ส.ว.คำนูณสนอตั้งกมธ.ร่วมกันศึกษาแนวทางแก้รัฐธรรมนูญ


เพิ่มเพื่อน    

14 ก.ย.62 - นายคำนูณ สิทธิสมาน สมชิกวุฒิสภา(ส.ว.) กล่าวถึงประเด็นที่สภาผู้แทนราษฎร เลื่อนลำดับญัตติให้ตั้งกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ไว้ในวาระการประชุมต้นๆ เมื่อถึงคราวเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ช่วงเดือนพฤศจิกายน ว่า ตนมีข้อเสนอส่วนตัวต้องการให้การตั้งกมธ.ฯ พิจารณาเรื่องดังกล่าว มีส.ว. เข้าร่วม เป็นกมธ.ฯร่วมกันของรัฐสภา เพราะในเงื่อนไขของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 กำหนดให้มีเสียงส.ว.​ร่วมเห็นชอบ  1 ใน 3  ทั้งในวาระแรกและวาระสาม ดังนั้นหากให้ส.ว.มีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการศึกษาแนวทาง เชื่อว่าจะทำความเข้าใจร่วมกันได้

“การตั้งกมธ.ร่วมกันของรัฐสภาเพื่อศึกษาเรื่องดังกล่าวสามารถทำได้ ตามข้อบังคับประชุมรัฐสภา หรือตั้งได้ผ่านอำนาจของนายชวน หลีกภัย ฐานะประธานรัฐสภา พิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกันศึกษาได้  ส่วนกรณีที่ส.ส.ซึ่งเสนอญัตติปฏิเสธการมีส่วนร่วมของส.ว. นั้น ผมไม่ติดใจ แต่ต้องการทดลองเสนอความเห็นให้สภาฯ พิจารณา เพราะไม่ว่าอย่างไรการศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่แม้จะมีเป้าหมายตัดเสียงส.ว. ร่วมลงมติออกไป แต่ชั้นแรกต้องอาศัยเสียงส.ว.ร่วมลงมติอยู่ดี” นายคำนูณ กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่ากังวลหรือไม่ในการตั้งกมธ.ศึกษาแนวทางแก้รัฐธรรมนูญของส.ส. จะไม่สำเร็จ เพราะมีประเด็นขัดแย้ง นายคำนูณ กล่าวว่า ไม่กังวล เพราะเชื่อว่า ส.ส. ต้องพิจารณาในแนวทางที่เป็นความเห็นร่วมกัน อย่างไรก็ดีตนมีข้อเสนอเพิ่มเติมด้วยว่าเมื่อตั้งกมธ.ฯ ศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วควรขยายประเด็นศึกษาแนวทางแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองช่วง 13 ปีที่ผ่านมา และศึกษาถึงแนวทางการนิรโทษกรรมบุคคลที่กระทำผิดในช่วงการชุมนุมทุกการชุมนุมทางการเมือง ตั้งแต่ปี 2549 - 2557 ด้วย


เอาละครับ..... นับจากวันนี้ (๘ ส.ค.๖๓) เป็นต้นไป ถึงสิ้นปี และมีความเป็นไปได้ ที่จะติดพันไปถึงต้นปีหน้า

"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'