ตีกลับ เกณฑ์รับ นักเรียนปี 63 


   


16ก.ย.62-นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เสนอหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2563 มาให้ตนพิจารณาแล้วนั้น ในภาพรวมนโยบายรับนักเรียนที่ สพฐ.ทำมาดีอยู่แล้ว แต่มีเพียงร้อยละ 15 ของหลักเกณฑ์ดังกล่าว ที่ตนยังเห็นว่าอาจจะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนพอสมควร ดังนั้นตนจึงได้มีข้อเสนอแนะและตีกลับให้ สพฐ.พิจารณาใหม่อย่างรอบคอบอีกครั้ง เนื่องจากประเด็นเหล่านั้นอาจจะมีข้อโต้แย้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้


นายณัฏฐพล กล่าวต่อว่า สำหรับเรื่องกระจายอำนาจการรับนักเรียนให้กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และ คณะกรรมการการศึกษาจังหวัด (กศจ.) ดำเนินการ นั้นเป็นนโยบายของรัฐบาล และ ศธ. ที่มุ่งเน้นให้เกิดการกระจายอำนาจ และให้ สพท. มีอำนาจตัดสินใจในหลายเรื่องอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการสั่งงาน การปฏิบัติงาน แต่ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และความเหมาะสมของแต่ละภูมิภาคด้วย เนื่องจากแต่พื้นที่มีการบริหารจัดการที่ไม่เหมือนกัน อีกทั้งการกระจายอำนาจเองตนไม่ต้องการให้มีกฎระเบียบไปครอบงำมากจนเกินไป เพราะจะส่งผลต่อการบริหารจัดการที่ติดขัดกับกฎระเบียบจนไม่สามารถดำเนินการอะไรได้ ส่วนที่มีข้อสังเกต ว่า เมื่อกระจายอำนาจแล้วอาจทำให้มีการทุจริตนั้น ประเด็นนี้ไม่ว่าการดำเนินการจะกระจายอำนาจหรืออยู่ที่ส่วนกลางปัญหานี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที ดังนั้นการแก้ปัญหา ศธ.ต้องมีวิธีบริการจัดการ เช่น การสร้างแบบประเมินและตัวชี้วัดที่เกิดผลสัมฤทธิ์ โปร่งใสตรวจสอบได้ เป็นต้น 


เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า ในส่วนของประเด็นการให้โรงเรียนดังสอบเข้าเรียนแบบ 100% นั้น นายณัฏฐพล กล่าวว่า ตนไม่ขอแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน อย่างไรก็ตาม ตนมองว่าหากทั่วประเทศมีโรงเรียนที่มีคุณภาพจำนวนมาก ปัญหาการจะแย่งเข้าโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งก็จะน้อยลง ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของ ศธ.ที่จะต้องเร่งสร้างโรงเรียนให้มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน


ดูไว้.....ไม่เสียหลาย การชุมนุมอันยืดเยื้อของ อาตี๋ อาหมวย ฮ่องกง จากค้านร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดน มาเป็นให้คนฮ่องกงเลือกผู้นำของตนเอง เพราะคนฮ่องกงไม่ใช่คนจีน 

ธนาธร:ไก่อ่อนเผยอเป็นอินทรี
ความพิเศษของ "บิ๊กแดง"
อย่าลืม...เรามีนัดกัน "๒๑ ตุลา."
อนุทิน 'อย่าห้าวริมปากเหว'
เมื่อ 'อนาคตใหม่' ผิดแผน
อย่าให้เป็น 'วิกฤติตุลาการ'