'ไพบูลย์' ยื่น 'ชวน' เบรก 'เสรีพิศุทธ์-ปธ.กมธ.' ใช้อำนาจเรียกเกินขอบเขต-ขัด รธน.


เพิ่มเพื่อน    

7 พ.ย.62 - ที่รัฐสภา เกียกกาย นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ ได้เข้ายื่นหนังสือถึง นายชวน หลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่านนายแทนคุณ จิตต์อิสระ คณะทำงานประธานสภาฯ เพื่อขอให้พิจารณาและแจ้งไปยังประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประธานคณะกรรมาธิการอื่นๆ เพื่อระงับการออกคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ 

โดยนายไพบูลย์ กล่าวว่าจากการตรวจสอบพบว่าพ.ร.บ.คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ ส.ส. และ ส.ว. พ.ศ.2554 มาตรา 5 ,8 และ 13 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 129 เนื่องจากเห็นว่าเดิมรัฐธรรมนูญ 2550  มาตรา 135 ได้บัญญัติให้คณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา มีอำนาจออกคำสั่งเรียกและคำสั่งเรียกมีผลบังคับตามที่กฎหมายบัญญัติ แต่รัฐธรรมนูญ 2560 ได้ยกเลิกอำนาจของคณะกรรมาธิการฯ ในการออกคำสั่งเรียก และยกเลิกการให้คำสั่งเรียกมีผลบังคับตามที่กฎหมายบัญญัติคณะกรรมาธิการฯจึงอำนาจเพียงเรียกเอกสาร หรือบุคคลมาชี้แจงแต่ไม่ใช่การออกคำสั่งเรียก ทั้งนี้ตนมองว่าหากมีการฝ่าฝืนก็จะถูกดำเนินคดีโดย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

นายไพบูลย์ กล่าวอีกว่า การออกมาตรวจสอบครั้งนี้ไม่ได้ต้องการจะขัดขวางการทำงานของฝ่ายค้าน แต่ต้องการให้มีการดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากรัฐธรรมนูญในอดีตกับปัจจุบันมีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามการทำงานของคณะกรรมาธิการก็สามารถดำเนินการได้อย่างปกติ และเชื่อว่าส่วนราชการต่างๆก็จะยินดีให้ความร่วมมือกับฝ่ายนิติบัญญัติ และที่สำคัญคณะกรรมาธิการจะต้องคิดว่าตัวเองไม่ได้มีอำนาจสอบสวนในลักษณะเดียวกับองค์กรอิสระ แต่เป็นเพียงคณะกรรมาธิการที่ทำหน้าที่ศึกษาและรายงานต่อสภาผู้แทนราษฏรเท่านั้น. 


สภาปลุกเสก "๓ พ.ร.ก. ๑.๙ ล้านล้าน" มา ๕ วัน บ่ายวาน (๓๑ พ.ค.๖๓) ก็ประสิทธิเมฉบับที่ ๑ ........"พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา, เยียวยา, ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ๑ ล้านล้าน

เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.
"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้