'เสรีพิศุทธ์'กู่ไม่กลับ!ประธานทักนอกประเด็นอภิปรายงบฯ สวนกลับทันควันเรียนกฎหมายมาหรือเปล่า


เพิ่มเพื่อน    

17 ต.ค.62 - พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวช หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ว่า การอภิปรายของตนจะไม่เข้าประเด็นงบประมาณ เพราะเห็นว่ารัฐบาลไม่มีอำนาจ ในการที่จะมาแถลงนโยบายอะไรต่างๆ ด้วยซ้ำ และยังเป็นรัฐบาลที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เนื่องจากทั้งการถวายสัตย์ไม่ครบ แถลงนโยบายโดยไม่มีแหล่งที่มาของเงิน  อย่างไรก็ตาม ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ตนไม่เปิดดู เพราะถือเป็นงบประมาณที่ทำมาจากรัฐบาลที่ไม่มีอำนาจ รัฐบาลยังไม่สามารถทำหน้าที่ได้เพราะถวายสัตย์ไม่ถูกต้อง ขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 161 ซึ่งท่านรู้อยู่แล้ว ทุกวันนี้ในความคิดของพรรคเสรีรวมไทย เรายังมีรัฐบาล รวมทั้งนายกฯ และรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้

ทั้งนี้นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาคนที่ 2 ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้ท้วงติงพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ขอให้อภิปรายในกรอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ซึ่งเรื่องการถวายสัตย์ฯ ถือว่าจบไปแล้ว ทำให้พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ได้แย้งว่าตนกำลังอภิปรายถึงรัฐบาลที่ไม่มีอำนาจ ประธานในที่ประชุมได้เรียนกฎหมายมาหรือเปล่า ขอให้ท่านวางตัวเป็นกลาง ที่ผ่านมาตนไปฉีดยาที่ห้องพยาบาล เห็นนายอนุทิน ชาญวีรกุล รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เดินเข้ามาในสภาฯ มีคนติดตามเป็นขบวน และเห็นท่านประธานเดินตามหลัง เป็นเรื่องที่เหมาะสมหรือไม่ ที่ไปพินอบพิเทานายอนุทิน ตนอุตส่าห์ไม่พูด

ทำให้นายศุภชัย ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมขณะนั้น ชี้แจงว่า พล.ต.เสรีพิศุทธ์พูดนอกประเด็น และคนเป็นกลาง ไม่ใช่เรื่องการเดินตามหลังใคร แต่ต้องพิสูจน์ด้วยการทำหน้าที่ ขอให้พูดให้ตรงประเด็นงบประมาณด้วย

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ กล่าวต่อว่า ตนอภิปรายถึงความไม่ชอบ เพราะรัฐบาลมีที่มาไม่ถูกต้อง พรรคฝ่ายค้านพยายามให้โอกาสรัฐบาล ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 เชิญ นายกฯ มาชี้แจง ถ้าถวายสัตย์ไม่ถูกต้องก็ให้ลาออกไป แต่นายกฯ ไม่ยอมตอบในที่ประชุมสภาฯ  จึงถือว่ายังมีรัฐบาลที่บริหารประเทศไม่ได้ เพราะรัฐธรรมนูญ มตรา 161 ครม. ต้องถวายสัตย์ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ แต่ยังไม่เห็นความรับผิดชอบจากนายกฯ ในเรื่องนี้ เป็นที่ประจักษ์แล้ว ซึ่งประธานสภาฯ ส.ส.และประชาชนก็รู้ดีว่ารัฐบาลไม่ชอบด้วยกฎหมาย รัฐบาล และครม.จะหน้าด้านทำไม่ชอบด้วยกฎหมาย จะแต่งตั้งข้าราชการ หรือมีมติ ครม.ต่างๆก็ทำไป เพราะไม่เกี่ยวข้องกับสภาฯ แต่เมื่อเราไม่ยุ่งแล้ว ครม. ก็ทำร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ ส่งมาที่สภา ประธานสภาฯก็รู้ว่าถวายสัตย์ไม่ครบถ้วน แต่กลับไปรับร่าง พ.ร.บ. เข้ามาในสภาฯ และออกหนังสือเรียกประชุม ตนว่าไม่ถูกต้อง ท่านจะรับสิ่งที่ผิดกฎหมายให้พวกตนพิจารณาได้อย่างไร เท่ากับท่านพยายามสนับสนุนรัฐบาลที่ผิดกฎหมาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศุภชัย ยังคงท้วงติงให้พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ อภิปรายให้เข้าประเด็นงบประมาณ ถ้าไม่เข้าเรื่องก็ขอให้นั่งลง ซึ่งพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ก็ยืนยันจะอภิปรายต่อ และหากไม่ให้พูดจะดำเนินคดีกับประธานในที่ประชุม ทำให้นายชัยวุฒิ ธนาคมนุสรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ลุกขึ้นประท้วงขอให้พล.ต.อ.เสรีพิสุทธ์อภิปรายให้เข้าประเด็นงบประมาณด้วย เพราะพูดเนื้อเดิมวนไปมา จากนั้นนายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย ได้ลุกขึ้นประท้วง และขอให้ฟังพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์พูดต่อ

