รัฐบาลจัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนื่องในวันสำคัญ 3 โอกาส


   

2​ ต.ค.62 - นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เนื่องด้วยใน​เดือน​ตุลาคมจะมีวันสำคัญอย่างยิ่ง 3 โอกาสคือ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอาทิตย์ที่ 13​ ตุลาคม 2562 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือวันปิยมหาราช ในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562​ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562

ในการนี้ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในคราวประชุม​ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ได้เห็นชอบให้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันสำคัญ 3 โอกาสที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562

นายเทวัญ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมจิตอาสาฯครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธาน และมีผู้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาประกอบด้วย ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกาและภริยา ประธานวุฒิสภา ประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและภริยา คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ผู้บัญชาการทหาร​ และตำรวจ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและภริยา หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารฝ่ายตุลาการ ผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร ผู้นำชุมชนและประชาชนของชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง และกำลังพลจิตอาสาของหน่วยงานต่าง ๆ จำนวนประมาณ 1,000 คน

รูปแบบของกิจกรรมเป็นการทำความสะอาดเขื่อนและทางเท้าริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทาสีเขื่อน เก็บขยะมูลฝอย กำจัดวัชพืช ตกแต่งต้นไม้ บริเวณพื้นที่สวนสันติชัยปราการ ไปจนถึงท่าเรือพระอาทิตย์ และเมื่อเสร็จจากกิจกรรมจิตอาสาในเวลา 10.00 น. นายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมคณะจะลงเรือที่ท่าพระอาทิตย์ เพื่อตรวจความเรียบร้อยของเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เริ่มตั้งแต่สวนสันติชัยปราการ ท่าราชวรดิฐ สวนหลวงพระราม ๘ ธนาคารแห่งประเทศไทย และท่าวาสุกรี

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ กล่าวในตอนท้ายว่า รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนสวมใส่เสื้อสีเหลือง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและแสดงความจงรักภักดี ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ สถานที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนวเส้นทางการเสด็จพระราชดำเนิน ฯ ในเขตกรุงเทพมหานครและฝั่งธนบุรี ตามที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป


"ชาญวิทย์ เกษตรศิริ" จะอธิบายอย่างไร? ต่อข้อความที่โพสต์เฟซ........ ก่อนศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเมื่อวาน (๒๑ ม.ค.๖๓) ว่า

'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'
๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"
ประชาธิปัตย์ 'ก่อนศตวรรษ'?
ยำใหญ่ “ใส่ไข่” นายกฯประยุทธ์