สพฐ.คลอดปฎิทินรับนักเรียนปี63


เพิ่มเพื่อน    


7ต.ค.62-นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีหนังสือแจ้งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เรื่อง แจ้งปฏิทินการดำเนินงานรับนักเรียนและปฏิทินการรับสมัครนักเรียนสังกัด สพฐ.ปีการศึกษา 2563 โดย สพฐ.ได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด สพฐ.ปีการศึกษา 2563 เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ในวันที่ 18 ตุลาคมนี้ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและระดับจังหวัดในการดำเนินงานรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 ตามกำหนดเวลา ทั้งนี้ สพฐ.ขอให้เขตพื้นที่แจ้งปฏิทินการดำเนินงานและปฏิทินการรับสมัครนักเรียนสังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2563 ให้โรงเรียนทราบ ส่วนนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของ สพฐ.จะแจ้งภายหลังผ่านความเห็นชอบจาก กพฐ.อีกครั้ง

นายอำนาจ กล่าวต่อว่า สำหรับปฏิทินการดำเนินงานรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2563 มีดังนี้ คือ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2562 สพฐ.ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)ให้ความเห็นชอบตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัดและคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาแนวปฎิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา     วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 คณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัดให้ความเห็นชอบแนวปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2562 คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนกลั่นกรองวิธีการ สัดส่วนการรับนักเรียน เขตพื้นที่บริการ จำนวนนักเรียนต่อห้องของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของเขตพื้นที่การศึกษา 21 ธันวาคม พ.ศ.2562 สถานศึกษาเสนอวิธีการสัดส่วนการรับนักเรียนเขตพื้นที่บริการจำนวนนักเรียนต่อห้องให้เขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2562 คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้ความเห็นชอบวิธีการสัดส่วนการรับนักเรียนเขตพื้นที่บริการจำนวนนักเรียนต่อห้องของสถานศึกษา และวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2563 สถานศึกษาประกาศรับสมัครนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่ฯรายงานวิธีการสัดส่วนการรับ เขตพื้นที่บริการจำนวนนักเรียนต่อห้องของสถานศึกษาให้ กศจ.รับทราบ 
ทั้งนี้แนวทางการรับนักเรียนจะมอบหมายให้เขตพื้นที่และ กศจ.เป็นผู้ดำเนินการรับนักเรียน ส่วนการกำหนดสัดส่วนจำนวนนักเรียนต่อห้องจะใช้สัดส่วนเดียวกับปีการศึกษา 2562 คือ  จำนวนนักเรียน 40 คนต่อห้อง แต่หากโรงเรียนใดต้องการขยายจำนวนนักเรียนต่อห้องต้องได้รับความเห็นชอบจาก กศจ.ก่อนและจะพิจารณาเป็นรายกรณีเท่านั้น

“ส่วนร่างปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 ระดับก่อนประถมศึกษา รับสมัครระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์- 4 มีนาคม พ.ศ.2563 จับฉลาก ประกาศผลสอบ และรายงานตัว วันที่ 7  มีนาคม พ.ศ.2563  ประถมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม พ.ศ.2563 จับฉลาก ประกาศผลสอบ และรายงานตัว วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2563 มัธยมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครวันที่ 21-25 มีนาคม พ.ศ.2563 สอบวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2563 ประกาศผลสอบและรายงานตัววันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2563 สำหรับมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนที่จบชั้นม.3 จากโรงเรียนเดิมให้ดำเนินการตามที่โรงเรียนกำหนด สอบคัดเลือกม.4 รับสมัครวันที่ 21-25 มีนาคม พ.ศ.2563 สอบวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2563 ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2563”เลขาฯ กพฐ.กล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ได้ประกาศว่าจะเป็นผู้กำหนดเกณฑ์รับนักเรียน ปีการศึกษา2563 เอง เนื่องจาก ยังไม่พอใจในเกณฑ์รับนักเรียนที่สพฐ.ร่างออกมา และรับรองว่า จะออกเกณฑ์รับนักเรียนใหม่ ทันตามปฎิทินการรับนักเรียนของสพฐ.อย่างแน่นอน 


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"