'ชวน'กรีดสส.ต้องมีสัมมาคารวะ-ห้องประชุมสภาไม่ใช่ห้องสัมมนาหลังพบเศษอาหารเกลื่อน


   

 

18ต.ค.เมื่อเวลา 09.00 น. ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฏร ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฏร ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อเป็นวันที่สอง โดยในช่วงแรกก่อนการประชุม นายชวน แจ้งว่า จากการประชุมเมื่อวันที่ 17 ต.ค. ที่ได้ข้อร้องเรื่องข้อบังคับการประชุมไม่นำเครื่องมือสื่อสารใดๆ  ซึ่งก่อให้เกิดการรบกวนในที่ประชุมสภาฯ ได้รับความร่วมมือด้วยดี ดังนั้น วันนี้ไม่ใช่เรื่องที่ประธานคิดเองหรือออกข้อบังคับเอง คือสถานที่ประชุมสภาฯ ตามข้อที่ 181 สถานประชุมของสภาย่อมเป็นที่เคารพและเป็นเขตหวงห้าม บุคคลซึ่งเข้าไปต้องประพฤติตนให้เรียบร้อย มีสัมมาคารวะ และต้องแต่งกายตามที่ประธานสภาฯกำหนด บุคคลอื่น ที่ไม่ใช่สมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ เมื่อหมดภารกิจต้องออกนอกสถานที่ประชุมของสภา การแต่งกายของสมาชิกนั้น ให้แต่งเครื่องแบบสมาชิกรัฐสภา หรือสากลนิยม หรือ ชุดพระราชทาน หรือชุดตามระเบียบที่ประธานสภากำหนด  ซึ่งในขณะนี้ประธานสภาฯยังไม่ได้กำหนด จึงขอร้องพวกเราว่า ให้ปฎิบัติตามข้อบังคับ

นายชวน กล่าวต่อว่า อีกประการ คือ เนื่องจากได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่นักการที่เข้ามาทำความสะอาดในห้องประชุมหลังเลิกประชุมแล้ว พบว่าในห้องประชุมมีเศษอาหาร เศษภาชนะที่ห่ออาหาร เครื่องดื่ม เต็มไปหมด ซึ่งเข้าใจว่าทุกคนอาจจะเข้าใจผิด แต่ขอเรียนว่าห้องประชุมไม่ใช่ห้องสัมมนา และตามข้อบังคับที่ 181 สถานที่ประชุมของสภาฯ ย่อมเป็นที่เคารพ และเป็นเขตหวงห้าม ดังนั้นขอพวกเรา ตนเชื่อว่าไม่ได้เจตนา เพราะเป็นผู้ใหญ่กันแล้ว แต่อาจจะเข้าใจว่าเหมือนห้องสัมมนาทั่วไปที่อาจจะเอาอะไรมากิน แต่ที่นี่ต้องไม่มี หากจะรับปรานอะไรกรุณาออกนอกห้องเพื่อให้สภาพของท่านและของตน มีความเป็นมาตรฐาน  จึงขอความร่วมมือพวกเราด้วย

จากนั้นนายไชยา พรหมา ส.ส.หนองบัวลำภู พรรคเพื่อไทย ลุกขึ้นอภิปรายเป็นคนแรก โดยระบุว่าต้องการให้รัฐบาลจัดลำดับความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณ โดยเฉพาะผู้ประกอบการภาคผลิตเหมือนคนป่วย ซึ่งอยากถามว่ารัฐบาลได้เตรียมการช่วยเหลืออย่างไร เพราะเป็นหัวใจสำคัญในการชับเคลื่อนการผลิต แต่รัฐบาลนี้กลับไปจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์มากกว่า


ขออาลัย.......... ต่อการสิ้นอายุขัยของ "นายชัย ชิดชอบ" อดีตประธานรัฐสภา ที่บ้านจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวาน (๒๔ ม.ค.๖๓) ด้วยวัย ๙๒ ปี และขอแสดงความเสียใจกับ "ตระกูลชิดชอบ" ที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักเคารพและเป็นหลักชัยของตระกูลครั้งนี้ด้วย

ทำไมต้อง "กดบัตรแทนกัน"?
แรงจูงใจของอาชญากร
ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'
'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'
๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'