ตายแล้ว!13 สิ่งที่'เหวง'เห็น ประเทศจะล่มจมถ้าไม่แก้รธน.


   

12 ก.ย.62- นพ.เหวง โตจิราการ แกนนำนปช. โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า ลองตรวจสอบดูกันนะครับใช้รธน.60มาประมาณสองปีกว่าแล้ว รัฐบาลเป็นอย่างไร?ประชาชนเป็นอย่างไร?

ที่ผมเห็นก็คือ
1.ประเทศมีหนี้สินเพิ่ม
2.ประชาชนมีหนี้สินเพิ่ม
3.พืชผลเกษตรแทบทุกชนิดราคาตกต่ำอย่างน่าใจหาย
4.เศรษฐกิจประเทศไม่มีอนาคตเห็นแต่จะตกต่ำลง
5.มหาเศรษฐีใหญ่ร่ำรวยขึ้นหลายแสนล้านในช่วงคสช.และต่อเนื่อง
6.แต่ความแตกต่างระหว่างคนรวยคนจนถีบตัวเป็นอันดับหนึ่งของโลก
7.การละเมิดสิทธิมนุษยชนเข้าขั้นเลวร้าย
8.พรรคการเมืองฟากรัฐบาลทำอะไรก็ไม่ผิดพรรคตรงข้ามรัฐบาลทำอะไรก็ผิด
9.คำนวณคะแนนบัญชีรายชื่อแบบมหัศจรรย์ฝั่งรัฐบาล 3,000 กว่าก็ได้เป็นแล้วอีกฝั่งต้อง 70,000 กว่าจึงได้เป็น
10.นักโทษยาเสพติดเป็นสส.เป็นรมต.ได้
11.นายกฯจงใจปฏิบัติไม่ครบ(ละเมิด)รัฐธรรมนูญได้โดยไม่รู้ร้อนรู้หนาว
12.แถลงนโยบายโดยไม่ต้องระบุรายละเอียดของที่มาที่ไปของงบประมาณ(ขัดรัฐธรรมนูญ)
13.เอาเงินงบประมาณแผ่นดินมาแจกโดยอ้างว่าเพื่อแก้ปัญหาคนยากจนทั้งที่ไม่ได้แก้ที่รากเหง้าไม่ได้แก้ระยะยาว(ขัดรัฐธรรมนูญ)
ฯลฯ

สรุปรวบยอดคือรัฐธรรมนูญ60ไม่เป็นประชาธิปไตย
ไม่ได้เป็นประโยชน์กับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ
แต่เป็นรัฐธรรมนูญของคสช.โดยคสช.และเพื่อคสช.?
ไม่ได้เป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชน

จึงต้องแก้ไขรธน.60เพื่อ
เปิดทางให้ประชาชนได้เข้าร่วมร่างโดยตรง
ผ่านสสร.ที่ประชาชนเลือกเข้ามา
จากนั้นทำประชามติที่ต้องให้เสรีภาพในการแสดงความเห็น

โดยไม่ก้าวล่วงหมวดพระมหากษัตริย์
ไม่เปลี่ยนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ไม่เปลี่ยนประเทศไทยอันเป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียวอันแบ่งแยกไม่ได้

ภายหลังจากนั้นเปิดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปที่บริสุทธิ์ยุติธรรม

ประชาชนจะเลือกพรรคการเมืองที่จะจัดตั้งรัฐบาลมาแก้ปัญหาประเทศสร้างความเติบใหญ่เข้มแข็งเกรียงไกรให้กับประชาชนและประเทศไทยได้อย่างแน่นอน.

 


ทอนเอ้ย.... ที่ยื่นต่อ ป.ป.ช.และเขาแปะข้างฝาให้คนดูเมื่อวาน (๒๐ ก.ย.๖๒) นั่นน่ะ บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของทอน

เฟกนิวส์ "อาวุธพิทักษ์ฐานคะแนน"
วาทกรรม 'ไพร่' เพื่อพ่ายสภา
นวัตกรรม 'กล่องข้าวน้อยให้แม่'
ร้อยล้าน ‘ศรัทธาบริการ’ บิณฑ์
'สารอันตรายกับสายน้ำท่วม'
'เส้นทาง ๒ มิติ' รอ.ธรรมนัส