"คุรุสภา" คาด ต.ค.นี้ ลงนามความร่วมมือ สทศ. จัดทดสอบครูหลักสูตร 4 ปี


เพิ่มเพื่อน    

 

30ก.ย.62-นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา (รองเลขาฯ สกศ.) ในฐานะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ทางคุรุสภา ได้เชิญนางศิริดา บุรชาติ  ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (ผอ.สทศ.) มาหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการในการจัดทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ซึ่งเป็นการหารือกว้างๆ ยังไม่ได้ข้อสรุปอะไร โดย สทศ.ได้เล่าถึงการเตรียมการต่าง ๆ ในการจัดทดสอบที่เคยดำเนินการ เช่น  โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หรือครูคืนถิ่น ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)   นั้นได้มีการเตรียมการในการสอบอย่างไร  มีการประสานงานกับผู้ที่จะต้องมาออกข้อสอบ  ข้อสอบ   ค่าใช้จ่าย และ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น ซึ่งเท่าที่ฟังทำให้มั่นใจในการจัดสอบของสทศ.มากขึ้น เพราะสทศ.มีประสบการณ์ในการจัดสอบมาก และไม่เฉพาะการสอบที่เกี่ยวกับครู สทศ.ยังจัดทดสอบอื่นๆอีกมาก เช่น โครงการให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัด และประเมินผลการเรียนรู้  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต)  เป็นต้น

“จากนี้ สทศ.จะต้องนำเรื่องที่มีการหารือกับคุรุสภา ไปแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของ สทศ.รับทราบ  และจะต้องมีการลงนามความร่วมมือกันอย่างเป็นทางการถึงจะดำเนินการการเกี่ยวกับการจัดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ได้  ซึ่งยังมีเวลาในการเตรียมการ เพราะเด็กที่จะต้องสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ เป็นรุ่นแรกคือเด็กที่เข้าเรียนหลักสูตรครู 4 ปีในปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะต้องสอบปี 2566 อย่างไรก็ตาม นอกจากคุรุสภาจะต้องเตรียมการจัดสอบให้แก่เด็กหลักสูตรครู 4 ปีแล้ว จะต้องสอบให้แก่คนที่เรียนหลักสูตร ป.บัณฑิตและหลักสูตรบริหารการศึกษาด้วย ดังนั้นช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้คุรุสภาและ สทศ.น่าจะลงนามความร่วมมือกัน”ปฏิบัติหน้าเลขาฯ คุรุสภา กล่าว
 


"บ้านเมืองไทย" ก็เหมือนตะกร้าตอนไปจ่ายตลาด ไม่ได้มีของที่ต้องกิน-ต้องซื้อยัดลงตะกร้าอย่างเดียว ฉะนั้น...... อย่าไปจดจ่ออยู่กับเรื่องใด-เรื่องหนึ่งโดยเฉพาะจนจับเจ่า ชีวิตจะเฉาเปล่าๆ

"กระมิด-กระเมี้ยนอยู่ทำไม"?
'๒๕๖๓ คณาจารย์ร่านเมือง'
ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส