ว่าที่เลขาสพฐ.กำชับ รร.และเขตพื้นที่ ห้ามนอกลู่"อาหารกลางวันเด็ก"


   

6พ.ย..62-นายอํานาจ วิชยานุวัติ  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (รองปลัด ศธ.) รักษาราชการเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า ในวันที่ 7 พฤศจิกายนนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะมีการการประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพท.) ทั่วประเทศที่จังหวัดตาก โดยที่ประชุมครั้งนี้ตนกำชับให้มีการดูแลโครงการอาหารกลางวันนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 อย่างเต็มที่ เนื่องจากนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก  ซึ่งนักเรียนจะต้องได้รับอาหารกลางวันอย่างครบถ้วน ตามที่ สพฐ. กำหนด พร้อมทั้งกำชับด้วยว่า เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าอาหารกลางวันเมื้อละ 20 บาทต่อคนต่อวัน จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) แล้ว ให้โรงเรียนนำเงินจำนวนดังกล่าวไปใช้จ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกับการจัดอาหารกลางวันนักเรียนเพียงอย่างเดียว ห้ามนำไปใช้จ่ายอย่างอื่นเด็ดขาด ทั้งนี้หากพบว่าโรงเรียนใดมีปัญหาผู้อำนวยการโรงเรียนและ ผอ.สพท.จะต้องรับผิดชอบ

“หากมองภาพรวมทั่วประเทศจำนวนงบประมาณในโครงการอาหารกลางวันมื้อละ 20 บาท ต่อคนต่อวัน ถือว่าเพียงพอแต่หากลงลึกในรายละเอียดกลับพบว่า ในโรงเรียนขนาดเล็กอีกหลายแห่งก็ยังไม่เพียงพอในงบประมาณดังกล่าว ดังนั้นหลังจากนี้ก็คงต้องไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ที่ได้นำดอกผลของกองทุนมาสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนต่างๆ ในเรื่องของอาหารกลางวัน และ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการอาหารกลางวันมื้อละ 20 บาท ต่อคนต่อวัน เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่สมบูรณืที่สุดต่อไป”รักษาราชการเลขาฯ กพฐ.กล่าว


ขออาลัย.......... ต่อการสิ้นอายุขัยของ "นายชัย ชิดชอบ" อดีตประธานรัฐสภา ที่บ้านจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวาน (๒๔ ม.ค.๖๓) ด้วยวัย ๙๒ ปี และขอแสดงความเสียใจกับ "ตระกูลชิดชอบ" ที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักเคารพและเป็นหลักชัยของตระกูลครั้งนี้ด้วย

ทำไมต้อง "กดบัตรแทนกัน"?
แรงจูงใจของอาชญากร
ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'
'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'
๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'