'ศักดิ์สยาม'ลงพื้นที่จ.เชียงใหม่ลุยตรวจงานบก-ราง-น้ำ


เพิ่มเพื่อน    


26 ต.ค.62-นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคมเปิดเผยภายหลัง ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อมอบนโยบาย ติดตามการดำเนินงานและรับฟังการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ว่า ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการดำเนินโครงการต่าง ๆ โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงหารือร่วมกัน เมื่อมีโครงการที่เกี่ยวเนื่องกัน พร้อมเชิญภาคเอกชน ภาคประชาชน มาหารือให้ได้ข้อสรุปก่อนเริ่มโครงการ

นอกจากนี้ได้สั่งการ ให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท พิจารณาใช้แบริเออร์แทนเกาะกลางในเส้นทางขนาด 4 ช่องจราจรขึ้นไป โดยของบประมาณปรับปรุงเพิ่มเติม ให้กรมการขนส่งทางบกบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ขับรถโดยสาร ผู้ประกอบการขนส่งที่กระทำความผิด ให้กรมเจ้าท่านำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจพื้นที่ และพัฒนาการขนส่งทางน้ำ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว แบ่งเบาการจราจรทางบก ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยดูแลความสะอาด ปลอดภัย ปรับปรุงการอำนวยความสะดวก การบริการประชาชน พัฒนารางรถไฟเดิม และขยายผลโครงการ Station Y ในสถานีรถไฟอื่น ๆ 

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบสื่อสารสร้างความเข้าใจกับประชาชน เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน ตามแนวทาง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญกับประชาชนคนไทยทุกคนต้องได้รับการดูแล 

นอกจากนี้ได้มอบหมายให้กรมทางหลวงรวบรวมข้อมูลโครงการก่อสร้างทางหลวงเชียงใหม่ - เชียงราย ที่ดำเนินการล่าช้า และการแก้ไขปัญหาการคืนพื้นที่หน้าศูนย์การค้าเมญ่า บริเวณแยกรินคำ จังหวัดเชียงใหม่ ให้ได้ข้อสรุปภายใน 1 เดือน

นอกจากนี้ได้รับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่ผ่านของหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และแผนงานโครงการที่จะดำเนินการในระยะต่อไป อาทิ
 1. สำนักงานทางหลวงที่ 1 ได้ดำเนินการตามนโยบายกระทรวงคมนาคม ทั้งการแก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างล่าช้า การแก้ปัญหามลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 การใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในวัสดุอำนวยความปลอดภัยและโครงการก่อสร้าง 

2. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 ดำเนินการตามนโยบายกระทรวงคมนาคม เช่น การบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก สบาย ปลอดภัย โดยตั้งหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาล การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยดำเนินโครงการปรับปรุงถนนวงแหวนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เชื่อม 4 ตำบล ในพื้นที่อำเภออมก๋อย และการแก้ไขปัญหาโครงการล่าช้า โดยสำนักก่อสร้างทางได้ชี้แจงกรณีโครงการก่อสร้างทางลอดต่างระดับทางเลี่ยงเมือง เส้นทางสันป่าตอง - หางดง ตอนที่ 4 ล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด เนื่องจากมีอุปสรรคเรื่องพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งขอใช้พื้นที่ของกรมชลประทาน ปัจจุบันแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จอยู่ระหว่างเสนอปรับปรุงแผนงานก่อสร้างใหม่

3. สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามนโบายกระทรวงคมาคม เช่น การตั้งจุดตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ (Checking Point) กวดขันจับกุมรถโดยสารควันดำ และต้องการให้กระทรวงคมนาคมผลักดันโครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่ ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
4. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 ดำเนินการดูแลท่าเรือ ขุดลอกร่องน้ำ และสนับสนุนการท่องเที่ยวเชื่อมต่อการเดินทางทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ 

และ 5.ศูน์บำรุงทางภาคเหนือ การรถไฟแห่งประเทศไทย ดำเนินการดูแลเส้นทางรถไฟจากดอนเมือง - เชียงใหม่ ระยะทาง 932 กิโลเมตร และโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ Station Y เพื่อให้สถานีรถไฟเป็นศูนย์กลาวชุมชน รวมทั้งดำเนินโครงการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่และทางรถไฟสายใหม่


ตอนนี้...... ต่างชาติแก๊ง "จักรวรรดินิยมอำนาจตะวันตก" โผล่หางบ่อยขึ้น หมายถึงอะไร? ก็หมายถึง "ม็อบ ๓ นิ้ว" กำลังถึงทางตัน ยิ่งถูกฝ่ายบ้านเมืองใช้แผน "น้ำร้อนปลาเป็น-น้ำเย็นปลาตาย"

ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ฤๅหมาต้องตายในตรอก
'นิมิตเมืองจากชาวเมือง'