ว่าที่เลขาสพฐ.กำชับ รร.และเขตพื้นที่ ห้ามนอกลู่"อาหารกลางวันเด็ก"


เพิ่มเพื่อน    

6พ.ย..62-นายอํานาจ วิชยานุวัติ  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (รองปลัด ศธ.) รักษาราชการเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า ในวันที่ 7 พฤศจิกายนนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะมีการการประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพท.) ทั่วประเทศที่จังหวัดตาก โดยที่ประชุมครั้งนี้ตนกำชับให้มีการดูแลโครงการอาหารกลางวันนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 อย่างเต็มที่ เนื่องจากนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก  ซึ่งนักเรียนจะต้องได้รับอาหารกลางวันอย่างครบถ้วน ตามที่ สพฐ. กำหนด พร้อมทั้งกำชับด้วยว่า เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าอาหารกลางวันเมื้อละ 20 บาทต่อคนต่อวัน จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) แล้ว ให้โรงเรียนนำเงินจำนวนดังกล่าวไปใช้จ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกับการจัดอาหารกลางวันนักเรียนเพียงอย่างเดียว ห้ามนำไปใช้จ่ายอย่างอื่นเด็ดขาด ทั้งนี้หากพบว่าโรงเรียนใดมีปัญหาผู้อำนวยการโรงเรียนและ ผอ.สพท.จะต้องรับผิดชอบ

“หากมองภาพรวมทั่วประเทศจำนวนงบประมาณในโครงการอาหารกลางวันมื้อละ 20 บาท ต่อคนต่อวัน ถือว่าเพียงพอแต่หากลงลึกในรายละเอียดกลับพบว่า ในโรงเรียนขนาดเล็กอีกหลายแห่งก็ยังไม่เพียงพอในงบประมาณดังกล่าว ดังนั้นหลังจากนี้ก็คงต้องไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ที่ได้นำดอกผลของกองทุนมาสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนต่างๆ ในเรื่องของอาหารกลางวัน และ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการอาหารกลางวันมื้อละ 20 บาท ต่อคนต่อวัน เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่สมบูรณืที่สุดต่อไป”รักษาราชการเลขาฯ กพฐ.กล่าว


วานซืน....... ๑๒๐ คณาจารย์ โผลหัวจากง่ามตูดเพนกวิน ออกมาหนุน ๑๐ ข้อเสนอ "ล้มสถาบันกษัตริย์" ที่เวทีธรรมศาสตร์ ของฮองเฮาเกศินี ที่นายปริญญาเป็นโปรโมเตอร์ เมื่อ ๑๐ สิงหา.

'๒๕๖๓ คณาจารย์ร่านเมือง'
ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?