'วันนอร์'ย้อนกลัวคนรุ่นใหม่เป็นคอมมิวนิสต์ แต่กองทัพกลับซื้ออาวุธจากประเทศคอมมิวนิสต์


เพิ่มเพื่อน    

16 ต.ค.62 - นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ ได้ให้สัมภาษณ์กรณีพล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้บรรยายเรื่องพิเศษ แผ่นดินของเราในมุมมองด้านความมั่นคง โดยกล่าวถึงเหตุการณ์ภัยคอมมิวนิสต์ในอดีต จนมาถึง สงครามลูกผสม หรือ สงครามไฮบริด ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งบางช่วงบางตอนพูดเกี่ยวโยงทางการเมือง และกล่าวถึงนักการเมืองด้วยนั้น ว่าการที่ผบ.ทบ.พูดแบบนั้นไม่ถูกต้อง คงจะมีการดำเนินการในทางที่เหมาะสมต่อไป การบริหารราชการแผ่นดินนั้น แยกระหว่างข้าราชการประจำกับข้าราชการการเมือง ข้าราชการประจำนั้นมีระเบียบวินัย มีกฎกติกา ต้องวางตัวเป็นกลาง ไม่ก้าวก่ายเรื่องการเมือง ข้าราชการประจำต้องปฏิบัติตามนโยบายของข้าราชการการเมือง พรรคการเมือง และฝ่ายบริหาร ซึ่งฝ่ายบริหารนำนโยบายมาจากสภาผู้แทนราษฏรที่ประชาชนเลือกเข้ามา คือระบบประชาธิปไตยของประเทศ แต่ถ้าเราปล่อยให้ข้าราชการประจำซึ่ งถืออาวุธด้วยวิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองต่อไป เราจะปกครองกันอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารมีระเบียบเกี่ยวกับการบริหารราชการของกระทรวงกลาโหมจะสนับสนุนพรรคการเมืองไม่ได้ หรือจะพูดจาดูหมิ่นพรรคการเมืองหรือบุคคลในพรรคการเมืองเป็นข้อห้ามของข้าราชการประจำ แค่การสวมชุดเครื่องแบบเข้าไปในพรรคการเมืองยังไม่ได้เลย ข้าราชการประจำกระทรวงกลาโหมตั้งระเบียบตั้งแต่สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม แต่นี่ไม่อยู่ในระเบียบวินัย เป็นทหารมีอาวุธแต่ไม่มีวินัย ประเทศอันตราย 

นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า เพราะฉะนั้นต้องพิจารณาส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมและนายกรัฐมนตรี การพูดเรื่องความมั่นคง ก็ต้องพูดในสภากลาโหมกับทหารผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ใช่เชิญสื่อมวลชนและผู้สนับสนุนมาฟังพูดด่านักการเมือง ซึ่งระบบนี้ไม่มี ผมทำงานการเมืองมา 50 ปีไม่เคยเห็นแบบนี้ ไม่มีในประเทศประชาธิปไตยทั่วโลกด้วย ประเทศประชาธิปไตยส่วนใหญ่เขาไม่ยุ่ง จำได้หรือไม่สงครามโลกครั้งที่สอง พลเอกแมกอาเธอร์ ผู้บัญชาการทหารภาคแปซิฟิก คุมทหารของฝ่ายพันธมิตรในภูมิภาคเอเชีย ถูกปลดในระหว่างสงครามเพราะพูดจาก้าวก่ายการเมือง หรือประธานาธิบดีพูดอะไรก็สวนโต้มาว่าให้กองทัพพันธมิตรบุกจากเกาหลีถึงจีน ซึ่งประธานาธิบดีไม่ต้องการรบ ประธานาธิบดีสั่งปลดทันทีในวันรุ่งขึ้น เพราะฉะนั้นเมื่อประธานาธิบดีในฐานะฝ่ายบริหารสั่งปลด ผู้บัญชาการก็เต็มใจเดินกลับประเทศ คือตัวอย่างของการบริหารประเทศที่เป็นประชาธิปไตย ยกเว้นเราจะเป็นประเทศคอมมิวนิสต์  แต่ก็แปลกใจท่านบอกว่า คนรุ่นใหม่จะเป็นคอมมิวนิสต์ ทางภาคใต้จะแบ่งแยกดินแดน แต่ตัวเองกลับซื้ออาวุธจากประเทศคอมมิวนิสต์อย่างหน้าตาเฉย คอมมิวนิสต์คือสิ่งที่ดี ระบบของประเทศต่างๆเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ควรจะประณาม และไม่ควรจะสร้างความแตกแยกกับคนในชาติ การพูดของท่านไม่สร้างความสมานฉันท์ปรองดองให้เกิดขึ้นในประเทศ และไม่ทราบว่าท่านต้องการอะไร.
 


"บ้านเมืองไทย" ก็เหมือนตะกร้าตอนไปจ่ายตลาด ไม่ได้มีของที่ต้องกิน-ต้องซื้อยัดลงตะกร้าอย่างเดียว ฉะนั้น...... อย่าไปจดจ่ออยู่กับเรื่องใด-เรื่องหนึ่งโดยเฉพาะจนจับเจ่า ชีวิตจะเฉาเปล่าๆ

"กระมิด-กระเมี้ยนอยู่ทำไม"?
'๒๕๖๓ คณาจารย์ร่านเมือง'
ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส