ฤกษ์ดี!คมนาคมลงนามบริหารสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่2


   


3 ต.ค.62-นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังพิธีลงนามความตกลงว่าด้วยการบริหาร บำรุงรักษา และการใช้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย-ตองยิน แห่งที่ 2 ระหว่างกระทรวงคมนาคม ประเทศไทย กับกระทรวงการก่อสร้าง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่า โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมย-ตองยิน แห่งที่ 2 ถือเป็นสิ่งที่แสดงถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดทั้งระดับรัฐบาลและประชาชนของทั้ง 2 ประเทศ และถือเป็นตัวอย่างของความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรม 

สำหรับสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 นั้น นับเป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปยังถนนสายแม่สอด-เมียวดี-เชิงเขาตะนาวศรี-กอกะเร็ก ช่วยอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน ยกระดับด่านพรมแดนและส่งเสริมการจัดตั้งเมืองคู่แฝดชายแดน สร้างโครงข่ายคมนาคมเพื่อการขนส่งสินค้าที่ต่อเนื่องตามแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกที่จะเชื่อมเส้นทางขนส่งสินค้าของเมียนมา ไทย-สปป.ลาว -เวียดนาม ซึ่งจะเป็นเส้นทางขนส่งจากทะเลอันดามันไปสู่ทะเลจีนใต้ เปิดประตูการค้าการลงทุนจากเมืองดานัง สู่เมาะลำไย ไปยังภูมิภาคอื่นทั้งจีน อินเดีย และบังกลาเทศ

“สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 นี้ ไม่เพียงเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่าง 2 ประเทศ แต่ยังจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศและในภูมิภาคให้มีความเจริญก้าวหน้า ภายใต้กรอบความร่วมมือในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) และกรอบการพัฒนาภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นอกจากนี้ ยังจะเป็นช่องทางที่สำคัญอีกช่องทางหนึ่งในการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างทั้ง 2 ประเทศด้วย” นายศักดิ์สยาม กล่าว

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่ออีกว่า สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 มีความยาวรวม 760 เมตร คิดเป็นความยาวฝั่งไทย 515 เมตร ฝั่งเมียนมา 245 เมตร เพื่อเชื่อมต่อบ้านวังตะเคียนใต้ ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และบ้านเยปู เมืองเมียวดี จังหวัดเมียวดี รัฐกะเหรี่ยงเมียนมา รวมทั้งมีงานก่อสร้างอาคารด่านพรมแดน (BCF) ทั้งฝั่งไทยและเมียนมาด้วย

สำหรับมูลค่าการค้าระหว่างไทย-เมียนมาที่ผ่านมานั้น ปี 2561 ด่านศุลกากรแม่สอด จ.ตาก มีมูลค่าส่งออกประมาณ 71,000 ล้านบาท และการนำเข้าประมาณ 6,000 ล้านบาท และหลังจากเปิดใช้สะพานแล้ว คาดว่าปริมาณการนำเข้า-ส่งออก จะเพิ่มขึ้นประมาณ 5-8% ขณะเดียวกันจจากข้อมูลของกรมทางหลวง ทล. ประมาณการณ์ว่า เมื่อสะพานเปิดใช้งานจะมีปริมาณรถใช้ผิวจราจรของสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 เฉลี่ยปีละกว่า 228,000 คัน โดยในจำนวนดังกล่าวเป็นรถบรรทุก 100,000 คัน

ทั้งนี้ โครงการสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบแผนโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรปี 2557-2565 เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2558 และในวันที่ 2 มิ.ย.2558 ครม.ได้อนุมัติหลักการให้กรมทางหลวง (ทล.) ก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแม่สอด พร้อมสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 ภายในกรอบวงเงิน 3,900 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินที่อนุมัติความช่วยเหลือแบบให้เปล่า แก่เมียนมา 1,000 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน ในวันที่ 30 พ.ค. 2561 ได้ขยายกรอบวงเงินดำเนินโครงการเป็น 4,267.57 ล้านบาท โดยจัดมีพิธีฉลองความสำเร็จสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา และล่าสุดเตรียมการส่งมอบการก่อสร้างศูนย์ต่างๆ ให้เมียนมา และจัดให้มีการลงนามความตกลงว่าด้วยการบริหาร การบำรุงรักษาและการใช้สะพานร่วมกัน


"เป็นกำลังใจให้จีน สู้..สู้" สำหรับพวกเราคนไทย....... ยามนี้ ไม่มีอะไรดีไปกว่าช่วยกันส่งแรงใจไปให้พี่น้องจีนที่กำลังเผชิญไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ค่อนข้างเดียวดายขณะนี้ โดยเฉพาะที่ "อู่ฮั่น"

การตั้งรับ 'ไวรัส' ของรัฐบาล
สัญญาณ 'ล้างบาง' ตำรวจ
ทำไมต้อง "กดบัตรแทนกัน"?
แรงจูงใจของอาชญากร
ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'
'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'