มึนติ๊บ!ลูกชายผู้นำฝ่ายค้านขู่คว่ำงบฯวาระ2-3เพราะผิดหลักการ หลังงดออกเสียงวาระ1เพราะยอมในหลักการ


   

22 ต.ค.62 -  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ในฐานะเลขาวิปฝ่ายค้าน เปิดเผยว่า กรณีที่พรรคร่วมฝ่ายค้านงดออกเสียงในการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ในชั้นรับหลักการนั้น เพราะทางพรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นถึงความสำคัญของกระบวนการจัดทำงบประมาณ เพราะงบประมาณเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นเศรษฐกิจ การนำงบประมาณไปช่วยเหลือประชาชน 

ดังนั้นทางพรรคร่วมฝ่ายค้านจึงยอมให้หลักการของการจัดทำงบประมาณครั้งนี้ผ่าน นอกจากนี้ในรายละเอียดของงบประมาณ ต่างๆที่อยู่ตามกระทรวง  ทางคณะกรรมาธิการงบประมาณจะมีการลงลึกในรายละเอียดถึงการใช้จ่าย รวมไปถึงการปรับลดและแก้ไขในกรอบงบประมาณ  และจะติดตามดูว่ารัฐบาลมีการนำข้อท้วงติงที่พรรคร่วมฝ่ายค้านที่นำเสนอไปแก้ไขหรือไม่ หากรัฐบาลไม่รับฟังหรือเกลี่ยงบประมาณใหม่เพื่อให้มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุด  พร้อมดึงดันเอาตามใจรัฐบาล ทางพรรคร่วมฝ่ายค้านคงรับไม่ได้คงต้องโหวตคว่ำงบประมาณในวาระ 2 และวาระ 3 อย่างแน่นอน 

นายจุลพันธ์กล่าวว่า  การจัดทำงบประมาณของรัฐบาลครั้งนี้มีข้อสังเกตว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาปากท้องประชาชนในลำดับท้ายๆ  แต่ให้ความสำคัญกับด้านความมั่นคงมาเป็นอันดับต้นๆ  ซึ่งผิดหลักการจัดทำงบประมาณ กลไกงบประมาณเป็นเพียงแค่กลไกหนึ่ง ต่อมาคือนโยบายที่จะนำไปปรับใช้ คืองบลงทุนที่จะลงไปกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งประเทศ ภาพของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันคือเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยดับไปหมดแล้ว ทั้งการค้า การบริโภค การส่งออก การท่องเที่ยว และการลงทุน ดังนั้นรัฐบาลต้องเร่งสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ  และยึดมั่นในแนวทางประชาธิปไตย พร้อมที่จะสนับสนุนและรองรับการลงทุนต่างๆได้ ทั้งหมดนี้รัฐบาลต้องปรับแนวคิดและเร่งให้เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจทำงาน พร้อมการนำงบประมาณลงไปใช้เชื่อว่าเศรษฐกิจคงจะดีขึ้น หากไม่ปรับแนวคิดเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยจะมีปัญหาไปอีกหลายปี.


ที่ว่า "หนัก" เพราะอะไร? เพราะเราแบกมันไว้ จึงหนัก แบกไว้บนบ่าบ้าง แบกไว้ในใจบ้าง สุมไว้บนหัวบ้าง ถ้ารู้จักวางมันลงซะบ้าง ที่ว่าหนัก....... ก็เบา!

"ทำบุญไว้เถิด" จะเกิดผล
นึกว่าดี 'อยากลองดี' ก็เชิญ!
คู่มือฉบับ 'คุกและยุบพรรค"
รำพึง-รำพัน 'วันโลกเปลี่ยนยุค'
ไม่อยากอยู่จึงอยู่ไม่เป็น
แล้ว 'ทอน' จะรู้ว่าผิดอะไร