'ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้าน'โชว์งานแรกชงทุกฝ่ายร่วมแก้รธน.เป็นวาระแห่งชาติ


เพิ่มเพื่อน    

4 พ.ย.62-นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  โพสต์เฟซบุ๊กเรื่อง "ลดเงื่อนไข เลิกแบ่งฝ่าย ร่วมมือกันแก้ไขรัฐธรรมนูญ" ระบุว่า วันที่ 6 พ.ย. เป็นวันที่สภาผู้แทนราษฎร จะนำวาระการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาพิจารณา วันนี้จึงอาจถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นนับหนึ่งในการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งสมควรที่พรรคฝ่ายค้านและพรรคฝ่ายรัฐบาลจะยึดเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด โดยร่วมกันทำให้วาระการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นวาระสำคัญของชาติ และช่วยกันเร่งสร้างบรรยากาศความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ประชาชนในสังคม มุ่งช่วยกันปลดล็อคหาทางออกให้ประเทศ โดยลดอคติการแบ่งฝักฝ่าย ลดการสร้างเงื่อนไขต่างๆ 

"เพราะเชื่อว่านับตั้งแต่ที่รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ ทุกฝ่ายที่เป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศ ล้วนตระหนักดีถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ประกอบกับการที่พรรคร่วมรัฐบาลอย่างเช่น พรรคประชาธิปัตย์ ได้แสดงท่าทีร่วมกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเสนอความเห็นว่าต้องการที่จะให้การแก้รัฐธรรมนูญทำได้ง่ายขึ้น และได้กำหนดให้เป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ตามที่ได้แถลงต่อรัฐสภาไปแล้ว ท่าทีดังกล่าว หากทำได้จริง นับเป็นปรากฎการณ์ที่ดีของประเทศ เพราะจะทำให้ปัญหาการแก้รัฐธรรมนูญที่สั่งสมมานาน มีโอกาสคลี่คลาย  เพราะทุกภาคส่วนในสังคม  ทั้งภาคีเครือข่าย องค์กรภาคประชาสังคม องค์กรวิชาการและนักศึกษา พรรคการเมืองทั้งฝ่าย7พรรคฝ่ายค้านและพรรคในฝ่ายรัฐบาล เช่น พรรคประชาธิปัตย์ เริ่มมองเห็นและแสดงท่าทีถึงความร่วมมือในการแสวงหาหนทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ"
 
ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านฯกล่าวว่า  การมีส่วนร่วมสร้างความร่วมมือในการแก้รัฐธรรมนูญไม่ควรเป็นประเด็นของฝ่ายค้านหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่ควรเป็นประเด็นร่วมของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะฝ่ายรัฐบาลที่จะใส่ใจกับปมปัญหาความขัดแย้งและระดมพลังทางความคิดและปัญญามาแก้ไข ลดอคติ ลดการตั้งป้อมปฏิเสธโดยมองว่ายังไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน เพราะรัฐธรรมนูญที่เกิดจากการมีส่วนร่วมจะทำให้ประเทศได้รับการยอมรับ นำไปสู่ความมั่นคงทั้งจากภายในและต่างประเทศ เชื่อมโยงไปถึงการแก้ไขปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนที่กำลังวิกฤติในปัจจุบัน


นี่...พูดกันตามเนื้องานเลยนะ ฝ่ายค้าน ๕-๖ พรรค "เพื่อไทย" เป็นแกนนำ พูดประจำว่า "เข้ามาทำหน้าที่เป็นปากเสียงแทนประชาชน" ในรัฐสภา จะเข้าปีที่ ๓ อยู่อีกไม่กี่เดือน

เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์