พรรคฝ่ายค้านยันไม่ผิดมาตรา 116 โวยยุคมืด!


   

5 ต.ค.62 - นายมุข สุไลมาน กรรมการบริหารพรรคประชาชาติ  1 ใน 12 คน ที่ถูกกอ.รมน.แจ้งความเอาผิด กล่าวว่า สิ่งที่พวกเราพูด ไม่ได้อยู่ในมาตรา 116 ไม่ส่งผลกระทบอะไร และไม่ได้ถือว่าผิดกฎหมาย ซึ่งประเทศไทยจะต้องเปิดกว้าง ในการแสดงความคิดเห็น แต่ถ้าประเทศไทยปิดกั้น ประเทศก็จะเดินหน้าต่อไปไม่ได้ แต่ถ้าผิด ยินดีรับดำเนินตามกฎหมาย

นายมุข กล่าวว่าสำหรับเรื่องนี้จริงแล้ว ตนเรียนทางด้านกฎหมาย  และรู้ว่าบนเวทีนั้นพูดแล้วเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือ ซึ่งอยู่ในส่วนที่สามารถจะแสดงความคิดเห็นได้ โดยเฉพาะสภาวะปัจจุบันของระบอบประชาธิปไตย ที่จะต้องให้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของคน การกล่าวโทษ ว่าผิดกฎหมาย มาตรา 116  ถือว่าเป็นความผิดที่สาหัส ถึงขั้นประหารชีวิต หรือติดคุกตลอดชีวิต   แสดงว่าในประเทศไทยไม่มีใครสามารถที่จะแสดงออกอะไรเลย กลายเป็นยุดมืดที่อยู่ภายใต้ครอบงำ  ของอำนาจที่เกินกว่าเหตุ แล้วความหวังของประเทศไทยที่จะให้สังคมยอมรับเป็นไปไม่ได้   บ้านเมืองจะเดินไปข้างหน้าไม่ได้ มีแต่จะถอยหลัง ถ้าอยู่อย่างนี้นานๆ บ้านเมืองก็จะยิ่งแย่ ประชาชนก็ลำบาก 

อย่าลืมว่า ณ วันนี้ เราไม่ได้อยู่ในแบบสมัยโบราณ วันนี้ทั่วประเทศเปิดกว้าง ความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆมันหลีกเลียงไม่ได้ ถ้าสังคมโลกไม่ยอมรับแล้ว สมมุติว่า เสมือนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมเชื่อถือไม่ได้ หรืออำนาจรัฐมากดขี่ประชาชน ไม่สามารถแสดงออกได้ เชื่อว่า ประเทศไทยจะอยู่ประเทศชาติต่างๆไม่ได้

"เรื่องนี้ เชื่อในความเป็นธรรมที่มีอยู่ และรู้ว่าไม่ได้อยู่ในกรอบของมาตรา116 ก็ไม่ได้กังวลอะไร แต่ถ้าสิ่งที่เราทำถือว่าเป็นความผิด เราก็ยินดีรับ แต่ จะส่งผลให้เกิดความเชื่อว่า สังคมในประเทศยังอยู่ภายใต้อำนาจมืด"


ที่ว่า "หนัก" เพราะอะไร? เพราะเราแบกมันไว้ จึงหนัก แบกไว้บนบ่าบ้าง แบกไว้ในใจบ้าง สุมไว้บนหัวบ้าง ถ้ารู้จักวางมันลงซะบ้าง ที่ว่าหนัก....... ก็เบา!

"ทำบุญไว้เถิด" จะเกิดผล
นึกว่าดี 'อยากลองดี' ก็เชิญ!
คู่มือฉบับ 'คุกและยุบพรรค"
รำพึง-รำพัน 'วันโลกเปลี่ยนยุค'
ไม่อยากอยู่จึงอยู่ไม่เป็น
แล้ว 'ทอน' จะรู้ว่าผิดอะไร