รัฐบาลเชิญชวนปชช.ชมนิทรรศการองค์ความรู้'ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค'


เพิ่มเพื่อน    

 21 ต.ค. 62 - เมื่อเวลา 07.29 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เป็นประธานในพิธีบวงสรวงเทพยดางานนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช2562 โดยมีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ประกอบพิธีบวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคลและงานนิทรรศการสำเร็จลุล่วงด้วยดี

 นายอิทธิพล กล่าวว่า รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมสำนักนายกรัฐมนตรี จัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช2562 ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม– 11 พ.ย. ณ ท้องสนามหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี2562 ถึงปี2563 พสกนิกรได้ร่วมกันถวายความจงรักภักดีในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10 

การจัดนิทรรศการองค์ความรู้ฯ ตระหนักถึงการนำเสนอรายละเอียดในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างละเอียด โดยภายในอาคารนิทรรศการฯ“เถลิงถวัลย์ราชสมบัติสยามรัฐสีมา” มีรูปแบบการจัดแสดง3 ห้องประกอบด้วยห้องที่1 

“มหามงคลสมัยพระขวัญไผทเถลิงรัช” จัดแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบันพระราชพิธีของรัชกาลที่10 ตั้งแต่การเตรียมน้ำมุรธาภิเษก น้ำอภิเษก การสรงน้ำมุรธาภิเษก การรับน้ำอภิเษก การเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ที่จะเกิดขึ้นวันที่ 12 ธ.ค.นี้ 

ห้องที่ 2 จัดแสดงแสงสีเสียงและสื่อผสมชุด“นิรมิตเรืองนทีเถลิงหล้า” นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความสุขของคนไทยใต้ร่มพระบารมีผ่านจอแอลอีดีในรูปแบบ 3 มิติห้องที่3 “ขบวนนาวาอารยศิลป์แผ่นดินสยาม” จัดแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์และขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งนี้ จำลองเรือพระราชพิธีทั้ง 52 ลำการเห่เรือพร้อมจอมัลติมีเดียขนาดใหญ่ 17 เมตร สำหรับฉายบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพระยาสามารถรับชมได้180 องศา จัดแสดงเป็น 2 ภาษา ไทยและอังกฤษ 

นายอิทธิพล ระบุด้วยว่า ภายในพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการฯ ได้จัดทำอารยสถาปัตย์และจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ นอกจากนี้ภายนอกอาคารนิทรรศการ  ได้จัดแสดงเรือพระราชพิธีจำลอง 4 ลำที่กรมศิลปากรได้จัดสร้างขึ้น ตลอดจนมีจัดแสดงม่านน้ำเฉลิมพระเกียรติตระการตาโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดนิทรรศการฯ วันที่24 ต.ค. จากนั้นประชาชนสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ตามวันและเวลาที่กำหนด 10.00-22.00 น. 

 “ รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนมาชมนิทรรศการจะได้รับทั้งองค์ความรู้ความสำคัญและความเป็นมาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรวมถึงประทับใจในความสวยงามของเรือพระราชพิธีพระราชพิธีนี้จัดจึ้นตามโบราณราชประเพณีเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์“.


ดู "การเมืองในพรรคการเมือง" ท้องไส้ขย้อนกันแล้ว วันนี้ เปลี่ยนบรรยากาศ ไปดู "การเมืองในสาธารณสุข" กันบ้าง! เรื่องกลไกภายในของหมอกระทรวงสาธารณสุขนี่ เป็นที่กล่าวขานมายาวนานว่า 

"มายาประชาธิปไตยเลือกตั้ง"
พปชร.ที่ 'อยู่เป็น-อยู่ไม่เป็น'
"การเมืองวันที่ไม่มีประยุทธ์"
เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.
"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