'วันชัย' ชี้ ค่าช่างหัวมัน ค่าเอาตัวรอด ทำให้รัฐเสียหายยิ่งกว่าค่าโง่


เพิ่มเพื่อน    

25 ต.ค 62 - นายวันชัย  สอนศิริ โฆษกคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา  กล่าวว่า ในที่ประชุมของคณะกรรมาธิการเมื่อวันที่ 24 ตุลาคมที่ผ่านมา  ได้นำกรณีเรื่องค่าโง่ทางด่วนที่ทำให้รัฐได้รับความเสียหายเป็นหมื่นล้านขึ้นมาศึกษาเปรียบเทียบกรณีที่เป็นความเสียหายของรัฐเป็นแสนล้านกรณีที่มีการทำละเมิดก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐและรัฐได้ฟ้องร้องจนชนะคดีถึงที่สุดที่รัฐจะต้องไปบังคับเอากับผู้ที่ทำละเมิดหรือทุจริตเป็นหลายร้อยหลายพันคดีและมีเรื่องค้างคาอยู่ที่สำนักงานอัยการสูงสุด กรมบังคับคดี และหน่วยงานต่างๆของรัฐโดยไม่มีใครไปติดตามยึดอายัดทรัพย์สิน บังคับคดีเอาเงินมาคืนให้กับรัฐได้ ปล่อยปละละเลย เพิกเฉย ปัดสวะไปให้พ้นๆตัว จนโยกย้ายตำแหน่งหรือเกษียณไปแล้วก็ไม่ทำอะไรกับเรื่องที่ค้างคานั้น เสมือนหนึ่งว่า “ช่างหัวมัน” ไม่ใช่เรื่องของฉัน ไม่ใช่เงินของพ่อของแม่ตัวเอง ปล่อยให้ผ่านๆไป ไม่มีการสืบทรัพย์ ไม่มีการเร่งรัดติดตาม ไม่มีอะไรเกิดขึ้น เมื่อชนะคดีแล้วหน่วยงานรัฐก็สักแต่ได้คำพิพากษา เป็นกระดาษแผ่นหนึ่งเท่านั้น ไม่มีใครรับผิดชอบ ซึ่งเป็นความเสียหายมากกว่าค่าโง่เสียอีก

นายวันชัยยังกล่าวอีกว่า ในที่ประชุมของกรรมาธิการฯยังได้หยิบยกประเด็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐถูกฟ้องคดีทั้งๆที่รู้อยู่แล้วว่าแพ้ จะต้องจ่ายเงินให้กับคู่กรณี หรือแม้ศาลชั้นต้นตัดสินแล้วว่าแพ้ รู้ทั้งรู้ว่าจะอุทธรณ์หรือฎีกาต่อไปก็ต้องแพ้ แต่หน่วยงานของรัฐเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบก็โยนกลองว่าต้องฟ้องคดี ต้องอุทธรณ์ ฎีกาจนคดีถึงที่สุด ไม่ยอมเจรจา ไม่ยอมต่อรองและไม่ยอมทำอะไรใดๆทั้งสิ้นต้องให้ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดเท่านั้นและรัฐก็ต้องจ่ายค่าเสียหายและดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากหลายเท่า จะว่าไปแล้วก็เป็นเงินมากพอกับค่าโง่ แต่นี่คือค่าเอาตัวรอด เอาคำพิพากษามาเป็นเกราะป้องกันเพื่อจะให้ตัวเองรอด แต่รัฐจะเสียหายอย่างไรเท่าไรก็ช่างหัวมัน เป็นอย่างนี้ไปทั่วทุกหน่วยงานของรัฐและก็ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบใดๆที่จะให้อำนาจเจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจในเรื่องนี้ได้ ตลอดจนรัฐเองก็ไม่มีมาตรการที่จะทำอะไรได้ในเรื่องนี้ ซึ่งน่าจะมีคณะกรรมการกลางหรือหน่วยงานใดที่ตัดสินใจระงับยับยั้งป้องกันความเสียหายของรัฐอันเป็นไปในลักษณะโปร่งใสตรวจสอบได้

"จะเห็นได้ว่าค่าช่างหัวมันและค่าเอาตัวรอดก็สร้างความเสียหายให้แก่รัฐอย่างมหาศาล กรรมาธิการฯจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ลอยนวล จะทำการศึกษาตรวจสอบหามาตรการป้องกันแก้ไขให้ได้ ไม่เช่นนั้นบ้านเมืองจะมีแต่คนเอาตัวรอดและก็คิดแค่ว่าช่างหัวมัน"นายวันชัย กล่าว.


โรงเรียนเปิดเทอมเมื่อวาน (๑ ก.ค.๖๓) ท่านเห็นอะไร? ทุกคนจะบอก..... เห็นเด็กนักเรียนไปโรงเรียน เห็นรถติด เห็นเด็กอนุบาลร้องไห้ เห็นผู้ปกครองอุ้มลูก-จูงหลานไปส่งโรงเรียน

อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'
ว่าด้วยเรื่อง"ลูกหลานจัญไร"
วิบากแห่งกรรม ๑๓ ปี
สำนึกรักจาก ผบ.และอดีต ผบ.ทบ.
มรดก ๘๘ ปีคณะราษฎร