบาท ส่วนแผนงานที่เหลือ ขสมก.จะดำเนินการปรับปรุงสภาพรถโดยสารเอ็นจีวี (เดิม) 323 คัน ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการเสร็จเดือนมกราคม 63, การเช่ารถโดยสารเอ็นจีวี 300 คัน คาดว่าจะเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างช่วงไตรมาส 2 และลงนามในสัญญาไตรมาส 3 ปี 62 และจะทยอยรับรถได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 62 ถึงกรกฎาคม 63, เช่ารถโดยสารไฮบริด 400 คัน

อย่างไรก็ตามคาดว่าจะเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างช่วงไตรมาส 2 และลงนามในสัญญาไตรมาส 3 ปี 62 และจะทยอยรับรถได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 62 ถึงสิงหาคม 63, ซื้อรถโดยสารไฟฟ้า (อีวี) 35 คัน ระยะที่ 1 คาดว่าจะเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างช่วงไตรมาส 3 และลงนามในสัญญาไตรมาส 4 ปี 62 และจะรับรถเดือนกุมภาพันธ์ 63 และระยะที่ 2 คาดว่าจะเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างช่วงไตรมาส 4 ปี 62 และลงนามในสัญญาไตรมาส 3 ปี 63 และจะรับรถได้เดือนพฤศจิกายน 64

สำหรับการจัดซื้อรถโดยสารไฮบริด 700 คัน คาดว่าจะเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างช่วงไตรมาส 2 ปี 62 และลงนามในสัญญาไตรมาส 2 ปี 63 และจะรับรถได้ช่วงเดือนตุลาคม 63 – ตุลาคม 64 ซื้อรถโดยสารไฮบริด 753 คัน คาดว่าจะเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างช่วงไตรมาส 2 ปี 2563 และลงนามในสัญญาไตรมาส 2 ปี 64 และจะรับรถได้ช่วงเดือนตุลาคม 64 – ตุลาคม 65

รายงานข่าวจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก) เปิดเผยว่าการปรับปรุงแผนฟื้นฟูของ ขสมก.ใหม่ จะไม่กระทบต่อแผนเดิมมากนัก เป็นการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมากขึ้น เช่น อ้างอิงการปฏิรูปเส้นทางรถเมล์ จากเดิม ขสมก.เดินรถ 117 สาย เป็น 137 สาย ซึ่งอาจจะมีการปรับเส้นทางรถเมล์ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับเส้นทางรถไฟฟ้า ที่จะเปิดให้บริการเพิ่มในปี 2562 เป็นต้นไป เช่น สายสีเขียว เปิดเพิ่มจากหมอชิต-ห้าแยกลาดพร้าว และแยกเกตษรฯ รวมถึงสายสีน้ำเงินต่อขยาย ที่จะเปิดช่วงหัวลำโพง-ท่าพระ และหลักสอง ในปีนี้ ทำให้เส้นทางรถเมล์ อาจจะปรับเปลี่ยนอีก เพื่อเป็นฟีดเดอร์ หรือ วิ่งระยะทางสั้นลง แต่คาดว่าจะไม่เกิน 10 เส้นทาง


จัดหนักจัดเต็มทั่วหน้า ไม่มีคำว่าสองมาตรฐาน อ่านบทความอาจารย์แก้วสรร อติโพธิ ใน www.thaipost.net วานนี้ มองเห็นหลายๆ เรื่องในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ได้ชัดเจนขึ้น

"ทักษิณ" ท้ารบ "จตุพร"
หมาเยี่ยวรดภูเขาทอง
บาปหนาของคณะราษฎร
'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'