สพฐ.คลอดปฎิทินรับนักเรียนปี63


   


7ต.ค.62-นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีหนังสือแจ้งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เรื่อง แจ้งปฏิทินการดำเนินงานรับนักเรียนและปฏิทินการรับสมัครนักเรียนสังกัด สพฐ.ปีการศึกษา 2563 โดย สพฐ.ได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด สพฐ.ปีการศึกษา 2563 เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ในวันที่ 18 ตุลาคมนี้ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและระดับจังหวัดในการดำเนินงานรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 ตามกำหนดเวลา ทั้งนี้ สพฐ.ขอให้เขตพื้นที่แจ้งปฏิทินการดำเนินงานและปฏิทินการรับสมัครนักเรียนสังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2563 ให้โรงเรียนทราบ ส่วนนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของ สพฐ.จะแจ้งภายหลังผ่านความเห็นชอบจาก กพฐ.อีกครั้ง

นายอำนาจ กล่าวต่อว่า สำหรับปฏิทินการดำเนินงานรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2563 มีดังนี้ คือ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2562 สพฐ.ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)ให้ความเห็นชอบตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัดและคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาแนวปฎิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา     วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 คณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัดให้ความเห็นชอบแนวปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2562 คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนกลั่นกรองวิธีการ สัดส่วนการรับนักเรียน เขตพื้นที่บริการ จำนวนนักเรียนต่อห้องของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของเขตพื้นที่การศึกษา 21 ธันวาคม พ.ศ.2562 สถานศึกษาเสนอวิธีการสัดส่วนการรับนักเรียนเขตพื้นที่บริการจำนวนนักเรียนต่อห้องให้เขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2562 คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้ความเห็นชอบวิธีการสัดส่วนการรับนักเรียนเขตพื้นที่บริการจำนวนนักเรียนต่อห้องของสถานศึกษา และวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2563 สถานศึกษาประกาศรับสมัครนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่ฯรายงานวิธีการสัดส่วนการรับ เขตพื้นที่บริการจำนวนนักเรียนต่อห้องของสถานศึกษาให้ กศจ.รับทราบ 
ทั้งนี้แนวทางการรับนักเรียนจะมอบหมายให้เขตพื้นที่และ กศจ.เป็นผู้ดำเนินการรับนักเรียน ส่วนการกำหนดสัดส่วนจำนวนนักเรียนต่อห้องจะใช้สัดส่วนเดียวกับปีการศึกษา 2562 คือ  จำนวนนักเรียน 40 คนต่อห้อง แต่หากโรงเรียนใดต้องการขยายจำนวนนักเรียนต่อห้องต้องได้รับความเห็นชอบจาก กศจ.ก่อนและจะพิจารณาเป็นรายกรณีเท่านั้น

“ส่วนร่างปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 ระดับก่อนประถมศึกษา รับสมัครระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์- 4 มีนาคม พ.ศ.2563 จับฉลาก ประกาศผลสอบ และรายงานตัว วันที่ 7  มีนาคม พ.ศ.2563  ประถมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม พ.ศ.2563 จับฉลาก ประกาศผลสอบ และรายงานตัว วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2563 มัธยมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครวันที่ 21-25 มีนาคม พ.ศ.2563 สอบวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2563 ประกาศผลสอบและรายงานตัววันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2563 สำหรับมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนที่จบชั้นม.3 จากโรงเรียนเดิมให้ดำเนินการตามที่โรงเรียนกำหนด สอบคัดเลือกม.4 รับสมัครวันที่ 21-25 มีนาคม พ.ศ.2563 สอบวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2563 ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2563”เลขาฯ กพฐ.กล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ได้ประกาศว่าจะเป็นผู้กำหนดเกณฑ์รับนักเรียน ปีการศึกษา2563 เอง เนื่องจาก ยังไม่พอใจในเกณฑ์รับนักเรียนที่สพฐ.ร่างออกมา และรับรองว่า จะออกเกณฑ์รับนักเรียนใหม่ ทันตามปฎิทินการรับนักเรียนของสพฐ.อย่างแน่นอน 


ผม "หายไป" ด้วยท้องไส้ไม่สบายซะหลายวันแต่วันนี้ ๒๑ ตุลาไม่หายก็ต้องหาย เพราะเป็นวันครบรอบอีกขวบของไทยโพสต์ ยังไงๆ ก็ต้องเอาหน้ามาเจอกัน ที่สำคัญ........

'ทอน' ไม่รู้! แล้วจะรอดหรือ
ธาตุแท้อนาคตใหม่
งบฯ ผ่าน ไม่ยุบ ไม่ออก
'ความเมือง' ในไทยยุคที่ ๓
อย่าให้ฝ่ายแค้นแหกตา
ธนาธร:ไก่อ่อนเผยอเป็นอินทรี