'ไพบูลย์' ยื่น 'ชวน' เบรก 'เสรีพิศุทธ์-ปธ.กมธ.' ใช้อำนาจเรียกเกินขอบเขต-ขัด รธน.


   

7 พ.ย.62 - ที่รัฐสภา เกียกกาย นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ ได้เข้ายื่นหนังสือถึง นายชวน หลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่านนายแทนคุณ จิตต์อิสระ คณะทำงานประธานสภาฯ เพื่อขอให้พิจารณาและแจ้งไปยังประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประธานคณะกรรมาธิการอื่นๆ เพื่อระงับการออกคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ 

โดยนายไพบูลย์ กล่าวว่าจากการตรวจสอบพบว่าพ.ร.บ.คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ ส.ส. และ ส.ว. พ.ศ.2554 มาตรา 5 ,8 และ 13 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 129 เนื่องจากเห็นว่าเดิมรัฐธรรมนูญ 2550  มาตรา 135 ได้บัญญัติให้คณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา มีอำนาจออกคำสั่งเรียกและคำสั่งเรียกมีผลบังคับตามที่กฎหมายบัญญัติ แต่รัฐธรรมนูญ 2560 ได้ยกเลิกอำนาจของคณะกรรมาธิการฯ ในการออกคำสั่งเรียก และยกเลิกการให้คำสั่งเรียกมีผลบังคับตามที่กฎหมายบัญญัติคณะกรรมาธิการฯจึงอำนาจเพียงเรียกเอกสาร หรือบุคคลมาชี้แจงแต่ไม่ใช่การออกคำสั่งเรียก ทั้งนี้ตนมองว่าหากมีการฝ่าฝืนก็จะถูกดำเนินคดีโดย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

นายไพบูลย์ กล่าวอีกว่า การออกมาตรวจสอบครั้งนี้ไม่ได้ต้องการจะขัดขวางการทำงานของฝ่ายค้าน แต่ต้องการให้มีการดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากรัฐธรรมนูญในอดีตกับปัจจุบันมีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามการทำงานของคณะกรรมาธิการก็สามารถดำเนินการได้อย่างปกติ และเชื่อว่าส่วนราชการต่างๆก็จะยินดีให้ความร่วมมือกับฝ่ายนิติบัญญัติ และที่สำคัญคณะกรรมาธิการจะต้องคิดว่าตัวเองไม่ได้มีอำนาจสอบสวนในลักษณะเดียวกับองค์กรอิสระ แต่เป็นเพียงคณะกรรมาธิการที่ทำหน้าที่ศึกษาและรายงานต่อสภาผู้แทนราษฏรเท่านั้น. 


ขอโทษที............ จู่ๆ ผมหายต๋อม บางท่านอาจตำหนิ ที่ไม่บอกกล่าวอะไรกันเลย ตามประสา "ชราชน" น่ะครับ ปุปปับ พรรคพวกต้องหามเข้าโรงพยาบาล นอนดูน้ำเกลือหยด ติ๊ก..ติ๊ก..อยู่ ๔ คืน

คนของ 'แม้ว-ปู' จะปราบโกง
ไม่แก้ รธน.จะมีใครตาย?
ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!
เราไม่ทิ้งกัน 'วันนี้ ๑ ล้าน' แล้ว
พี่น้องใต้เศร้าเราจะสุขหรือ?
จาก 'บางระจัน' ถึง 'ลำพะยา'