'ปชป.'นัดประชุมส.ส.15ต.ค.นี้วางกรอบ 4 ข้ออภิปรายงบประมาณฯ


เพิ่มเพื่อน    

14 ต.ค.62-นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ประธานส.ส.และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคมนี้ว่า ก่อนหน้านี้พรรคประชาธิปัตย์ได้มีการเตรียมความพร้อมส.ส.ของพรรคให้รวบรวมข้อมูล เนื้อหาสาระที่จะอภิปรายและพิจารณางบประมาณไว้ระดับหนึ่งแล้ว โดยในวันที่ 15 ต.ค.นี้ ตนได้นัดส.ส.ปชป.มาประชุมเวลา 13.30 น. ณ สำนักงานใหญ่ ปชป.เพื่อสรุปเนื้อหาสาระ และจำนวนบุคคลที่จะอภิปราย สำหรับแนวทางการอภิปรายงบประมาณของปชป. คือ 1. อภิปรายอย่างสร้างสรรค์ 2. อภิปรายเสนอแนะตรวจสอบเพื่อให้งบประมาณเกิดประโยชน์กับประชาชนทุกระดับอย่างแท้จริง 3. มีการเตรียมงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่ประกาศไว้หรือไม่อย่างไร และ 4.งบประมาณสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศหรือไม่ อย่างไร

"เชื่อมั่นว่าการอภิปรายงบประมาณของปชป.จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเดินหน้าประเทศโดยรวม และส่งเสริมให้ประชาชนฐานรากมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี อย่างไรก็ตาม เชื่อมั่นว่างบประมาณจะผ่านการพิจารณาของสภาโดยไม่มีปัญหาอะไร ถึงแม้เสียงส.ส.รัฐบาลจะปริ่มน้ำก็ตาม เพราะทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านต่างตระหนักดีว่างบประมาณเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคน ไม่ใช่เรื่องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่อย่างใด"


อืมมมม.....บัตรสนเท่ห์ใบเดียว!กล่าวหา "นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล" ผอ.โรงพยาบาลขอนแก่น รับเงินทอนบริษัทยา ๕%ปลัดฯ สาธารณสุข "นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย"

"ลุง" แห่งยุคนิวนอร์มอล 
"การเมืองพรรค-การเมืองหมอ"
"มายาประชาธิปไตยเลือกตั้ง"
พปชร.ที่ 'อยู่เป็น-อยู่ไม่เป็น'
"การเมืองวันที่ไม่มีประยุทธ์"
เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.