'ประวิตร'เดินหน้าขับเคลื่อนระบบกำลังพลสำรองตามแผนแม่บท


   

16 ก.ย.62-พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงหลังพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกำลังพลสำรอง ( คกส.) ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงต่างๆ ณ ศาลาว่าการ กลาโหม เพื่อขับเคลื่อนและเสริมเครือข่ายกิจการกำลังพลสำรอง ตาม พ.ร.บ.กำลังพลสำรอง พ.ศ.2558  รองรับงานความมั่นคงในมิติต่างๆ

พล.ท.คงชีพกล่าวว่า ที่ประชุม ได้ร่วมกันพิจารณาและรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการกิจการกำลังพลสำรอง ปี 62 ที่ผ่านมา ทั้งการแสดงศักยภาพของกำลังสำรอง 3 เหล่าทัพ. การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานการกำลังสำรอง  การแปรสภาพและจัดตั้งหน่วยกำลังสำรองระดับพื้นที่ในมณฑลทหารบก เพื่อรองรับภารกิจภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในพื้นที่  การจัดทำและบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลกำลังพลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  การยกเว้นการเป็นกำลังสำรองในกลุ่มผู้ทำหน้าที่ประจำในกิจการศาสนา  การผ่อนผันการเป็นกำลังสำรองของครูในสถานศึกษา 25 แห่ง ที่ กห.กำหนด รวมทั้งด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของกำลังพลสำรองและนายจ้าง ทั้งด้านการสอบเข้ารับราชการทหาร การขอใช้สถานที่ราชการของกองทัพ และการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของกองทัพ เป็นต้น 

"พล.อ.ประวิตร ได้ย้ำขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมสนับสนุนและผลักดันการเดินหน้าขับเคลื่อนกิจการกำลังสำรองตามแผนแม่บทที่กำหนดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยขอให้มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างกำลังพลสำรอง ให้มีความพร้อม สามารถปฏิบัติภารกิจร่วมกับกำลังประจำการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเรียกกำลังพลสำรอง เข้ารับราชการทหาร หรือในการระดมพลได้ทันตามเวลาที่กำหนด  ขณะเดียวกันให้เสริมสร้างเครือข่ายกำลังพลสำรองให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อรองรับระบบงานความมั่นคง รวมทั้งการบรรเทาภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่  ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน สู่ความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ยั่งยืน"


ก็สนุกกันใหญ่........พอ ผบ.ทบ. "พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์" เดี่ยวไมโครโฟนจบ "อ็องตวน-ปิยบุตร" ก็ตั้งเวที เดี่ยวมั่งผมฟังบางช่วง-บางตอนแล้ว ต้องบอกว่า ปิยบุตรเอ้ย...

ความพิเศษของ "บิ๊กแดง"
อย่าลืม...เรามีนัดกัน "๒๑ ตุลา."
อนุทิน 'อย่าห้าวริมปากเหว'
เมื่อ 'อนาคตใหม่' ผิดแผน
อย่าให้เป็น 'วิกฤติตุลาการ'
'นักสืบโซเชียล' ถลก 'ปิยบุตร'