สภาฯแจงยิบ9กฎเหล็กใช้งบฯกมธ.'ชวน'เรียกประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ใช้เงินที่เหลือ


เพิ่มเพื่อน    

16 ก.ย. 62 - ที่รัฐสภา นพ.สุกิจ อัตโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกระแสข่าวกรรมาธิการสามัญ 35 คณะของสภาผู้แทนราษฎร เตรียมเร่งใช้งบประมาณที่เหลือจากงบประมาณรายจ่ายปี2562 จำนวน 87.5 ล้านบาท นำมาเฉลี่ยให้กมธ.ละ 2.5 ล้านบาท เพื่อให้นำไปแจกจ่ายให้ส.ส.ที่เป็นกมธ.คนละ 1แสนบาท ให้ทันก่อนสิ้นเดือนก.ย.นี้ เพื่อไม่ต้องนำงบฯที่เหลือส่งคืนคลังว่า ไม่เป็นความจริง สภาฯในสมัยนายชวน หลีกภัย ไม่มีเรื่องนี้แน่นอน การใช้จ่ายงบประมาณต่างๆต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กระแสข่าวที่ออกมาเชื่อว่าคงคิดกันไปเอง เพราะเห็นว่าเหลือเวลาอีกเพียง10 กว่าวันจะสิ้นปีงบประมาณ จึงคิดเช่นนั้น  ซึ่งการใช้งบประมาณในส่วนของคณะกรรมาธิการสามัญสภาผู้แทนราษฎรปีงบประมาณ 2562 นั้น ได้ตั้งงบไว้ 3เดือน และเพิ่งตั้งกมธ.ชุดต่างๆเสร็จเรียบร้อยไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีงบประมาณที่ตั้งไว้จำนวน  90,784,300 บาท ขณะนี้เหลือเวลาใช้งบฯอีกเพียง 10 กว่าวันในการใช้งบประมาณ

นพ.สุกิจ กล่าวว่า การที่กมธ.จะใช้งบประมาณดังกล่าวได้ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ 9 ข้อ ได้แก่ 1.ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกมธ. 2.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้กมธ.ประจำสภาผู้แทนราษฎร 3.ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพนะ กรณีเดินทางไปศึกษาดูงาน โดยส.ส.จะได้ค่าที่พัก 2,500 บาทต่อคืน ค่าเบี้ยเลี้ยง 270 บาทต่อวัน ค่าพาหนะเบิกได้ตามจริง 4.ค่าอาหารเลี้ยงรับรองคณะกรรมาธิการสามัญสภาผู้แทนราษฎร 5.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของกมธ. 6.ค่าใช้จ่ายการจัดสัมมนาของกมธ. 7.ค่าใช้จ่ายเพื่อรับรองแขกต่างประเทศของกมธ. 8.ค่าใช้จ่ายการเดินทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่ภายในประเทศของกมธ. หากกมธ.จะใช้งบส่วนนี้ก็สามารถใช้ได้ แต่ต้องมีกมธ.ไปดูงานในประเทศไม่น้อยกว่า 5คนต่อคณะ และ 9.ค่าใช้จ่ายการเดินทางมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นต่อ กมธ.  

นพ.สุกิจ ระบุต่อว่า ทั้งนี้ได้ตัดค่าใช้จ่ายการเดินทางไปดูงานต่างประเทศทิ้งไป เพราะนายชวนไม่อนุมัติ เมื่อแยกออกเป็นแต่ละคณะแล้ว กมธ.จะได้งบประมาณตกคณะละ 2.5 ล้านบาท แต่ไม่สามารถนำไปแจกส.ส.ที่เป็นกมธ.คนละ 1แสนบาทเพื่อนำไปใช้จ่ายได้ เพราะการใช้งบประมาณต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ 9ข้อดังกล่าว การให้ข่าวเช่นนี้ทำให้สภาฯเสียหาย ขอยืนยันไม่เป็นความจริง เพราะนายชวนเคร่งครัดเรื่องการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์แต่ประชาชนอย่างมาก และในวันที่ 17 ก.ย.เวลา13.30น. นายชวนจะเรียกประชุมประธานและเลขานุการกมธ.ทุกคณะ เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์เรื่องการใช้จ่ายงบประมาณปี 62 ที่เหลืออยู่.


 ยินดีกับ "โอ๊ค-พานทองแท้" เขาหน่อย! เพราะเมื่อวาน (๒๘ พ.ค.๖๓) มีรายงานอ้าง "แหล่งข่าว" เผยแพร่ ว่าคดีร่วมกันฟอกเงินทุจริตปล่อยกู้แบงก์กรุงไทย ๑๐ ล้านบาท ที่ "โอ๊ค-พานทองแท้" เป็นจำเลย และศาลชั้นต้นยกฟ้องไปเมื่อ ๒๕ พ.ย.๖๒ 

ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"
ไม่มีประยุทธ์ "พปชร.ขายอะไร?"