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวต่อว่า หากเป็นรัฐบาลที่ชอบด้วยกฎหมายและเสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯเข้ามา ตนก็จะอภิปรายในเรื่องงบประมาณ แต่เมื่อไม่ชอบแล้วก็ขอแนะนำให้ส่งคืนครม.แล้วทำให้ถูกต้อง ทฤษฏีผลไม้เป็นพิษเป็นหลักกฎหมายสากลที่ทั่วโลกยอมรับ ใบ ดอก ผล เป็นพิษไม่สามารถใช้การได้ กรณีนี้ก็เปรียบเหมือนร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ที่รัฐบาลไม่มีอำนาจหน้าที่ และเสนอมาให้รัฐสภาพิจารณาก็ย่อมเสียไป ไม่สามารถใช้งานได้ การนำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ มาพิจารณาเท่ากับยอมรับว่าให้รัฐบาลสามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ เป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ร่างพ.ร.บ.ที่ถือเป็นผลไม้พิษ ย่อมส่งผล คือ1. การยอมรับมาพิจารณาเท่ากับยอมรับสัตยาบันว่า ครม. และนายกฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 2. ยอมรับว่าการถวายสัตย์ฯ เป็นเพียงพิธีกรรมว่าจะถวายอย่างไรก็ได้ ไม่ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ 3. รัฐธรรมนูญมาตรา 161 ไม่มีความจำเป็น เพราะจะพูดถวายสัตย์ฯ อย่างไรก็ได้ 4. ยอมรับความเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมาย ในเรื่องการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ที่รัฐบาลไม่ถูกต้องส่งมา เท่ากับยอมรับรัฐบาลด้วย 5. ประธานสภาเข้าข่ายปฏิบัติขัดต่อรัฐธรรมนูญ ปล่อยปละละเลยให้มีการทำกระทำความผิด และ6. เมื่อประธานสภาไม่ดำเนินการยุติให้ ครม. ยุติปฏิบัติหน้าที่ จึงถือว่าประธานสภาฯจะต้องรับผิดชอบร่วมกับรัฐบาลและครม. ที่จะเกิดขึ้นด้วย

“ท่านประธานไม่ต้องห่วงร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ อยากให้ยึดหลักกฎหมายไว้ดีกว่า รัฐธรรมนูญมาตรา 141 ระบุชัดเจน ว่าให้ใช้งบประมาณของปีเดิมได้ไม่เสียหายอะไร  ขอให้ประธานทำให้ถูกต้องตามกฎหมายเสีย และให้ส่งร่างกลับไปแก้ไขให้ถูกต้องเสียก่อน พรรคเสรีรวมไทยหารือกันแล้ว และจะไม่ยอมพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ ที่ผิดกฎหมายนี้เด็ดขาด ถ้าไม่ยอมส่งกลับ และมีการพิจารณาต่อเราจะไม่ร่วมพิจารณาด้วย”พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์กล่าว

ทั้งนี้หลังการอภิปรายพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ได้นั่งลงสักครู่ก่อนเดินออกจากห้องประชุม ส่วน ส.ส.ของพรรคก็ยังคงนั่งอยู่ในห้องประชุม.


"รุ้ง" ศิษย์เอก "สามสัส" นี่.....สมที่ "สำนักข่าว BBC" ยกเป็น ๑ ใน ๑๐๐ หญิงผู้ทรงอิทธิพลของโลก"คำเดียว" แท้ๆ ทำให้เธอทรงอิทธิพลคือ ให้ "....." ประธานรัฐสภา!

สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ฤๅหมาต้องตายในตรอก